بیانیه ی کاک احمد مفتی زاده در غیر شرعی بودن ایجاد هرگونه درگیری در کردستان یا در هر گوشه ی دیگر ایران

بیانیه ی کاک احمد مفتی زاده در غیر شرعی بودن ایجاد هرگونه درگیری در کردستان یا در هر گوشه ی دیگر ایران

به قلم: م.اردلان

متاسفانه پس از مرگ کاک احمد مفتی زاده جماعت شبه امتی او به چندین فرقه ی مختلف و حتی متضاد تقسیم شد به گونه ای که عده ای از آنها در برابر هر کافر و مرتدی کرنش و نرمش و تواضع به خرج داده و حتی ادعای وحدت با آنها را دارند اما با جریان مخالف خود از مکتب قرآن در جنگی روانی و گاه فیزیکی به سر می برند . پناه بر الله .

این گروه متاسفانه چون شعارهای شبه اسلامی آنها قادر به جا انداختن آنها در میان مردم نیست با تکیه بر بعضی از شعارهای ناسیونالیستی و ملی گرایانه در پی جذب افکار عمومی بوده و عملاً در کنار احزاب سکولار و مرتد محلی قرار گرفته اند که چند دهه است جنگی مسلحانه و روانی نابرابری را هم بر حکومت مرکزی ایران تحمیل کرده اند و هم بر ملت ستمدیده و مظلوم اهل سنت کوردستان.

اما اجازه دهید بدانیم رای و نگرش کاک احمد مفتی زاده رحمه الله در مورد جنگ مسلحانه ی گروههای مختلف اسلامی و غیر اسلامی بر علیه این نظام چه بوده:

بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان عزیز

اطّلاع دارید که با توجه با شرایط کنونی و به خاطر جلوگیری از هرگونه برخورد و خون ریزی مدّتی پیش عدّه ای از مسلمانان از سنندج و بعضی نقاط دیگر کردستان به شهرهای دیگر ایران کوچ کردیم.

اکنون که درگیری ملّت و انقلاب ایران با امپریالیسم بعد تازه ای یافته باز به عنوان تأکید اعلام های گذشته و از جمله اعلامیّه ای که چند روز پیش عدّه ای از برادران مهاجر در همین زمینه منتشر کرده بودند، قاطعانه اعلام می کنم که ایجاد هرگونه درگیری در کردستان یا در هر گوشه ی دیگر ایران، و تحریک جنگ داخلی و برخورد با گروه ها و قشرهای ملّت، تحت هر عنوان که باشد، خواه با عناوین اسلامی یا غیر آن، اقدامی است علیه همه ی اجزای ملّت ایران؛ و مستقیم و غیر مستقیم خدمتی است به اهداف ضد خلقی و ضدّ اسلامی ابرقدرت های جهانخوار. و لذا اینگونه اقدامات را شدیداً محکوم می دانم.

ضمناً اخباری پراکنده حکایت از آن دارد که گویا افرادی می خواهند دست به چنین اقدام هایی بزنند؛ وبا بکار بردن عناوین اسلامی، با استفاده از نام و عکس اینجانب، کار خود را به من نسبت دهند. بدین وسیله انتساب چنین اقدامی را به خود تکذیب می کنم؛ و چنین اعمالی را مخالف خط مشی اعلام شده ی خود می شمارم. والسّلام علینا و علی عبادالله الصّالحین.

۱۷ / ۱۰ / ۵۸ – احمد مفتی زاده[۱]

این یکی از معیارهای تشخیص طرفداران صادق کاک احمد مفتی زاده رحمه الله از مدعیان دروغین است.


[۱] ۸- اطّلاعیّه ی شماره ۹۲ مؤرخ ۲۱/۴/۵۹ :

دیدگاهتان را بنویسید