جنگ روانی دارودسته ی جولانی و مقدسی رونمائی دیگری از فتنه ی شام

جنگ روانی دارودسته ی جولانی و مقدسی رونمائی دیگری از فتنه ی شام

به قلم: ابوخالد کردستانی

انسان زمانی که جنگ روانی میان دارودسته ی جولانی با دسته ای از علمای ساکن در دارالکفرها مثل اردن و انگلیس و کانادا و … را بررسی می کند، و باز زمانی که حمایت دارودسته ی جولانی از دسته ای از این علمای ساکن در دارالکفرها بر علیه دسته ی دیگر را می بینیم واقعاً به همان نتیجه ی خودشان می رسیم که جنگ سوریه تبدیل به فتنه شده است.

البته برادران ما سالها قبل چنین ثمره ای را پیش بینی کرده بودند و مجاهدین را از افتادن در چنین مرداب و فتنه ای که اهل تفرق و غدر همه را در برابر هم قرار داده اند برحذر می داشتند.

القحطانی، شرعی بزرگ دارودسته ی جولانی هم در سخنانی نسبت به  ابو محمد المقدسی و هم فکران وی که آنها را «حرامزادگان منهج » توصیف کرده است می گوید:

” حرامزادگانی مانند اهل غلو برقاوی و کسانی که دور وی گرد آمده اند جاهلیتی بیش از دیگران دارند. در میان اینان کذب و کبر شیوع دارد و کسی نیست از آنان بپرسد:

برقاوی در افغانستان و شام چه کرد؟

مریدان وی در لیبی چه کردند؟

تنها چیزی که میشود برای آنان ذکر کرد غلو و تکفیر مجاهدین و اختلاف افکنی است!”

این واکنش قحطانی به کسانی است که گروه خودش با مزدوری مستقیم برای ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه کارنامه ای بسیار بدتر از مخالفین دارد.

دیدگاهتان را بنویسید