آینده و علت عمده ی درگیری های کنونی در سوریه

آینده و علت عمده ی درگیری های کنونی در سوریه

به قلم: کیوان مریوانی

بیشتر درگیریهای میان گروههای مسلح در سوریه به خاطر وابستگی آنها به یکی از جناحهای آمریکا یا ناتو  و  اختلاف در منافع این جناحها و کشورهایی است که از مخالفان سوریه حمایت می‌کنند و از آنجا که هر یک از این کشورها تلاش می‌کنند گروه مشخصی از مخالفان را حمایت مالی و لجستیکی کنند درگیری‌ها میان نیروهای مخالف را که از سوی قطر،‌ عربستان و ترکیه یا سایر کشورها حمایت می‌شوند افزایش یافته است.

دلیل دیگر این جنگها سرگردانی و عدم شناخت جماعتهای شریعت گرا نسبت به دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان است که ناخواسته آنها را در مسیر اهداف کفار سکولار جهانی و طاغوتهای منطقه ای قرار داده است به گونه ای که اگر شخص از درون با این جماعتها و منهج آنها آشنائی نداشته باشد خیال می کند که طبق نقشه و برنامه ی کفار عمل می کنند.

به همین دلیل جنگ برای به دست آوردن قدرت میان گروههای مسلح سوری امروز از درگیری سیاسی عبور کرده و حتی به اختلافات عقیدتی و نژادی ریشه‌ای رسیده است و می‌توان گفت اختلافات میان  این گروهها حتی در اهداف نهایی آنها و در اهداف و مقاصد طرف‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند نیز دیده می‌شود.

از میان دلایلی که گفته شد مشخص می‌شود که گروههای مسلح سوریه با جناح‌بندی‌ها و گروه‌های متفرقشان امروز در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند و مناطقی که تحت سلطه آنها قرار دارد شاهد پیشرفت‌ روز افزون سکولارها و دارودسته ی منافقین (سکولار زده ها)است امری که ممکن است تمام دشمنان قانون شریعت را به همدیگر نزدیک نماید.

دیدگاهتان را بنویسید