تاثیرات سختی راه و دادن قربانی در ایمان و اراده ی مومنین

تاثیرات سختی راه و دادن قربانی در ایمان و اراده ی مومنین

به قلم : ابوعبدالله جاف جوانرو

زمانی که ام المومنین خدیجه رضی الله عنها جریان بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم را به پس عمویش، ورقه بن نوفل که مردی بود در جاهلیت نصرانی شده بود، گفت؛ ورقه بن نوفل آینده ای که در انتظار رسول الله صلی الله علیه وسلم بود را پر از خطر و دشواری و سختی و… پیش بینی کرد. چون با آنچه از داستان پیامبران در انجیل خوانده بود می توانست بگوید که چه چیزی برای چنین منادیانی اتفاق خواهد افتاد؛ و ما دیدیم که مشرکین (سکولاریستها)ی قریش جه جنایاتی مرتکب شدند و سرانجام آنها نیز چه شد.

هم اکنون نیز اگر می بینیم که مؤمنین حوادث تلخ و فشارهای دشمن را می‌بینند و چهره‌ی پلید مخالفان را می‌شناسند، ایمانشان عمیقتر و به خدا مطمئنتر می‌شوند و با خودشان می‌‌گویند: ما همان مسیر صحیح انبیاء و صدقین و شهدای راستین را گرفته ایم که بر سر این راه،  اینهمه مشكلات و سختی و ترور و فشار و دشمنی قرار دارد.

پس بدانید که راهی که فرقه ی ناجیه از کانال یکی از «۳ابزار» برتر در برابر اینهمه دشمن آشکار به رهبری قریش زمان آمریکا و  متحدین و مزدوان منطقه ایش در پیش گرفته است راه درستی است و دادن قربانی و تحمل سختی های این مسیر نتیجه ی طبیعی این مسیر و سنت تغییر ناپذیر الله تعالی است که بر عمق ایمان مومنین می افزاید .

پس دشمن نباید ما را از سختی راه و گرفتن قربانی از ما بترساند، شهدای ما مشعلهائی هستند که با خونشان به ما راه صحیح را نشان می دهند و اجازه نمی دهند مسلمین در کوره راههای دین فروشان و «الرویبضه» و «علمای سوء» و «دعاة علی ابواب جهنم» بیافتند.

دعوتگران به سوی جهنمی« دُعَاة على أبواب جهنَّم،» که « مَن أجابَهُم إليها قذَفُوه فيها»[۱] هر کسی به ندای آنها پاسخ دهد در آتش می افتد .  


[۱] ، رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم.

دیدگاهتان را بنویسید