منهج ما و ثمرات آن در ج.ا.ایران و طالبان و…

منهج ما و ثمرات آن در ج.ا.ایران و طالبان و…

به قلم: مسعود سنه ای

اگر به منهج اسلام نگاه کنید شما هرگز قدرت نظامی و حکومتی را نمی توانید از مسلمینی بگیرید که در پی کسب عزت و قدرت و دفع دشمنان بوده اند.  پس اسلحه مثل وحدت هم استراتژی است و هم تاکتیک.

منهج و عملکرد «جبهه ی جهانی اسلامی برای جهاد بر علیه سکولاریسم» ممکن است به نفع تمام مذاهب اسلامی چه شیعه و چه سنی و تمام جماعتها و گروههای اسلامی و حتی به نفع کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب هم باشد، اما این به این معنی نیست که این منهج هم راستا با دیدگاههای خاص و درونگروهی این طیفهای مختلف است.

بدون شک منهج اسلامی که خیلی ها  از آن فاصله گرفته اند اگر در شکل صحیح آن ارائه گردد به نفع همه غیر از کفار مشرک (سکولار) و مرتدین است و طبیعی است که همه از آن حمایت هم کنند .

به نظر بنده اگر ما در واتیکان (چیزی مثل حبشه ی صدر اسلام) هم باشیم از همین آزادی نسبی برخوردار خواهیم بود چه رسد به حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان و مناطق قبایلی پاکستان و… که همگی به نحوی در دایره ی اسلام و مسلمین قرار می گیرند.

 در مورد حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران یا طالبان یا سایر گروههای جهادی اویغور چینی و ازبک و تاجیک و تمام جریانات و مذاهب اسلامی  باید عرض شود ما به صورت تاکتیکی و موقت با آنها هم مسیر نشده ایم بلکه استراتژی ما در وحدت آگاهانه، هدفمند و حرکتی این را به ما و تمام متحدین ما آموخته است . اگر اتحادها منهجی نباشند به شدت شکننده و غیر قابل اعتماد خواهند بود.

ما دشمنان خود را نه از رسانه ها بلکه از کانال قرآن و شریعت الله تعالی شناخته ایم و درجه بندی کرده ایم . ما هم حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران را از سال ۷۵ تا کنون تجربه کرده ایم و هم تمام احزاب سکولار و مرتد و تمام کفار سکولار جهانی و منطقه ای و حتی تمام جریانات اسلامی اطراف خود را . در واقع باید عرض کنم که نگرش رئالیستی بر اعمال ما حکمفرماست نه توهمات حاکم بر مریدان ماهواره ها و شبکه های مجازی.

همین نگرش عینیت گرائی که با منهج صحیح اسلامی حمایت می شود باعث شده است که تا کنون مسیر صحیح را بدون کوچکترین ضرری برای مسلمین به پیش بریم . و لله الحمد .

دیدگاهتان را بنویسید