حکومت بدیل اضطراری اسلامی یعنی چه؟ چرا باید از نظام ایران و طالبان دفاع کرد؟

حکومت بدیل اضطراری اسلامی یعنی چه؟ چرا باید از نظام ایران دفاع کرد؟

به قلم: مسعود سنه ای

اجازه بدهید اینجوری شروع کنم : جایگاه و حکم شخصی که خوراک سالم گیرش نمی آید و مرداری برای ادامه ی حیاتش وجود دارد چیست؟

ما در چنین شرایطی در حالت اضطرار  و ضرورت قرار گرفته ایم و اصلا به چنین مرداری راضی نیستیم.

ما تنها به خوراک سالم و مردار نشده و بی بو و کرم نزده و … راضی هستیم . اما اگر نبود چه؟  شریعت به ما امر می کند تا زمانی که خوراک پاکیزه و سالم گیر شما نیامده از این مردار باید استفاده کنی و بر مسلمین واجب می شود از چنین مرداری استفاده کنند. یعنی اگر مسلمانی از چنین خوراکی جهت حفظ جانش استفاده نکند و تلف شود در واقع مرتکب جرم قتل نفس خودش شده است به همین دلیل بر وی واجب می شود که از آن تحت شرایطی که شریعت تعیین کرده استفاده کند.

حالا خوراک سالم ما در زمینه ی حکومت و حاکمیت کدام است؟ تنها خلافه علی منهاج النبوه.

در این صورت ما طبق احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین دو « خلافةً على مِنهاجِ نُبُوَّةٍ»[۱] قرار گرفته ایم که یکی را بعد از حاکمیت حسن بن علی رضی الله عنهما از دست دادیم و دیگری هنوز به آن نرسیده ایم.  

حالا اگر حکومتی مثل اموی ها و عباسی ها و ایوبی ها و سلجوقی ها و غزنوی ها و سامانی ها و… بر اساس یکی از مذاهب اسلامی مثل شافعی یا حنفی یا معتزلی یا مالکی یا سلفی نجدی یا … هم باشد و  قانون شریعت الله را در جامعه بر اساس دیدگاه اسلامی خودش تطبیق دهند و حاکم آن نیز مسلمان باشد در واقع  به حکم ضرورت تا رسیدن به  خلافةً على مِنهاجِ نُبُوَّةٍ (به قول اهل سنت) و حکومت مهدی موعود (به قول اهل تشیع) به چنین حکومتی تن می دهیم.

حالا اگر دشمنی آگاه یا دوستی جاهل بخواهد این مردار را  به بهانه ی اینکه بو دارد و عیب دارد و…از ما بگیرد و خوراک سالم را که همان  خلافةً على مِنهاجِ نُبُوَّةٍ  است را در اختیار ما قرار ندهد و جان ما در معرض خطر قرار بگیرد چه؟  آیا شما راضی هستی چنین مرداری را از دست بدهی و جانت  هدر رود؟ آیا برای دفاع از همین مردار تا رسیدن به خوراک سالم با چنین دشمنانی نخواهید جنگید؟

هم اکنون حکومت ایران و طالبان نیز یکی از بدیلهای همان حاکمیت مورد نظر در حالت اضرار ماست و ما در حالت اضطرار و ضرورت به آن تن داده و بر علیه آن نمی جنگیم و استفاده از چنین نظامی را جهت حفظ جان و مال و ناموس و … خود از کفار سکولار جهانی و مرتدین محلی کاری اسلامی می دانیم و از این نظام در برابر تمام کفار سکولار جهانی و مرتدین محلی حمایت خواهیم کرد. این منهج اهل سنت در طول تاریخ در جنگ بین یک مسلمان با کفار بوده است.  

به همین دلیل در همه جا شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی می گوید: حکومت بدیل اضطراری اسلامی. یعنی هر حکومتی که بعد از خلافت سیدنا حسن بن علی رضی الله عنهما به خلافه علی منهاج النبوه نرسیده باشد حکم مردار را دارد جهت حفظ  دین، جان، ناموس، عقل، مال، آبرو و سایر ضروریات مومنین.  

پس اگر دلسوز مسلمین هستی سعی کن این حاکمیت را به «خلافةً على مِنهاجِ نُبُوَّةٍ» ارتقاء بده و به چیزی پائینتر از آن راضی نشو .


[۱]  الألباني: تخريج مشكاة المصابيح  5306

دیدگاهتان را بنویسید