رونمائی از تدلیس آنهائی که طبق سناریوی دشمنان به نام القاعده اما به کام امریکا و ناتو در حرکتند (۲)

رونمائی از تدلیس آنهائی که طبق سناریوی دشمنان به نام القاعده اما به کام امریکا و ناتو در حرکتند (۲)

به قلم: ابوعبدالله موکریانی

محفوظ ولد الوالد، معروف به شیخ ابوحفص الموریتانی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ در ایران بسر برد. شیخ ابوحفص با آنکه ماههای نخستین را در زندانهای مجهز به سر برد اما بسرعت همانند بسیاری دیگر رهبران و مسئولان القاعده و اعضای خانوادۀ شیخ اسامه بن‌لادن به ویلای مجهزی در تهران انتقال یافت.

زندان محل اقامت او، از دو اتاق نسبتاً خالی تشکیل شده بود که در مورد آن می‌گوید: «در درزهای دیوار کاغذهای بسیار کوچکی گذاشته شده بود و بر دیوارها کلماتی نقش بسته بود که از آنها دریافتم شمار بسیاری از جهادگرایان القاعده پیش از من در آنجا زیسته‌اند».  در میان کسانی که او رد آنها را در این سلول می‌یابد، «ابوبصیر الیمانی» معروف به «نصیرالوحیشی» بود که از سال ۱۹۹۸ به القاعده پیوسته و سپس منشی شخصی شیخ اسامه بن‌لادن شده بود. او هم که در سال ۲۰۰۱ به ایران پناهنده شده بود به یمن بازگشت و در سال ۲۰۰۲، پس از مرگ «ابوعلی الحریسی»، رهبری شاخۀ القاعده در یمن را عهده‌دار گردید. هنگامی که در ژانویۀ ۲۰۰۹ شاخه‌های یمنی و سعودی القاعده، شاخۀ واحد «القاعده در شبه جزیرۀ عربی» را تشکیل دادند، وی به رهبری آن برگزیده شد و شش سال بعد در ژوئن ۲۰۱۵ توسط هواپیماهای آمریکائی – سعودی به قتل رسید.

شیخ ابوحفص می گوید «پس از چند هفته، کلیۀ جهادگرایانِ در بند به زندان دیگری در کرج منتقل شدند. در آنجا ما می‌توانستیم رادیو گوش کنیم و با شنیدن اخبار مقاومت عراق در برابر اشغال آمریکا نیرو می‌گرفتیم».

شیخ ابوحفص در زندان کرج به نمایندگی از جهادگرایان القاعده با مسئولین زندان وارد مذاکره می‌شود و خواستار آزادی آنان می‌گردد. می‌گوید: «مرا نزد مشاور وزیر اطلاعات که مسئولیت امور گروه‌های جهادگرا را برعهده داشت بردند؛ او که بخوبی به زبان عربی سخن می‌گفت برخوردی بسیار مؤدبانه داشت؛ من به او یادآوری کردم که ما همه با موافقت دولت ایران وارد این کشور شده‌ایم؛ او ابراز آمادگی کرد که در بارۀ کلیۀ امور به خواست‌های ما گوش کند. به وی گفتم که پیش از همه باید اطمینان داشته باشم که ایرانیان ما را به آمریکا تسلیم نخواهند کرد و گوشزد کردم که من خود از جانب کلیۀ کسانی که همراه من وارد ایران شدند و نیز کسانی که پس از من می‌آمدند، با دولت ایران مذاکره کرده و در این باره به توافق رسیده بودیم».

تا اینجا باید روشن شده باشد که تمام این اهل جهاد و اعضای خانواده ی شیخ اسامه بن لادن تقبله الله چگونه وارد ایران شده اند؟

دیدگاهتان را بنویسید