در مسیر تصحیح مفاهیم صبر پیشه کن و طمع پاداش داشته باش

در مسیر تصحیح مفاهیم صبر پیشه کن و طمع پاداش داشته باش

به قلم: معتصم مرادی

بردار زمانی که از مفاهیم صحیح اسلامی که توسط داعیانی به انحراف کشیده شده اند صحبت می کنید و قصد تصحیح مفاهیم را دارید اما با انواع بی محلی ها و نادیده انگاشتن ها و حتی اتهامات و توهینها مواجه می شوی تنها مسیر صبر را طی کن و بر الله توکل و اعتماد داشته باش.

برادر وقتی حق برایت مشخص شد، از کمی موافقان و کثرت مخالفان وحشت زده نشو، خصوصا در این برهه از زمان…

بدان که آنان نه دینشان سالم هست و نه دنیایشان…

چگونه دین و دنیایشان سالم باشد در حالی که نه مسلمین را می شناسند و نه دشمنان اصلی مسلمین را؟

چگونه دین و دنیایشان سالم باشد در حالی که به کسانی می گویند مشرک و مال و خونشان را حلال می کنند که مشرک(سکولار) نیستند؟

 چگونه دین و دنیایشان سالم باشد در حالی که عذرهای معتبر شرعی را برای مسلمین حذف می کنند و به کسانی می گویند مرتد  و آبرو و خونشان را می ریزند در حالی که مرتد نیستند؟

چگونه دین و دنیایشان سالم باشد در حالی که حتی از دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان آگاهی ندارند؟

چگونه دین و دنیایشان سالم باشد در حالی که از وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی غافل و ناآگاه مانده اند و شادی را از مسلمین گرفته اند؟

فإلى الله نشکو وحشتنا، وقلة الإخوان، وكثرة العدواننا.. پس از تنهاییمان و کمی برادرانمان و زیادی دشمنانمان به سوی الله شکایت می بریم.

رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: « ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ، ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﻮﯾﺪ، ﺍﺟﺮ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ‏» ﺍﺻﺤﺎﺏﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺍﯼ رسول ﺧﺪﺍ ﺍﺟﺮ ﻭﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ‏ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: « ﻧﻪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺟﺮ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ‏ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ‏» ﻭﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.[۱]

پس صبر پیشه کن و طمع پاداش داشته باش.


[۱] به ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻃﺒﺮﺍﻧﯽ

دیدگاهتان را بنویسید