مولوی های بلوچ در برابر سکولاریزاسیون بلوچستان چکار کرده اند؟

مولوی های بلوچ در برابر سکولاریزاسیون بلوچستان چکار کرده اند؟

به قلم : بِراهُندگ بلوچ

سکولاریزاسیون به مجموعه فعالیتهای فرهنگی و عقیدتی گفته می شود که زمینه را برای پذیرش قوانین سکولاریسم در جامعه فراهم می کند. هم اکنون کسانی چون سربازی مدیر سهاب با مدرک سیکل و سرخوش با چنان سابقه ای که دارد به همراه سایر حرکتهای سکولار و دموکراسی خواهی که به صورت مجازی و ماهواره ای در شبکه هائی چون کلمه و توحید و وصال و  نور در حال فعالیتهای فشرده و ۲۴ ساعته هستند، با نام دین و ملت بلوچ در حال سازگار کردن ملت مسلمان بلوچ با کفریات سکولاریستها و مفاسد آن هستند.

این مجموعه که برای سکولاریسم و دموکراسی فعالیت می کنند مجریان جنگ روانی بر علیه قانون شریعت الله و علمایانی هستند که به نحوی خود را مدافع قانون شریعت الله می دانند. اینها یک بلوچستان سکولار می خواهند نه بلوچستانی تابع شریعت الله تعالی . اینها در خدمت کفار سکولار جهانی چون انگلیس و آمریکا و غیره هستند که اجداد بلوچهای مسلمان هزاران جوان خود را در راه جهاد با این کفار فدا کرده اند.

اگر می بینیم که این مجموعه گاهگاهی برای جلب رضایت و بسیج مردم سخنرانی های بعضی از علما را نشر می دهند اما درواقع با برنامه ها و تحلیلهائی که دارند همه ی این علما را مزدور نامیده و تخریب نموده اند و تاکنون هیچ یک از این خطیبان  نیز اعلام نکرده اند که این سکولارها از سخنرانی های اینها سوء استفاده می کنند، تا مردم به حداقل آگاهی های لازم در مورد دشمنان خود دست یابند.

هم اکنون وقت آن رسیده که علماء و مولوی هائی که بخشهائی از مردم سخن آنها را می پذیرند در برابر این جنگ روانی و زمینه سازی هائی که برای دور کردن بلوچها از قانون شریعت الله و گرایش به سکولاریسم  صورت می گیرد حرکتی منسجم و سازماندهی شده و فراگیر و همه جانبه ای را انجام دهند.

انتظار اهل سنت از این مولوی ها این است که موضع خود را مشخص کنند و این را بدانند که موکول کردن این مبارزه به آینده و یا سهل انگاری در آن نشانه ی ضعف در دیپلماسی و نادیده گرفتن مصالح اهل سنت بلوچستان و ضربه زدن به دین و هویت اسلامی بلوچهاست.   

این گروههای مجازی و شبکه های ماهواره ای بارها و بارها اقرار کرده اند که برای سکولاریسم و دموکراسی سکولاریستها می جنگند و بی شرمانه و بدون ترس اهداف خود را بیان می کنند، حالا شما مولوی محترم با اینهمه امکاناتی و آزادی که در این زمینه داری چرا نباید واضح و آشکار از قانون شریعت الله دفاع کنی و در برابر این توطئه ی آشکار جهاد تبلیغی راه بیندازی؟

بدون شک سکوت شما باعث تداوم حرکت جامعه ی بلوچها به سوی دین گریزی و گرایش به سکولاریسم خواهد بود آنوقت تاریخ بلوچها از تمام کسانی که در برابر این توطئه ی آشکار دچار خیانت سکوت شده اند به عنوان خائنین به دین و ملت یاد خواهد کرد .

دیدگاهتان را بنویسید