آیا می‌توان با استفاده از دموکراسی اسلام را حاکم ساخت؟

آیا می‌توان با استفاده از دموکراسی اسلام را حاکم ساخت؟

به قلم: محمد قطب رحمه الله

«به داعیان مسلمانی که به دموکراسی دعوت می‌کنند صادقانه و دلسوزانه می‌گویم: دموکراسی به شکل فعلی آن در جهان، هیچگاه آنها را به اسلام نخواهد رساند؛ چرا که دموکراسی به طور اساسی با هر گونه التزامی حتی اگر از جانب خداوند باشد مخالف است و حتی اولین چیزی که این دموکراسی با آن مبارزه می‌کند التزام به آن چیزی است که از سوی خداوند آمده است.

سپس به آنها می‌گویم دموکراسی هیچگاه آنها را به اسلام نخواهد رساند زیرا کسانی که وارد بازی دموکراسی شده‌اند، درها را برای هر فاسد و مفسدی در زمین می‌گشایند اما هیچگاه آن را برای اسلام باز نمی‌کنند و قضیه الجزایر در این رابطه همچنان حی و حاضر است و از اذهان پاک نشده است. حق هر گروهی از بشریت است که اکثریت صندلی‌های پارلمان را به دست آورد جز مسلمانان.

پس با خود و مردم رو راست باشیم؛ قطعا چیزی که خواهان آن هستیم فقط اسلام است و بر همین اساس نامی جز اسلام نیز برای آن وجو ندارد. این داعیان چنین گمان نکنند که اگر آنها هویت خود را مخفی سازند و نقاب دموکراسی بر چهره زنند به آنها اجازه داه می‌شود و می‌توانند مسیر خود را طی کنند؟! هرگز بلکه سگان شکاری شامه‌ای قوی دارند و از دور تشخیص می‌دهند.

(فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ‏) [حجر ۹۴]

‏ «پس آشكارا بيان كن آنچه را كه بدان فرمان داده مي‌شوی (كه دعوت حق است) و به مشركان اعتنا مكن (كه چه می‌گويند و چه می‌كنند).»

دیدگاهتان را بنویسید