قرنهاست آمده اند فریبت دهند، فریب نخور

قرنهاست آمده اند فریبت دهند، فریب نخور

به قلم: مسعود سنه ای

مسائل مذهبی  و فرق و تفاسیر مذهبی و حتی  مسائلی همچون مسائل زبانی، نژادی و وقومیتی،  برای مناسبات سکولاریستی تنها بازیچه ای جهت تامین منافع اقتصادی و سرکوب مستقیم قانون شریعت اسلام و مسلمین شریعت گرا می باشد و برجسته کردن یا سرپوش نهادن بر تفاوتهای یک مذهب و فرقه ای ارتباط مستیقیم و زنده با منافع سکولاریستهای جهانی و مرتدین محلی اش دارد .

 از یک سو سکولاریسم جهانی از طریق مرتدین محلی و دارودسته ی منافقین،  برای رهایی از شریعت گرایان و کسب منافع اقتصادی مورد نظرش، دست به تهییج احساسات مذهبی، ناسیونالیستی مردم منطقه  و برجسته نمودن نکاتی می زند که در مواردی با آنچه مخالفینشان می گویند اختلاف دارند .

 در این میان سایر کشورهای سکولاریستی  مشترک المنافع و به ویژه همسایگان فرصت طلب، هر کدام به اقتضای منافع خود، در این درگیریها دخالت مستقیم و غیر مستقیم می نمایند. اما در تمام موارد بار سنگین چنین کشمکش مصنوعی و درگیرهای ساختگی ادواری  تنها بر دوش مردمان ستمدیده و آزادیخواهان شریعت گرا بوده است و بس.

سیستم پلید سکولاریستی همیشه در طول تاریخ  از اختلافات و احساسات مذهبی مردم همچون یک ابزار سودمند بهره جسته است. سکولاریستی چون فرعون و سکولاریستهایی چون قریش نمونه های بارز این حقه ی قدیمی هستند.

در این صورت اگر می بینید که در کنار کفار سکولار جهانی و در پناه رژیم فاسدی چون آل سعود و امارات و … شبکه های ماهواره ای چون کلمه و وصال حق و غیره و مجریان شبکه های مجازی چون سهاب و جبهه سنت و غیره از جانب اهل سنت و شبکه هائی چون مرجعیت و اهل بیت و … از جانب تشیع آزادانه به تفرق میان مسلمین و مشغول نمودن مسلمین به مسلمین مشغول هستند باید متوجه شد که این تاکتیک جدید نیست بلکه آنچه جدید است جهل مسلمین به مجریان چنین توطئه های است.

دیدگاهتان را بنویسید