بهانه های بنی اسرائیلی عده ای از مسلمین در باب توحید و سوگند خوردن

بهانه های بنی اسرائیلی عده ای از مسلمین در باب توحید و سوگند خوردن

به قلم: ابوبکر الخراسانی

در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم می خوانیم که یهودیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم و سابقون الاولون رضی الله عنهم اشکالاتی در باب توحید و سوگند خوردن می گرفتند و آنها را به شرک متهم می کردند که هم اکنون عده ای از پیروان مدرسه ی علمای نجد هم در همان مسیر یهودیان نسبت به مسلمین قرار گرفته اند و همان اشکالاتی را می گیرند که یهود از خیر البشر و صحابه می گرفتند.

عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: ” أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد! نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون! قال: سبحان الله! وما ذاك؟ . قال، تقولون إذا حلفتم: والكعبة، قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة، قال: يا محمد! نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا! قال: سبحان الله! وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليقل معها: ثم شئت “.[۱]

عبد الله بن یسار از قتیله بنت صیفی الجهنیه که گفت:  حبری (عالمی) از احبار (علمای یهود) نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای محمد شماها چه قوم خوبی می بودید  اگر شرک نمی ورزیدید. فرمود: سبحان الله چه شرکی؟ گفت: وقتی سوگند می خورید می گویید: سوگند به کعبه. پیامبر صلی الله علیه وسلم درنگی کرد سپس فرمود: هرکس از شما سوگند خورد پس به پروردگار کعبه سوگند بخورد. سپس آن یهودی گفت: ای محمد، شماها چه قوم خوبی بودید اگر برای خداوند همتایی قرار نمی دادید. گفت: سبحان الله! یهودی گفت: می گویید: اگر خدا و فلانی بخواهند. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم درنگی کرد سپس فرمود: آنچه در گذشته می گفتید هیچ، اما از این به بعد هرکس گفت: «اگر خدا بخواهد»، پس به همراه آن بگوید: «سپس تو بخواهی»

تمام این ایراد گیری ها و متهم کردنها به شرک به دلیل برداشت نادرست، فهم غلط و عدم شناخت از بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم و سابقون الاولون رضی الله عنهم بود که هم اکنون سلفیون خاص نجد هم در آن افتاده اند.

بدون شک نمی توان قبول کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم و سابقون الاولون رضی الله عنهم توحید را متوجه نشده باشند و تا زمانی که این خاخام یهودی تذکر داده اینها برای الله تعالی ند و همتا قرار داده باشند و دچار شرک اکبر شده باشند و این یهودی توحید را به مسلمین یاد داده باشد، بلکه باید گفت که این یهودی از ظاهر بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم و سابقون الاولون رضی الله عنهم برداشت و فهم غلط کرده بود.

درواقع منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سابقون الاولون رضی الله عنهم از ماشاء الله و شئت همان ماشاء الله و ثم شئت بوده است اما رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانش را با ادبیات و دیپلماسی یهودی ها تغییر داد تا این کفار از بیان مسلمین سوء استفاده نکنند.

در این صورت باید دید که سابقه ی این سوء برداشتها و سوء فهمها به زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و سابقون الاولون رضی الله عنهم بر می گردد و شایسته نیست مسلمین قدم در جای پای یهودی ها بگذارند.


[۱] سلسله الحادیث صحیحه البانی جلد ۳ صفحه ۱۵۴

دیدگاهتان را بنویسید