نجدی های بومی و تناقض در گفتار و عملکرد علمای نجدی مرجع

نجدی های بومی و تناقض در گفتار و عملکرد علمای نجدی مرجع

به قلم: ابوابراهیم هورامی

در میان نجدی های بومی ما افراد زیادی را دیده ایم که ادعای جهاد و کفر به طاغوت و ولاء و براء داشته اند و سخنان کسانی چون بن باز و بن عثیمین و فوزان و امثالهم برایشان حکم نهائی بوده است، اما زمانی که به سخنان این علمای نجدی در باری در مورد حکام طاغوت و مرتد آل سعود و همچنین به سخنان آنها در مورد مجاهدین و مخالفین این طاغوتها نگاه می کنیم شگقت زده می شویم .

این علمایان نجدی به صراحت طاغوتهای فاسد و مرتد و دست نشانده ی آل سعود را ولی امرهائی می دانند که باید از آنها اطاعت شود و هر گونه مخالفت با آنها را غیر شرعی می دانند حتی اگر یک راهپیمائی و اعتراض مسالمت آمیز یا نقدی در روزنامه یا رسانه ای مجازی باشد.علاوه بر این، همین علمایان مورد اعتماد نجدی های بومی ما، تمام مخالفین مسلح مرتدین آل سعود را باغی و خوارج و مهدور الدم می دانند.

البته امام و پیشوا و مرجع تمام نجدی ها در مسائلی چون عذر به جهل و کفر به طاغوت و ولاء و براء کسانی چون حمد بن عتیق و سلیمان بن سحمان هستند که سخنان آنها را همچون نصوص قرآن و سنت نقل می کنند و فصل الخطاب هر مبحثی محسوبشان می کنند و در بیانیه ها و کتب جماعت نجدی دوله نیز بیشترین استشهاد به سخنان این دو انجام می شود و با سخنان اینها به همه ی اهل قبله یورش می برند در حالی که همین سلیمان به سحمان ،ملک عبدالعزیز آل سعود خائن الحرمین معروف به عبدالانجلیز را تکفیر  نمی کرد و مجاهدینی که آن زمان  علیه او قیام کرده بودند را باغی و مهدور الدم و خوارج می نامید و حتی تعدادی از شیوخ نجدیه وجود داشتند که با آوردن آراء شاذی در تکفیر خوارج، مجاهدین مخالف طاغوتهای آل سعود را تکفیر می کردند .

اگر سخنان نجدی هائی چون سلیمان بن سحمان و بن باز و بن عثیمین و فوزان و آل شیخ و… صحت داشته باشد باید ابتدا طاغوتهای حاکم بر خود را تکفیر می کردند نه اینکه در دفاع از این طاغوتها رساله ها بنویسند و مخالفین را متهم به خوارج بودن و … کنند !!

اگر طبق فتوای همین نجدی ها عمل شود باید خود همین ملاهای نجدی و درباری آل سعود که بلعم های باعورای طاغوتهای آل سلول  بوده اند تکفیر شوند که خودشان خادمین طاغوتهائی مرتد و مزدور انگلیس و آمریکا و سایر کفار سکولار جهانی بوده اند که کثیف تر و فاسد تر از آنها در جهان اسلام دیده نشده است.

نجدی های بومی ما، اهل سنت را با سخنان کسانی تکفیر می کنند که اگر خوب دقت کنند طبق منهجشان، همین نجدی های مرجع باید تکفیر شوند.

نجدی ها متوجه هستند که در تناقض افتاده اند و منهج التقاطی آنها ربطی به ائمه ی اهل سنت ندارد؟

دیدگاهتان را بنویسید