قاضی محمد بت سکولاریستهای کوردستان از نظر نژادی اصالتاً کورد بود یا گرج ؟

قاضی محمد بت سکولاریستهای کوردستان از نظر نژادی اصالتاً کورد بود یا گرج ؟

به قلم: هیرو موکریانی

سالها پیش برادران ما طبق اسناد و مدارک معتبر ثابت کردند که قاضی محمد اصالتاً گرج است نه کورد و خانواده ی ایشان نیز از گرجستان به کوردستان ایران کوچ کرده بودند؛ اما مخالفین سکولار که همچون بتی او را می پرستیدند زیر بار این حقیقت تاریخی نمی رفتند.

 با این وجود نمی توانستند جلو رشد فکری کوردهای مسلمان را بگیرند هرچند روشن شدن این حقیقت را سمی برای خود می دانستند، چون اینها بر کورد بودن و ناسیونالیسم افتخار می کردند اما حالا مشخص شده است که بت آنها اصلاً کورد نبوده بلکه اهل گرجستان و گرج زبان بوده و کورد نبود، و بت آنها کسی بوده که به دستور استالین (که او هم اصالتاً گرجستانی بود) بر علیه حزب اسلامگرای کوردها به نام کومله ژ-کاف کودتا نمود و اولین حزب سکولار و ارتدادی را در میان کوردها درست کرده است.

اما تا کی می توانستند جلو این حقیقت را بگیرند؟ به همین دلیل عبدالله حسن زاده دبیرکل سابق حزب دمکرات کردستان ایران به همراه خالد عزیزی دبیرکل فعلی یکی از جناحهای حزب دمکرات کردستان به صورت واضح و روشن اقرار کردند که ( پیشه وا قاضی محه مه د به ره گه ز کورد نه بوه) قاضی محمد از نظر نژادی اصلاً کورد نبوده و خانواده ی او از گرجستان آمده است.

حسن زاده می گوید: “فکر نکنم هیچوقت استالین را دیده‌ باشد ولی با دولت استالین روابط داشته‌ است،جالب است شنیده‌ام خانوده‌ ایشان در اصل کرد نبوده‌اند،اصالتن گرجی هستند و از گرجستان آمده‌اند”

  فاش شدن این حقیقت همچون پتکی بر پیکره ی این حزب ملی گرای سکولار و سایر کسانی بود که قاضی محمد را بت خود می دانستند و نعره های کورد کورد بودنشان گوش همگان را کر کرده بود.   

حالا روشن شده است که شخصی ادعای کورد بودن کرده که خودش اصلاً کورد نبوده و ربطی به کوردها نداشته، بلکه در واقع خائنی بوده که به دستور استالین بر علیه حزبی که توسط خود کوردها درست شده کودتا کرده و انقلاب اسلامی کوردها را به کمونیستهای شوروی فروخته است.

با آنکه خالد عزیزی اقرار می کند که :” اعضای کومله ژ-کاف به علت روحیه ی تکروانه و جاه طلبانه قاضی محمد درخواست عضویتش را رد کردند … اما در نهایت اجبار روسها باعث می شود که قاضی محمد به ریاست جمهوری هم برسد.”

اما واقعیت این بود که ماهیت کومله ی ژکاف به عنوان حزبی اسلامی با ماهیت حزب دمکرات به عنوان حزبی سکولار و سوسیالیست فرق داشت و علت مخالفت تنها حزب اسلامی کوردها با قاضی محمد به دلایل عقیدتی و مزدوری قاضی محمد برای کمونیستهای شوروی بود.

 با این وجود واکنشها در برابر سخنان حسن زاده و عزیزی نیز جالب بود. جناح مصطفی هجری بدترین توهینها را نثار عبدالله حسن زاده و خالد عزیزی کردند بدون آنکه این حقیقت تاریخی را انکار کنند. سایر مریدان قاضی محمد نیز مات و مبهوت شده اند و نمی دانند چکار کنند؟

این است سرانجام تمام کسانی که به قانون شریعت الله پشت کرده اند و خود را تسلیم توهمات و وسوسه های شیطان و دین سکولاریسمی شده اند که آشکارا با قانون شریعت الله اعلام جنگ نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید