آشفتگی مُلا فتاحی از تکفیر حزب «ولی امر»ش توسط شیخ ابومحمد مقدسی (۲)

آشفتگی مُلا فتاحی از تکفیر حزب «ولی امر»ش توسط شیخ ابومحمد مقدسی (۲)

به قلم : ابوعبدالله موکریانی

گروه مُلا فتاحی باید به «ولی امر» شان جولانی بگویند همچنانکه فتوای ابوقتاده فلسطینی در زندان لندن و چندین لندن نشین و کانادا نشین و ترکیه نشین و … را در مورد مخالفینتان قبول کردید و مجری چشم و گوش بسته ی فتواهای این مُلبسین در تهاج با سایر مسلمین مخالف خود بودید، الان هم باید تابع فتوای این علمای بزرگوارتان باشید!!

چگونه است زمانی که بر علیه مخالفین شما فتوا می دهند بزرگوارند و امام و مفتی و شیخ جهادی و… اما زمانی که بر علیه خودتان فتوا می دهند می شوند دور از ساحه و تند رو و غلاة و  …؟!!

این است واقعیت شما و تمام کسانی که از منهج صحیح اهل سنت خارج شده و تمام قواعد شرعی را نادیده گرفته و هوای نفس خود و حزب و گروه خود را جایگزین منهج و قواعد شرعی کرده اند.

دقت کنید مُلا فتاحی چه می گوید:«شیخ مقدسی حفظه الله با هیئت تحریر الشام خصومت شخصی ونفسی دارد و این خصومت سابقه‌ی طولانی دارد به همین خاطر  شهادت و کلامِ خصوم علیه یکدیگر قابل قبول نیست.»

اولاً : اگر شهادت و فتوای یک شخص یا گروهی بر علیه دشمنانشان قابل پذیرش نیست، پس چرا شما فتوای امثال ابوقتاده و ابومحمد و ابوبصیر و هانی و طارق و عبدالرزاق المهدی و … در مورد دشمنان آنها و خودتان را پذیرفته و حتی به مرحله ی اجراء در آوردید؟

ثانیاً : مگر عمر هیئت جولانی چقدر است که مُلا فتاحی می گوید  خصومت شخصی و نفسی ابومحمد مقدسی سابقه ی طولانی دارد؟ مگر همین ابومحمد مقدسی همان ابومحمد مقدسی نبود که آن را تاج سرتان می نامیدید؟ مگر همین ابومحمد مقدسی همان عقاید نجدی شما را ندارد؟

چرا با دلیل شرعی با دلایل ابومحمد مقدسی مقابله نمی کنید؟ ابومحمد مقدسی دلیل آورده و طبق دلایلش گروه جولانی و طبعاً گروه چند نفره ی مُلا فتاحی را تکفیر کرده، چرا به جای گیر دادن به شخصیت ابومحمد مقدسی دلایلش را نقد نمی کنید و با دلیل به رد دلایلش نمی پردازید؟ چون بر اساس هیچ یک از مذاهب و تفاسیر اسلامی دلیلی شرعی ندارید و گرنه به آن چنگ می زدید.

حالا که یکی از خودتان بر جنایات و خیانتها و مزدوری و حتی تکفیرتان گواهی داده، چرا دستپاچه شده اید؟ چگونه است اگر در مورد دیگران فتوا صادر کند می شود امام و تاج سر و شیخ بزرگ و… اما اگر بر علیه خودتان فتوائی صادر کند می شود تند رو و اهل غلو و…؟!!

 چه کسی را می خواهید گول بزنید؟ یعنی بازگشت به منهج صحیح اهل سنت و حرکت در چارچوب اهل سنت تا این اندازه برایتان سخت شده است که نمی توانید از اینهمه تضادها و تناقضات و فجایع خودتان را رها کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید