غرب سکولار را آنگونه که هست باید شناخت

غرب سکولار را آنگونه که هست باید شناخت

به قلم : مسعود سنه ای

با آنکه بسیاری از سرزمینهای اسلامی در شمال آفریقا و حتی در آفریقای مرکزی و بخشهائی از آسیا و اروپا به تصرف دشمنان اسلام و مسلمین در آمده است اما بسیاری از مسلمین در دشمن شناسی شرعی دچار اشتباهات واضح و آشکاری می شوند.

یکی از این اشتباهات فاحش به این بر می گردد که خیال می کنند کشورهای حاکم بر غرب نصرانی یا یهودی هستند در حالی که در میان تمام کشورهای کنونی حاکم بر دنیا که به اشغال سرزمینهای مسلمین اقدام کرده باشند حتی یک کشور یهودی یا نصرانی وجود ندارد . نه آمریکا نصرانی است و نه رژیم صهیونیستی کشوری یهودی است. بلکه اگر به قوانین حاکم بر این جامعه ها نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که اینها به همراه تمام متحدین خود کشورهائی سکولار هستند که از عامل مذهب هم در راستای اهداف خود سوء استفاده کرده اند .

غفلت از این امر مهم باعث تولید خطر جدیی در جهان اسلام شده است که بسیار مایه نگرانی است، و آنهم تلاش برخی حکام سرزمینهای مسلمان نشین در مراکز دانشگاهی و با همکاری پایگاه های خبری سکولارهای جهانی به رهبری آمریکا به منظور سکورلاریزه کردن اسلام به سبک جهان نصرانیت است.

علاوه بر تمام دانشگاههای موجود در اتحادیه ی اروپا و آمریکا و استرالیا و روسیه، دانشگاه هایی چون دانشگاه  زیتونه تونس و دانشگاه های کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق،  لبنان، مالزی، مصر و ترکیه  به عنوان مهمترین پایگاه های این جنگ نرم و روانی هستند که در آنها اسلام به روش سکولار مورد مطالعه قرار می گیرد، به نحوی که تفکر سکولار درباره اسلام مایه مباهات و مترقی بودن افراد فارغ التحصیل این دانشگاهها  شده است .

بر همین اساس، در بسیارى از جوامع مسلمین، نوعى دوگانگى عقیدتی – فرهنگى و در شکل فاجعه‏آمیزتر آن، انقطاع از قوانین شریعت الله شکل گرفته است . امروزه براى برخورد با عقاید و فرهنگ بیگانه و به عبارت دیگر، این مهمان ناخوانده ی سنتی، «غرب شناسى‏» از ضروریات آشکار جامعه ماست.

 یکى از لایه‏هاى غرب‏شناسى امروز شناخت و ارزیابى عقیده ی مشترک حاکم بر غرب مهاجم است، شناخت غرب بدون شناخت عقاید سکولاریستی حاکم بر آن نوعی به بیراهه رفتن است.

دیدگاهتان را بنویسید