مسلمینی که به بازی گرفته شده و طبق نقشه ی دشمنان به پیش می روند

مسلمینی که به بازی گرفته شده و طبق نقشه ی دشمنان به پیش می روند

به قلم: بِراهُندگ بلوچ

زمانی که رئیس جمهور آمریکا(ترامپ) رسماً از سربازان جنگ روانی و مسلحانه ی خود می خواهد که در افغانستان شرایط جنگ داخلی و مسلحانه بین دوله با امارت اسلامی و سایر همفکران آنها را جهت تضعیف جبهه ی مسلمین فراهم کنند، در واکنش به این دستور آمریکا:

  •  فوراً می بینیم که آل سعود در جنگ روانی  با صرف میلیاردها دلار شبکه های ماهواره ای مبلغ سلفیت خاص نجدیت را با آوردن چند مجری افغانی تقویت نموده و حتی در افغانستان نیز اقدام به ایجاد دانشگاه ومدارسی جهت ترویج سلفیت درباری آل سعود می نماید و خطبای مساجد وابسته به خود را نیز وارد میدان می کند.
  • در بخش نظامی نیز نیروهای مزدور حکومت کابل نقش دایه ی مهربانتر از مادر را بازی می کنند و زمانی که بین امارت اسلامی و دوله جنگی اتفاق می افتد سعی می نکند جهت توازن قوا ودامن زدن به تفرق و جنگ روانی، به نفع یکی وارد جنگ شوند یا زمنیه را برای نجات یکی از دست دیگری فراهم کنند.

در اینجا هم توازن قوا برقرار شده و هم آتش جنگ داخلی میان آنها شعله ورتر می گردد چون هر بار که نیروهای کابل به داد  نیروهای طالبان می رسند فوراً نیروهای دوله اعلام می کنند که طالبان چنین وچنان است و زمانی که باز نیروهای حکومت کابل به داد نیروهای دوله می رسند فوراً نیروهای طالبان اعلام می کنند که دوله چنین و چنان است و شعله های جنگ گسترش یافته و حتی رنگ وبوی عقیدتی هم به خود می گیرد…. این افراد به این سبک و به همین راحتی از سوی دشمنان بازی می خورند.

در این راستا باز ما چندین بار دیده ایم که نیروهای دوله خود را به نیروهای حکومت دست نشانده ی آمریکا تسلیم کرده اند که تازه ترین آن تسلیم شدن بیش از ۳۰۰ نفر در همین چند روز گذشته در شرق افغانستان و توابع شهرستان اچین ولایت ننگرهار بود.

اگر می بینیم که دشمنان بر بازی دادن گروههای مختلف اسلامی (شیعه و سنی) و ایجاد تفرق و جنگ داخلی میان آنها متمرکز شده اند باید متوجه بشویم که در مسأله ی وحدت و بخصوص دشمن شناسی و درجه بندی شرعی دشمنان خلأها و ضعفهایی وجود دارد که دشمن توانسته از آنجاها نفوذ کرده و دست به تخریبات بزند.

لازم است بار دیگر ما افکار و عملکردهای خود را بازبینی کنیم . ضروروی است که  نقطه‌ضعف‌ها را درست بشناسیم و اینها را برطرف کنیم؛ مسلمین نباید با وجود اینهمه مصیبتهائی که به خاطر تفرق و جنگ داخلی دیده اند چنین تصور کنند که به بُن بست رسیده اند و نمی توان کاری کرد، و به این شکل روحیه ی یأس و نا امیدی و تسلیم پذیری در برابر دشمنان بر آنها مسلط گردد . در مسائل مربوط به وحدت باید قوی و پرحجم و باکیفیت کار کرد.

سلفیت خاص نجدیت با برداشت اشتباه از اصطلاح مشرک و مشرکین و برداشتن عذرهای معتبر شرعی برای مسلمین و تکفیر نابجای مسلمین و برهم زدن دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان و… عملاً در مسیر تفرق و جنگ داخلی و ذلیلی و سستی و بی ابهتی برای مسلمین در حرکت است و دشمنان از این نقاط ضعف جهت ضربه زدن به مسلمین سود برده اند.

به این شکل مسلمین خواسته یا ناخواسته ابزاری جهت ضربه زدن به مسلمین و تقویت جبهه ی دشمنان قرار می گیرند و طبق نقشه ی دشمنان به پیش می روند و دشمنان به راحتی آنها را جهت رسیدن به اهدافشان به بازی می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید