هنوز وقت بیداری خمیه شب بازان اردوغان در سوریه فرا نرسیده است؟

هنوز وقت بیداری خمیه شب بازان اردوغان در سوریه فرا نرسیده است؟

به قلم : عبدالله مهاجر

اخیراً تمام دنیا از کانال روزنامه  ی خبری تلگراف مطلع شد که  اردوغان طاغوت حاکم بر ترکیه و از اعضای فعال ناتو و متحد تمام کفار جهانی بر علیه مسلمین، در دستگیری مسلمین اویغور و بازگرداندن آن ها به چین، به دولت چین کمک میکند و این کار را با بازگرداندن آن ها به کشوری دیگر مثل تاجیکستان و یا آذربایجان انجام میدهد.

اردوغان طبق قرارداد امنیتی که قبل از امارات و به صورت رسمی با رژیم صهیونیستی نیز بسته است خواهران و برادران پناهنده ی فلسطینی را نیز تحویل رژیم صهیونیستی داده است و اینبار نسبت به تحویل مسلمین به چین این کار را مستقیم انجام نمیدهد تا چهره پلیدش برای مسلمین کشف نشود!!

گروه فتاحی و پس مانده هائی از انصار که خیال می کنند در حال جهاد هستند چه زمانی برای خروج از این توهمات تعیین کرده اند؟ در کجای شریعت  جنگ در راه طاغوتی بر علیه یک طاغوت دیگر جهاد محسوب شده است؟

شماها مثل باندهای مافیائی با کشتار وسیع اهل سنت در سوریه در نهایت پای ناتو را از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه به یکی دیگر از اراضی مسلمین باز کردید و اجازه می دهید به راحتی برای خود گشت بزنند و برای فرزندان مسلمان مدرسه ی سکولار باز کنند!

آیا زمان بیداری و خروج از این مهلکه فرا نرسیده است؟

دیدگاهتان را بنویسید