واقعیت و سرانجام گروههای سلفی نجدی شمال سوریه که جهاد فی سبیل ناتو انجام می دهند

واقعیت و سرانجام گروههای سلفی نجدی شمال سوریه که جهاد فی سبیل ناتو انجام می دهند

به قلم : عبدالله مهاجر

 اگر می بینیم که زمانی گروه چند نفره ی سلفی نجدی فتاحی از و سایت رسانه ای پس مانده های سلفی نجدی انصار در سوریه از گروههای دموکراسی خواه و سکولاری چون جبهه ی سنت و یا از گروههای مسلح بلوچ که برای «تثبیت دموکراسی در ایران» می جنگند حمایت می کنند؛ و یا انسان نامتعادل و نامیزانی مثل ابوقتاده ی فلسطینی که جهاد الجزائر و … را به خاک و خون و انحراف کشاند را به عنوان شیخ خود علم کرده اند؛ باید دانست که معیار این گروهها حق و حقیقت بر اساس فقه اهل سنت نیست بلکه معیار آنها تنها تنفر از شیعه و اهل تصوف است. تصوفی که هم اکنون اکثریت مطلق اهل سنت را تشکیل می دهند.

اینها از گروهی مجازی به نام جبهه سنت حمایت می کنند که رسما قصاص و سنگسار را مجازات غیر انسانی میخوانند و با تمام مرتدین میان شیعه و سنی و حتی همجنس بازان متحد شده اند، برای چه؟ برای اینکه به خیال خود جامعه ای کفری و ارتدادی دموکراسی خواهانه و سکولار را در ایران تشکیل دهند و در بازی های سیاسی آن مشارکت داشته باشند.

ابومحمد مقدسی سلفی نجدی که زمانی برای گروه فتاحی عزیز دل بود اما هم اکنون بلای جانشان شده است می گوید: “طاغوت ترکیه در جنگ علیه مسلمانان با روس ها و صلیبی ها مشارکت می کند و همپیمان ناتو است”

آیا پیروان فریب خورده ی گروههای مسلح سلفی نجدی منتسب به اهل سنت در شمال سوریه نمی بینند؟ ابومحمد مقدسی می گوید اردوغان دعوت دهنده به سکولار است و علیه جهاد و مجاهدین توطئه می کند.

آیا امیران شما این را نمی دانستند؟!!

چرا می دانستند، این را هر انسانی می داند که حکومت سکولار و مرتد ترکیه عضوی از اعضای فعال ناتو است و سالهاست در افغانستان و سومالی و عراق و سوریه و… در حال قتل عام مجاهدین اهل سنت است .

پس: آن ها دانسته و از روی میل به قدرت و جاه طلبی با تمام این حرف ها با طاغوت سکولار و مرتد ترکیه تحالف کردند و یک عده احمق و جاهل نیز این تحالف را تمجید می کنند !!

چند سال است که دارودسته و اقمار جولانی با تفکرات سلفی نجدی خود در میان اهل سنت منزوی شده اند و هیچ کس دیگر آنها را قبول ندارد. حتی بسیاری از شیوخ سلفی نجدی خودشان مثل ابومحمد مقدسی و طارق عبدالحلیم و ابوبصیر طرطوسی و…هم آنها را قبول ندارند و آنها را خائن به اهل سنت می نامند، تمام حرکت های سلفی نجدی مزدور در شام مثل احرار الشام و … هم اقمار جولانی را قبول ندارند.

البته به تدریج فرمانده هان مهاجرین مثل ابواحمد الجزائری و  شیخ ابوخدیجه «بلال خریسات» و… فروخته شده و به صورت مشکوک توسط آمریکا و ناتو ترور شده اند.

این است واقعیت و سرنوشت نهائی گروههائی که فی سبیل ناتو جهاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید