فعالان اسلامي به روش آمريکايي!

فعالان اسلامي به روش آمريکايي!

به قلم : شيخ صلاح بن عبدالفتاح خالدي

 “فعالان اسلامي” وصفي است که بر کساني اطلاق مي شود که به سوي اسلام دعوت کرده وبر اساس آن حرکت مي کنند،بنابراين ،اين وصفي دعوي حرکي است ودرآن نوعي ثناء وستايش اصحابش است که هم وغم اسلام ومسلمين را به دوش مي کشند ولي “آمريکاي خرابکار” مي خواهد در هرچيزي دخالت کند،ودر هر کجا سرک بکشد و در هرچيزي هم که دخالت کند آنرا به فساد وتباهي مي کشاند ودر هر جاي آبادي وارد شود آن را تخريب مي کند چه آن چيزفکرباشد يا فرهنگ يا علم يا معرفت، ويا سياست يا اقتصاد يا عمل يا اداره يا ارزشها يا اعتقادات يا اخلاق!!

آمريکا اسلامي آمريکايي مي خواهد، قالب بندي شده طبق “استانداردها ومقياسهاي” سکولاریستی  آمريکاي خرابکار!

واو فعالاني اسلامي مي خواهد که به اسلام آمريکايي دعوت دهند وبر اساس آن حرکت کرده وآن را بين مردم انتشار دهند، وبايد “توليد” اين فعالان اسلامي به روش سکولاریستی  آمريکايي باشد آمريکايي که طوري با انسان رفتار مي کند که انگار “کالايي” است که در کارخانه آمريکايي توليد شده است.

سال پيش در آمريکا سازماني اسلامي به اسم “مسمانان آزاده مخالف تروريسم” تأسيس شد که اعضايش “فعالان اسلامي به روش آمريکايي” بودند؛ واين سازمان اسلامي حرکي آمريکايي درداخل وخارج آمريکا در مجال دعوت فعاليت مي کند وتا الآن ۱۳شاخه در آمريکا راه انداخته واولين شاخه خود در مصر را به زودي راه اندازي مي کند و در آينده نزديک در تمام جهان منتشر مي شود وآمريکا نيز تمام بودجه آن را تأمين مي کند.!!

واين سازمان اسلامي در واقع “چهره اسلام آمريکايي”در خارج است واعضايش در هر گردهمايي جهاني به نمايندگي از آمريکا شرکت مي کنند!ودرهمين هفته در اسپانيا کنفرانسي جهاني براي دعوت به صلح ومبارزه با تروريسم برپا شد که در اين کنفرانس هيئتي از اين سازمان شرکت کرده و اعضايش در اين کنفرانس به اسم اسلام آمريکايي! سخن گفتند.و رئيس اين سازمان “کمال نعواش است که فلسطيني الأصل بوده ودر آمريکا بزرگ شده وطبق استانداردهاي امرکايي توليد شده وبه روش آمريکايي برنامه ريزي شده وبه اسلام روشن فکرو صلح جو که مدرک آمريکايي گرفته، دعوت مي دهد.!

و خداوند چنين مقدر کرد که من بعضي از سخنانش را که طي يک مصاحبه راديويي ايراد کرده ودر باره افکار سازمان اسلامي داد سخن مي داد،را بشنوم،او چنين مي گفت:هدف سازمان اسلامي ما ،دفاع از اسلام ومسلمين در مقابل متعصبين وتند رو ها وتروريستها مي باشد، واين فکر تندروي تروريستي در قرن اخيراز سال ۱۹۷۹انتشار يافته وو وضع طوري شده که اين فکر حرف اول را در دنيا مي زند ومسلمانان ميانه رو و آسان گير ساکت و مظلوم مانده اند!وما نمي خواهيم در آمريکا داعيان وعلماي عرب باشند چون آنها تروريست هستند و انگاردر قرن هفتم ميلادي زندگي مي کنند وبه درد ما نمي خورند،ما خواستار علمايي هستيم که از مسلمانان امروزي باشند يعني نسل جديد مسلمانان آمريکا!.

وادامه داد:ما اسلامي مي خواهيم که در سياست دخالت نکند و دين ودولت را از هم جدا کند ومساوات تام را در همه چيز بين زن ومرد برقرار کند!!.

اي مسلمانان…

مواظب باشيد و درکمين باشيد،و چشمهايتان را باز کنيد وبرحذرباشيد وهشدار دهيد وبررسي کنيد،وجلوي نو فعالان اسلامي!! را بگيريد.* * *

دیدگاهتان را بنویسید