سخنان شیخ اسامه بن لادن خطاب به مردم آمریکا درباره اسرای مسلمین در آن کشور

 سخنان شیخ اسامه بن لادن خطاب به مردم آمریکا درباره اسرای مسلمین در آن کشور

ای ملت آمریکا

سلام بر کسی که پیرو هدایت شد.اما بعد:

این نامه من درباره اسیران ما در نزد شما می باشد.رفیق شما در کاخ سفید در بسیاری از امور مهم همچنان دنباله رو سلفش میباشد، مانند افزایش جنگ … و ظلم به اسیران ما که نزد شمایند، و در رأس آنها قهرمان مجاهد خالد شیخ محمد، که کاخ سفید صراحتاً به اعدام آنها اظهارتمایل کرده است و روزی که آمریکا این تصمیم را بگیرد در واقع تصمیم گرفته که هرکس که از شما در دست ما اسیر باشد اعدام گردد.

رهبران کاخ سفید همیشه و همچنان برما ظلم روا می دارند بخصوص با کمک به اسرائیلیها در اشغال سرزمینمان فلسطین. و گمان می کنند که آمریکا با قرار گرفتن در پشت اقیانوسها از خشم مظلومین در امان است. اما برخلاف این گمان، جواب ما به ظلمهای شما در ۱۱ سپتامبر در قلب سرزمینتان قوی وخونین بود .

 خوشبخت آن کس است که از غیر خود عبرت بگیرد و عدالت آنست که مقابله به مثل شود و جنگ فراز و نشیب دارد و روزهای پیروزی و شکست دست به دست می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید