فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟ (۵)

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟ (۵)

ارائه: رحیم بخش بلوچ

در آیین نامه انتخابات مجلس آمده است به استناد ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

 ۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

۲- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۳-ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه [به نقل از سایت وزارت کشور]

 به نظر شما چه کسانی به اسلام اعتقاد و التزام عملی ندارند؟ آیا کسانی که اعتقاد و التزامی به اسلام ندارند شایسته ی آن هستند که نماینده ی مسلمین شوند؟ قطعاً خیر. پس این شرط در واقع فاسد کننده ی تمام تبلیغاتی است که دارودسته ی منافقین راه اند.

دارودسته ی منافقین می گویند که به اسلام اعتقاد دارند اما التزام عملی به اسلام ندارند، یعنی عملاً سکولار هستند و قوانین شریعت الله را کنار زده اند.

پس در دارالاسلام ایران کسی نمی تواند در زبان بگوید من به اسلام اعتقاد دارم اما عملش سکولاریستی و مخالف با اسلام باشد؛ همچنین، نظام حاکم بر دارالاسلام ایران نیز بر اساس اسلام شکل گرفته و التزامعملی به آن همان معنی التزام عملی به اسلام است.

در مورد تابعیت دارالاسلام ایران بودن هم کسی نمی تواند شبهه ای ایجاد کند؛ اما در مورد ولایت فقیه که عده ای گرد و خاک عجیبی به راه انداخته اند باید بگوئیم که ولایت فقیه در مذهب جعفری همان ولایت مجاهد در سایر مذاهب اسلامی معروف به اهل سنت و جماعت است. یعنی همان داستان عنب و انگور.

تمام مذاهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و ظاهری و زیدی و غیره یکی از شروط رهبریت حاکم بر دارالاسلام را مجتهد بودن آن بیان کرده اند و ولایت و سرپرستی دارالاسلام باید در اختیار رهبری مجتهد باشد که نیازی به گرفتن اجتهاد دیگران نداشته باشد و در بدترین حالت گفته اند رهبریت باید علمش و توانائی اش در حد قاضی القضات اسلامی یا رئیس دادگستری اسلامی باشد و پائینتر از این رهبریت دارالاسلام جایگاهی در مذاهب مختلف معروف به اهل سنت ندارد و هر کسی که این شرایط نداشته باشد و حاکم شود به آن گفته اند حاکم متغلب که با زور به حاکمیت رسیده نه بر اساس شروط اسلامی.

پس ولایت فقیه یعنی: ولایت مجتهد که آرزوی رهبران تمام مذاهب اسلامی در طول تاریخ اسلامی بوده است.   

 در این صورت شروطی هم که برای نماینده ی شوراهای مختلف اسلامی تعیین شده است شروطی اسلامی هستند و ما باید دقت داشته باشیم کدام یک از نمایندگان آگاه به شریعت اسلام و از نظر عملی ملتزم تر به قانون شریعت الله و اسلام هستند و به جایگاه ولایت مجتهد حاکم بر دارالاسلام آگاهی و وفاداری بیشتری دارند همان نفر را انتخاب کنیم.

این افرادی که انتخاب شده اند بومی های محل ما و از خود ما هستند و ما بهتر از دیگران می توانیم میزان پایبندی این افراد به اصول اسلامی و نظام اسلامی حاکم بر دارالاسلام را تشخیص دهیم .

هم اکنون در برابر انتخابات دارالاسلام ایران دوجبهه بیشتر وجود ندارد: ۱- یا جبهه ی کفار سکولار و اشغالگر خارجی و مرتدین سکولار محلی و دارودسته ی منافقین بومی و گله ای از فریب خورده های اهل تفرقی که تحت تاثیر رسانه های مختلف ماهواره ای و مجازی این جبهه قرار گرفته اند ۲- جبهه ی مومنین آگاه و مسئولیت پذیر اهل جماعت؛ نگاه کن در کدام جبهه قرار گرفته ای؟

پس مشارکت ما و انتخاب بهترین شخص و نزدیکترین شخص به اسلام و معیارهای اسلامی یک وظیفه و امری متعلق به تقویت اسلام و جامعه ی اسلامی و جلوگیری از نفوذ دارودسته ی منافقین به مراکز قدرت است.

از الله سبحانه  و تعالی میخواهیم که ما را از جبهه ای که رهبریت آن در اختیار دشمنان سکولار است حفظ کند و ما را در آگاه ساختن اهل سنت ایران نسبت به توطئه های جبهه ی دشمنان و بازگرداندن ایشان به سوی عقیده صحیح بر اساس فقه مذهب خودشان و بازگشت به «اهل جماعت شدن» و پرهیز از تفرق و فرقه بازی سهیم گرداند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟ (۴)

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟ (۴)

ارائه: رحیم بخش بلوچ

به دلیل قدرت استعمارگران سکولار غربی و پس از تشکیل سازمان ملل متحدی که بر اساس سکولاریسم بنا شده و پایان جنگ آنان خود از صحنه مستقیم نبرد با مردم مسلمان کنار رفته و مزدورانی سکولار را که خود پرورش داده بودند گماردند تا همچنان تمامی ثروتهای مسلمانان زیر سلطه شان باشد. پس مردم را با سکولاریسم و دموکراسی گول زدند که تعریفش چنین است:

دمکراسی:

 • یعنی: حاکم شدن قوانین تولید شده توسط نخبگان و هواهوس مردم بر مردم به جای حاکم شدن قوانین نازل شده توسط الله بر مردم .
 • یعنی: انسان محوری ( اومانیسم = انسانیت) به جای الله محوری.

پس مشارکت در انتخابات این سکولاریستها یعنی اعلان جنگ با الله و قوانین شریعت الله و کفر است و یکی از مهمترین ارکان دمکراسی سکولاریستها نیز انتخابات آزاد است که همه مردم در آن حق شرکت دارند و در نهایت هم کسی سرنوشت کشور را تعیین میکند که اکثریت آرای مردم را در انتخابات پارلمان به دست آورد.

اگر دقت کنیم دارالاسلام ایران دقیقاً جهت مبارزه و نابود کردن چنین نظام سکولاریستی به وجود آمده و و نظامی است برعکس نظام دموکراسی سکولاریستها و حکمت تشکیل آن بعد از حکومت سکولاریستی و دموکراسی خواهانه ی پهلوی ها پاک کردن تمام آثار جاهلیت و قوانین سکولاریستی در جامعه بوده است.

انقلاب اسلامی ۵۷ برای مذاهب مختلف اسلامی و بخصوص برای حنفی ها و شافعی ها یک آزمون بزرگی بود که متاسفانه در زمینه ی انتخاب نمایندگانی بر اساس میزان آگاهی بر فقه مذهب خودشان از کارنامه ی ضعیفی برخوردارند و نمره ی قبولی نگرفته اند.

در اصل ۱۲ قانون اساسی دارالاسلام ایران مذهب ما به رسمیت شناخته شده است، یعنی ما باید در شوراهای مختلف خود نمایندگانی متخصص در فقه مذهب خودمان را انتخاب کنیم اما ما چکار کرده ایم؟ دقیقاً برعکس. ما بر اساس قومیت و زبان و نژاد نماینده انتخاب کرده ایم و مسیر سکولاریستی را رفته ایم و اکثریت مطلق نمایندگان ما با آنکه ممکن است در رشته ای سکولاریستی تخصص داشته باشند اما جاهلترینها به مذهب ما بوده اند.

فقط کافی است کمی فکر کنیم تا به میزان انحرافات و مفاسدی که آگاهانه و برخلاف قانون اساسی دارالاسلام ایران به بار آورده ایم پی ببریم.

ما باید نمایندگانی آگاه به مذهب و شریعت اسلام را انتخاب کنیم که واقعاً نماینده ی مذهب ما در شوراهای مختلف باشند و برای تطبیق شریعت الله تلاش کنند و برای دفاع از حقوق اسلامی ما به مجلس بروند؛ اگر کسی اصلاً نداند که حقوق اسلامی ما بر اساس شریعت اسلام و فقه مذهب ما چه هست چگونه می تواند از حقوق اسلامی ما دفاع کند؟

دوران بیداری اسلامی است و در این جریان مبارکی که راه افتاده اجازه ندهیم که رسانه های مختلف جنگ روانی سکولاریستها( مشرکین) و سکولار زده ها( دارودسته ی منافقین) مانع از بازگشت ما از اشتباهایت شوند که در طول این چند دهه ی گذشته نسبت به مسئولیتمان در برابر انتخاب نمایندگان شایسته بر اساس مذهبمان مرتکب شده ایم.

اینبار به عنوان یک تکلیف شرعی و به عنوان مبارزه با تمام دشمنان آشکار و پنهان دارالاسلام، و جهت تقویت و پیشبرد بهتر اوضاع جامعه ی خود در انتخاب بهترینها کوشاه و فعال باشیم.

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟ (۳)

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟ (۳)

ارائه: رحیم بخش بلوچ

برای هر مسلمانی که از دین خود خبر دارد ، روشن است که پیروی کردن از الله سبحانه و تعالی و رسول الله ﷺ واجب است.الله سبحانه و  تعالی می فرماید:

 • ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ۵۹]ای کسانی که ایمان آورده اید از الله با پیروی از قرآن و از رسولش او اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان مسلمان خودفرمانبرداری نمائید ، مادام که دادگر و حقگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند و اگر در چیزی اختلاف داشتید و در امری از امور کشمکش پیدا کردید ، آن را به الله با رجوع به سنت نبوی برگردانید تا در پرتو قرآن و سنت، حکم آن را بدانید چرا که الله قرآن را نازل و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. باید چنین عمل کنید) اگر به الله و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار (یعنی رجوع به قرآن و سنت) برای شما بهتر و خوش فرجام تر است».
 • –         ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [النساء: ۶۵] اما نه به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی آیند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم قضاوت تو باشند .
 • –         ﴿ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ۷] چیزهائی را که الله از اهالی این آبادیها به پیغمبرش ارمغان داشته است، متعلق به الله و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و مسافران در راه مانده میباشد. این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد و نیازمندان از آن محروم نشوند چیزهائی را که پیغمبر برای شما (از احکام الهی آورده است اجراء کنید و از چیزهائی که شما را از آن بازداشته است، دست بکشید. از الله بترسید که الله عقوبت سختی دارد .

و آیات فراوان دیگری که به اطاعت الله و رسول الله امر نموده و آن را واجب کرده نسبت به سرپیچی کردن از آن هشدار داده است. الله متعال انسان را آفریده و تمامی نیازهایش را برای یک زندگی سالم فراهم کرده و او را بیهوده رها نساخته تا هرگونه که خواست زندگی کند بلکه الله سبحانه  و تعالی در طول تاریخ پیامبرانی را فرستاده تا راه راست را برایشان روشن کرده و از راه شیطان بترسانند. اما می بینیم که امروزه حزب شیطان از کانال حکومتها و احزاب و گروههای مختلف سکولاریستی با الله و دینش به مبارزه برخاسته و در همه مسائل با آن مخالفت کرده اند ، پس حکم کردن به احکام  سکولاریستی را برای انسان ها زینت داده است.

یکی از ضررهای حکم  سکولاریستی مخالفت با حکم الله سبحانه و تعالی و رسول الله ﷺ است که موجب خشم الله سبحانه و تعالی می شود. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء: ۱۱۵]کسی که با پیغمبر دشمنی کند بعد از آن که (راه) هدایت از راه ضلالت برای او روشن شده است و راهی جز راه مؤمنان در پیش گیرد او را به همان جهتی که دوستش داشته است رهنمود میگردانیم و با همان کافرانی همدم می نمائیم که ایشان را به دوستی گرفته است و به دوزخش داخل می گردانیم و با آن می سوزانیم و دوزخ چه بد جایگاهی است.

از ضررهای دیگر حکم کردن به احکام سکولاریستی؛  اختلاط احکام شرعی در مورد مردم است چرا که دین الله مردم را بر اساس ایمان و کفر تقسیم بندی کرده و به معیارهای دیگر شرکت در انتخابات سکولاریستهاکه کفر است، اهمیت نداده است اما احکام سکولاریستی انسانها را بر اساس معیارهای جاهلی مانند رنگ پوست و زبان و وطن و نژاد و قومیت و غیره تقسیم کرده است، در نتیجه احکامی را که الله سبحانه و تعالی گذاشته به جای نیامده و احکام به هم میخورد .

یکی از ضررهای حکم کردن به احکام سکولاریستی؛ پخش شدن فساد در همه زمینه ها است پس می بینیم که در جوامع سکولار انواع مفاسد عقیدتی و رفتاری پراکنده شده پس قانونی شدن زنا و هم جنس بازی و شراب خوری و غیره همه ی انسانها را در جوامع سکولار جز آنکس که الله سبحانه و تعالی به او رحم کرده فرا گرفته است.

اما در دارالاسلام ایران ضمن مخالفت با قوانین فاسد سکولاریستی، قوانینی در مجازات کسانی که دچار زنا و شرابخوری و همجنس بازی و غیره می شوند وضع کرده است و علاوه بر آن قوانین دارالاسلام ایران بر اساس نژاد و قومیت و رنگ پوست و غیره وضع نشده اند بلکه بر اساس معیارهای اسلامی و رسمیت دادن به مذاهب پنج گانه ی : حنفی و جعفری و زیدی و مالکی و شافعی و حنبلی وضع شده اند.

در این صورت: انتخاب نماینده ای آگاه به مذهب خود، یعنی کمک به اجرا شدن اسلام بر اساس مذهب خودت در مناطقی که در آن اکمثریت هستی و مشارکت در انتخابات شوراهای مختلف دارالاسلام ایران درواقع تقویت مذهب خودت است، امری که برای جوامع سکولار در حد خواب و خیال و آروز است.

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟ (۲)

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟ (۲)

ارائه: رحیم بخش بلوچ

وضعیت حکم کردن به غیر آنچه الله نازل کرده است تنها به قانون گذاری ختم نمی شود بلکه حکومت های کفری سکولار کنونی از سه جهت دچار کفر می شوند؛

 1. ۱-     قانون گذاری که خود به تنهایی کفری مستقل است حتی اگر اجرا هم نشود. می فرماید: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُالْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: ۲۱]
 2. ۲-     ترک حکم کردن به آنچه الله نازل کرده است و مبارزه با کسانی که قصد دارند بر اساس حکم الله حکم کنند . الله تعالی فرماید: إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ۴۴] (ما تورات را بر موسی) نازل کردیم که در آن رهنمودی (به سوی حق) و نوری زداینده ی تاریکیهای جهل و نادانی و پرتوانداز بر احکام الهی) بود. پیغمبرانی که تسلیم فرمان الله بودند بدان برای یهودیان حکم میکردند، و نیز الله پرستان و دانشمندانی بدان حکم میکردند که امانتداران و پاسداران کتاب الله بودند. پس ای علمای یهودیان و شما ای (مؤمنان از مردم نهراسید و بلکه از من بهراسید.)و همچون سلف صالح خود محافظان و مراقبان کتاب الله و مجریان احکام آسمانی باشید ( و آیات مرا به بهای ناچیز دنیا همچون رشوه و جاه و مقام) نفروشید و (بدانید که هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که الله نازل کرده است و قصد توهین به احکام الهی را داشته باشد او و امثال او بیگمان کافرند».

پس همچنان که می بینیم مجرد حکم نکردن به آنچه الله نازل نموده کفر است حالا کفار اصلی (الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (حج/۱۷)) با حکم نکردن به آخرین قانون شریعت الله  به شیوه ای کافر شده اند و مرتدین هم به شیوه ای دیگر، اما مسلمینی که به دلایل نفسانی و بر خلاف قانون اساسی اسلامی حاکم بر جامعه دچار جرمهایی مثل رشوه گیری و قضاوت غلط و غیره می شوند به قول ابن عباس این: کفر دون کفر است. یعنی با این جرمها کافر نمی شوند بلکه مسلمینی مجرم هستند.

 • ۳-     اجرا کردن قوانین سکولاریستی که مخالف شریعت الله است. یعنی اینکه کسانی که قوانین تصویب شده در مجالس سکولاریستی را اجرا میکنند هم دچار کفر میشوند که این کار توسط دولت ها یاهمان قوه مجریه انجام می پذیرد.

اما در دارالاسلام ایران: قانونگذار الله است و کسی حق قانونگذاری بر خلاف اسلام را ندارد و در امور اجتهادی هم طبق اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی، تصویب قوانین در انحصار مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) است با این وجود کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند، یعنی قوه مقننه به‌عنوان تنها مرجع صاحب صلاحیت در قانون‌گذاری در امور اجتهادی در دارالاسلام ایران، از دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است و حتی در امور اجتهادی هم قانونی بر خلاف موازین شرعی تصویب نمی شود.

پس فرستادن نمایندگانی آگاه به مسائل شرعی بر اساس مذهب خودمان یک وظیفه ی شرعی است؛ اما متاسفانه سالهاست که نماینده ها بر اساس قومیت آنها به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شوند نه بر اساس میزان تخصص آنها در فقه اسلامی و مدیرت اسلامی بر اساس مذاهب اسلامی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند به همین دلیل ما با سهل انگاری هایی که کرده ایم شریک بسیاری از نابسامانی هایی بوده ایم که توسط این نمایندگان نالایق جاهل به مذهب خودمان به وجود آمده اند.

در این صورت، مشارکت آگاهانه ی ما و انتخاب بهترین گزینه جهت خدمت به دین و ملتمان یک وظیفه ی شرعی است.

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟شبهاتی در مورد مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و اینکه چرا باید مشارکت کرد؟ (۱)

فرق عمده بین مشارکت در انتخابات دارالاسلام ایران و حکومتهای سکولارو اینکه چرا باید در انتخابات دارالاسلام ایران مشارکت کرد؟(۱)

ارائه: رحیم بخش بلوچ

زمانی که گفته می شود فلان سرزمین دارالاسلام است یعنی : ۱- قانون اساسی آن بر اساس یکی از مذاهب و تفاسیر اسلامی است ۲- رهبر آن نیز مسلمان است نه یکی از کفار: الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (حج/۱۷) یهودی، مندائی، مسیحی، زرتشتی یا سکولار(= مشرک)

پس در دارالاسلام اصلاً مساله بر سر وضع قوانینی برخلاف قوانین شریعت الله نیست؛ دارالاسلام ایران که قانون اساسی آن بر اساس مذهب جعفری تدوین شده و قوانین مدنی آن در مناطق شافعی و حنفی نشین ایران نیز بر اساس این مذاهب به پیش می رود نیز اصلا بحث بر سر تدوین قوانین غیر اسلامی در هیچ یک از شوراهای آن مطرح نیست.

 بر خلاف دارالاسلام، در دارالکفرها، و بخصوص در دارالکفرهای سکولار که بر مسلمین مسلط شده اند قوانین غیر اسلامی بر مسلمین تحمیل می شود و در این میان نقش علمای دولتی و درباری در گمراه کردن مردم و ادامه خواب و غفلت آنان برجسته است .چرا که هر روز با فتواهای خود مردم را به سوی چیزهایی دعوت می کنند که الله هیچ دلیلی بر آن نازل نفرموده بلکه در مقابل می بینیم که آیات قرآن پر از اشارات صریح مخالفت با این گونه فتواهای ضد دین است .

لذا به دلیل نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و همچنین مجلس خبرگان رهبری ( شورای اهل حل و عقد/ شورای اولی الامر) لازم است که حکم شرعی شرکت در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان را آن گونه که در دین الله تعالى آمده است روشن نماییم به امید آنکه دلهایی غافل هوشیار و چشم هایی خفته، بیدار و گوش هایی سنگین شنوا گردد.

از مشخصه های انتخابات در نظاماهای جاهلی و بخصوص نظامهای سکولار:

۱-تشریح حکم به غیر ما انزل الله

همانگونه که پیداست حق حاکمیت و وضع قوانین در جامعه اسلامی تنها و تنها حق الله تعالی است. همانگونه که عبادت شدن فقط مخصوص الله است. پس کسی که حق قانونگذاری را به غیر الله بخشد ، مانند کسی است که معتقد به خالق و آفریدگاری غیر الله است و برای غیر الله نماز میخواند یا برای غیر الله سجده می برد و هیچ فرقی با هم ندارند.الله  سبحانه و تعالى مى فرمايد:

 • ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ۵۴]  پروردگار شما معبودی است که آسمانها و زمین را در شش دوره بیافرید، سپس بر عرش استوا یافت . با پرده ی تاریک شب روز را میپوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و ستارگان را بیافریده است و جملگی مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او می آفریند و تنها او فرمان میدهد. بزرگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان، الله است که پروردگار جهانیان است .
 • –          ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصص: ۶۸] پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و هر کس را بخواهد برمی گزیند، و مردمان پس از صدور فرمان الله سبحانه و تعالی درباره ی چیزی و کسی حق انتخاب و اختیار ندارند. الله سبحانه و تعالی بسی منزه تر و بالاتر از آن است که چیزی را شریک او کنند.
 • –         ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ۲۱] شاید آنان معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده اند که الله بدان اجازه نداده است و از آن بی خبر است؟ اگر این سخن قاطعانه و داورانه ای الله ، مبنی بر مهلت کافران و تأخیر قیامت تا وقت معین (آن ،نبود میانشان (با اهلاک کافران و ابقاء مؤمنان داوری میگردید و دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر میگشت و مجالی به کافران نمیداد در عین حال آنان نباید این حقیقت را فراموش کنند که قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند».

پس همانگونه که پیداست الله تعالی حق حکم کردن و امر نمودن و دستور دادن را فقط برای خود قائل شده و آن را برای کسی جز خود حلال نساخته است.در نتیجه کسانی که به جای حکم الله حکم جدیدی را گذاشته و براساس بر قضایای زندگی مردم از نظر ، سیاسی اجتماعی و اقتصادی و غیر آن حکم می کنند خود را شریک الله ساخته اند و از چند جهت از دین اسلام خارج شده اند.

اما در دارالاسلام ایران نه تنها قوانین سکولاریستی ضد اسلامی هیچ اعتبار و جایگاهی ندارند بلکه با هر قانون سکولاریستی مجامع بین المللی سکولاریستی نیز مخالفت و مبارزه می شود؛ پس باید با مشارکت در نهادهای مختلف دارالاسلام ایران باعث تقویت و نیروبخشی به آن شد چون قدرت گیری دارالاسلام ایران یعنی محافظت از امنیت و هویت اسلامی و موجودیت خود در برابر تهاجمات روانی و حتی مسلحانه ی دشمنان در کمین نشسته ی سکولار که در صدد حاکم کردن قوانین سکولاریستی و ضد اسلامی بر مردم هستند.

جنگ غزه ثابت کرد: دارالاسلام ایران سپر مسلمین است(۲)

جنگ غزه ثابت کرد: دارالاسلام ایران سپر مسلمین است(۲)

به قلم: فضل احمد هراتی

اگر مسلمین تعصبات کور مذهبی را کنار بگذارند و اهل جماعت شوند، دارالاسلام ایران سپریست دربرابرهرنوع درنده ومضرات ودشمن امت اسلامی.

جورج بوش ریس جمهور پیشین امریکا در گفتگوی خود در زمان ریس جمهوری خود راجع به مسلمانان که خلافت میخواهند،نگرانی خویش را چنین ابراز داشت:

“مسلمانان در پی برگردان خلافت هستند،قصد دارند دولتی را برپا کنند که از اسپانیا تا جاکارتا امتداد خواهد داشت،آنان میخواهند شریعت اسلام را تطبیق نموده ما را از سرزمین های خویش بیرون نمایند و اسرایل را از میان بردارند.آنان قصد دارند به نظام برگردند که تاریخ آن به قرن هفتم برمیگردد،آنان میخواهند دولت خلافت را از سرگرفته و اعلان جهاد کنند…”

پس غرب(آمریکا) این هراس از احیای دوباره خلافت به منهج نبوت را مانند خود در دل بعضی از مسلمانها نیز ایجاد نموده است.

آیا واقعا چیزی که غرب ازآن هراس دارد پس ما چرا هراس داریم؟

ای کاش امت مسلمان اهمیت دارالاسلام ایران را درک میکرد وبه آن افتخارمی کرد و سعی می کرد این حاکمیت را به خلافه علی منهاج نبوت ارتقاء دهد وبه یاری وگسترش این دارالاسلام باجان ودل همگام حرکت میکرد تا ما شاهد قدرت بیشتر و آزادسازی بیشتر سرزمینهای اسلامی باشیم.

ای کاش جوانان مسلمان تحت تأثیرفرهنگ قومیت زبان وسمت ونژاد و تعصبات کور مذهبی نمیرفت ای کاش فرزندان مجاهد این امت را فرزندان جان برکف اسلام برادر وفرزند خود واصیلی این امت میدانست

افسوس که اکثریت نیست

ای کسیکه مجاهدین همسو با دارالاسلام ایران چون حماس و اتحادیه شافعی ها و زیدی ها یمن و جهاد اسلامی فلسطین و غیره رامزدور ودست نشانده دانسته به نام های زشت والقاب تحقیرآمیز خطاب میکنی یکبار برغزوات پیامبر ص نگاه بنداز ویک بار به جنگ های خلفای راشدین واصحاب رض وسایرفرماندهان اسلامی نگاهی بنداز تا بدانی که همه ی اینها تحت یک پرچم و یک رهبر و با اتحاد و وحدت اسلامی انجام شده نه با گروهها و فرقه های متفرق

آیا دارالاسلام ایران بخاطر جنگ با صهیونیستها و آمریکا و متحدین جنایتکار آنها اضافه روی کرده ؟

آیا دارالاسلام ایران با  مذاهب مختلف اسلامی به خاطر مذاهب سنی یا اخوانی و غیره آنها خشن رفتارکرده یا با همه متحد شده؟

اگر ازاسلام ونحوه جهاد و جایگاه اتحاد اسلامی خبرمیداشتی هرگز دارالاسلام ایران را تنها نمی گذاشتی و مجاهدین حماس و جهاد اسلامی و شافعی ها و زیدی های یمن را به بدی خطاب نمیکردی

پس تو خواسته ونخواسته بامخالفت با دارالاسلام ایران درتأئید جنایات صهیونیستها ودرتداوم این مسلمین زیربرده گی ودرتداوم استعمار واستثمار توسط کافران ودرآه وناله فرزندان یتیم زنان بیوه اسیران زندان نشین فقرای مظلوم و جوانان سردرگم وبی هدف مهرتایید میگذاری آیا این را میدانی؟

این را یقین بدان چراغ چشم امت آرزوهای بی شماری قلب امت، امید های زنان ومردان امت، مجاهدین اهل جماعت و متحد هستند تا انتقام را ازکفار ومنافقین گرفته آنان را از برده گی و جنایات غربی نجات داده و این مسلمین پراکنده ی یک ونیم میلیاردی را رهبری کند.

پس لطفا فقط ادعا نکن بلکه عملا اهل جماعت شو و با جماعت و به اندازه ی توانت در جهاد زبانی و مالی و مسلحانه مشارکت کن و اجازه نده مذهب اسلامی مخالفین مانع اتحاد و اهل جماعت شدن تو شود.

جنگ غزه ثابت کرد: دارالاسلام ایران سپر مسلمین است(۱)

جنگ غزه ثابت کرد: دارالاسلام ایران سپر مسلمین است(۱)

به قلم: فضل احمد هراتی

رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:  لَنْ يَبْرَحَ هذا الدِّينُ قائِمًا، يُقاتِلُ عليه عِصابَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، حتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. (مسلم۱۹۲۲) این دین هیچ گاه از میان نخواهند رفت تا آنگاه که گروهی از مسلمانان تا روز قیامت برای آن قتال می کنند.

این مجاهدینی که جنگ مسلحانه می کنند تحت امر یک رهبر واحدی هستند نه گروهها و فرقه های مختلف چون رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ یقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَیتَّقَى بِهِ (بخاری۲۹۵۷-۳۶۰۶/ مسلم۴۷۷۲-۱۸۳۵/  الألباني، صحيح الجامع ۲۹۹۴) امام (رهبر دارالاسلام) مسلمین سپر است که به «امر» وی جهاد کرده می‌‏شود و «به تدبیر او» مسلمین از شر دشمن حفاظت می‌‏شوند.

گروههای متفرق همیشه باعث شکست و ذلیلی و بی ابهتی بوده اند و نباید به رهبران این گروهها توجه کرد؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: دُعَاةٌ علَى أبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَن أجَابَهُمْ إلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قالَ: هُمْ مِن جِلْدَتِنَا، ويَتَكَلَّمُونَ بأَلْسِنَتِنَا قُلتُ: فَما تَأْمُرُنِي إنْ أدْرَكَنِي ذلكَ؟ قالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وإمَامَهُمْ قُلتُ: فإنْ لَمْ يَكُنْ لهمْ جَمَاعَةٌ ولَا إمَامٌ؟ قالَ: فَاعْتَزِلْ تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، ولو أنْ تَعَضَّ بأَصْلِ شَجَرَةٍ، حتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وأَنْتَ علَى ذلكَ.(بخاری۷۰۸۴-۳۶۰۶) دعوتگرانی بر درهای جهنم قرار دارند، هر کس جوابشان را بدهد و دعوتشان را قبول کند او را به جهنم داخل می‌کنند. گفتم : ای پیامبروصف حال و ظاهر آنها را برایم بگو، پیامبرr فرمود : قومی هستند از پوست ما و مثل ما حرف می‌زنند. گفتم : ای پیامبر  اگر به آنها برخورد کردم چه کار کنم. پیامبر  فرمود : ملزم به جماعت مسلمانان و امامشان داشته باش. گفتم اگر جماعت مسلمانان وجود نداشت، یا پیشوایی نداشتند. پیامبر گفت : از تمام فرقه‌ها و احزاب دوری کن اگرچه در زیر درختی به تنهایی باز مانده باشی، تا زمانی که می‌میری این برای تو بهتر است از اینکه با آنها قاطی شوی.

بله، الله جل جلاله به ما امر می کند: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ  (انفال/ ۴۶) كشمكش مكنيد،  (كه اگر كشمكش كنيد) درمانده و ناتوان مي‌شويد و شكوه و هيبت شما از ميان مي‌رود ؛و نیز صریحاً در گفته های پیامبر صلی الله علیه وسلم  امر به تشکیل جماعت شده است. آنجا که فرموده است: «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ» «شما را به پنچ چیز امر می کنم، چیزهایی که خداوند  مرا بدانها امر کرده است؛ اول به تشکیل جماعت، دوم به گوش به فرمان بودن امیر، سوم اطاعت از امیر، چهارم به هجرت و پنجم جهاد در راه خدا»

جماعتی که امروزه با یک رهبریت واحد در حال جهاد و جنگ مسلحانه با آمریکا و صهیونیستها و متحدین آنها در دفاع از مسلمین غزه است تنها دارالاسلام ایران است که به روش جنگ نوین و از کانالهای مختلفی چون حماس و مجاهدین یمن و عراق و لبنان و… با این اشغالگران در حال جنگ است، آیا همه ی ما نمی بینم؟

این امارت اسلامی افغانستان و داوردسته ی جولانی ادلب نشین وووو نیستند که با صهیونیستها می جنگند بلکه این دارالاسلام ایران است که با صهیونیستها در حال جنگ است و هر چند روز یکبار ما شاهد فدا شدن شهدائی از دارالاسلام ایران و متحدین دارالاسلام ایران در راه جهاد و دفاع از مسلمین غزه هستیم.

اهل سنت و جماعت اهل انصاف و عدالت است …

متن کامل سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی و دارالاسلام ایران  در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور(۲۶/۱۰/۱۴۰۲ش)

متن کامل سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی و دارالاسلام ایران  در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور(۲۶/۱۰/۱۴۰۲ش)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

و الحمد لله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی‌القاسم المصطفی محمّد و علی آله الطّیّبین الطّاهرین المعصومین سیّما بقیّة الله فی الارضین.

خدای متعال را شاکرم که توفیق داد تا امروز در این حسینیّه خدمت شما برادران عزیز برسیم. خیلی خوش آمدید. و همین اوّل کار، برای اینکه فراموش نکنم، عرض میکنم که تشکّر بنده و سلام بنده را به همه‌ی آن کسانی که لطف کردند به وسیله‌ی شما به ما سلام رساندند، برسانید. این دیدار، خوشبختانه، در یکی از بافضیلت‌ترین ماه‌ها و هفته‌های دوران سال اتّفاق افتاده است؛ یعنی ماه رجب. حقّاً و انصافاً، ماه رجب ماه مبارکی است. رحمت الهی، در سرتاسر این ماه، در اختیار آحاد مردمی است که دلهایشان متذکّر به یاد پروردگار باشد. شاید بشود گفت بزرگ‌ترین نعمت خدا، یعنی بعثت، در این ماه اتّفاق افتاده؛ بعثت نبیّ اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مبارک‌ترین و بزرگ‌ترین عید برای همه‌ی بشریّت است، نه فقط برای مسلمانها. ولادت امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) در این ماه اتّفاق افتاده است و ایّام مبارکات متعدّد دیگر [نیز] در این ماه است. ان‌شاءالله که همه‌ی شما آقایان محترم، این حقیر، و دیگرِ برادرانِ مؤمنمان در سرتاسر کشور، از برکات این ماه استفاده کنیم.

شایسته‌ترین عملی که انسان در این ماه انجام میدهد، شاید استغفار است. واقعاً همه‌ی ما احتیاج داریم به اینکه استغفار کنیم و به خدای متعال پناه ببریم. مغفرت الهی بزرگ‌ترین نعمتی است که در دنیا و آخرت، خدای متعال به یک انسان عنایت میکند. حتّی اولیای الهی، حتّی پیغمبر خدا، از مغفرت الهی بی‌نیاز نیستند: لِیَغفِرَ لَکَ اللَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَ ما تَأَخَّر. این مغفرت به خاطر این است که حقّ اطاعت و عبادت پروردگار را احدی نمیتواند به جا بیاورد؛ استغفار به خاطر این است. ما عَبَدناکَ حَقَّ عِبادَتِک؛ هیچ کس نیست که بتواند حقّ عبادت پروردگار را، حقّ بندگی را، آن‌طور که شایسته‌ی او است، به جا بیاورد؛ هرچه مجاهدت هم بکند، نمیتواند؛ این استغفار به خاطر این است. ما که خب گرفتاریم؛ امثال بنده، سر تا پایمان گرفتاری و خطا و مشکلات روحی و معنوی و قلبی و عملی و همه چیز است؛ لذا احتیاج داریم به استغفار؛ همه‌ی ما باید استغفار کنیم. [ماه رجب] ماه دعا است، ماه توسّل است. خوشبختانه دعاهایی که در این ماه از ائمّه‌ی هدیٰ (علیهم السّلام) وارد شده است ــ ادعیه‌ی مأثوره ــ دعاهای خوش‌مضمون و بلندمضمون و عالیة‌المضامینی است؛ از اینها ان‌شاءالله استفاده بشود.

مطلبی که من امروز میخواهم خدمت شما برادران عزیز عرض بکنم، در حدّ امکان و ان‌شاءالله بااختصار، راجع به امامت جمعه است. نماز جمعه فصل مشبعی دارد، [امّا] امروز عمده‌ی نظر بنده صحبت راجع به تکلیف ماها است که حالا بنده هم جزو ائمّه‌ی جمعه هستم، اگر خدا قبول کند. ما ائمّه‌ی جمعه چه بکنیم و کار را چه جوری پیش ببریم؟ راجع به این، چند مطلب را عرض میکنم.

اوّلاً امامت جمعه جزو سخت‌ترین کارها است و شاید کمترکاری به دشواری امامت جمعه باشد. علّت هم این است که امامت جمعه، هم جنبه‌ی یَلِی‌الرّبّی دارد، هم جنبه‌ی یَلِی‌الخلقی دارد؛ در نماز و خطبه، هم بایستی اخلاص و توجّه به حضرت حق و مانند اینها باشد ــ که اگر این معنا نباشد، و دل انسان خالی از قصد تقرّب و اخلاص لله باشد، حرف اثر نمیگذارد، نماز برکت پیدا نمیکند ــ هم این لازم است، هم توجّه به خلق لازم است. در نمازهای غیر جمعه، شاعر میگوید که «پشتم به خلایق است و رویم به خداست»؛ امّا در این نماز، [نه تنها] پشتتان به خلایق نیست، رویتان هم به خلایق است؛ هم رو به خلایق دارید، هم رو به خدا دارید؛ هم باید رضای الهی را در نظر بگیرید، هم باید نفع مردمی و رضای مردمی را در نظر بگیرید. خیلی سخت است دیگر؛ یکی از سخت‌ترین کارها این است. خب، بعداً یک مقداری درباره‌ی مسئله‌ی «رو به خلایق داشتن» صحبت میکنم، عرض میکنم.

اینجا یک اصل اسلامی را مایلم متذکّر بشوم، و آن عبارت است از نقش‌آفرینی مردمی در نظام اسلامی و اساساً در حیات اسلامی. مردم، در نگاه اسلام، در نگاه قرآن، با توجّه به مجموعه‌ی احکام اسلامی، خیلی مورد توجّهند در تحرّک جامعه‌ی اسلامی، مجتمع اسلامی و حیات مجتمع اسلامی؛ نقش برجسته‌ای دارند. شما ملاحظه کنید در فرمایش امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) در آن جمله‌ی معروف که «لَو لا حُضورُ الحاضِرِ وَ قِیامُ الحُجَّةِ بِوُجودِ النّاصِر … لَاَلقَیتُ حَبلَها عَلىٰ غارِبِها»، هم نقش مردم مورد تذکّر قرار گرفته است، هم حقّ مردم. «نقش مردم» یعنی اگر مردم نیایند سراغ آن کسی که خود را صاحب حق میداند و میخواهد مسئولیّتی قبول کند، بر او واجب نیست دنبال آن حق برود: لَاَلقَیتُ حَبلَها عَلىٰ غارِبِها؛ مردم نبودند، من وظیفه‌ای نداشتم، تکلیفی نداشتم. نقش مردم این‌قدر مهم است. حتّی کسی مثل امیرالمؤمنین، علیّ‌بن‌ابی‌طالب، اگر مردم با او نباشند، دُوروبَرش نباشند، میگوید من تکلیفی ندارم. اگر چنانچه مردم آمدند، آن‌وقت بر او واجب است که مسئولیّت را بپذیرد؛ لذا حضرت مسئولیّت را قبول کرد؛ مردم آمدند، فشار آوردند، اصرار کردند که شما بیایید خلافت را قبول کنید، ایشان هم قبول کرد. نقش مردم این‌قدر مهم است.

ادامه خواندن متن کامل سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی و دارالاسلام ایران  در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور(۲۶/۱۰/۱۴۰۲ش)

الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، حملات انتقام جویانه موشکی سپاه پاسداران دارالاسلام ایران به محل تجمع «گروه‌های همسو با آمریکا و ناتو» در سوریه و مقر جاسوسی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق

الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، حملات انتقام جویانه موشکی سپاه پاسداران دارالاسلام ایران به محل تجمع «گروه‌های همسو با آمریکا و ناتو» در سوریه و مقر جاسوسی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق

سپاه پاسداران دارالاسلام ایران در بیانیه‌‌ی خود که بامداد امروز (سه‌شنبه، ۲۶ جدی) منتشر شده گفته است که در پاسخ به حملات اخیر در کرمان و راسک، محل‌های تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با حملات، به‌ویژه داعش را در سوریه شناسایی و با شلیک تعدادی موشک بالستیک منهدم کرده است.

‏پیشرو دیزه‌یی اصلی ترین مهره موساد و بزرگترین رابط موساد در اقلیم کردستان و اصلی ترین منبع مالی جاسوسان آموزش دیده موساد جهت انجام ماموریت های اطلاعاتی و تروریستی در ایران و همچنین نقش‌ کلیدی در تامین انرژی رژیم صهیونسیتی ایفا می کرد که در حملات امشب ‎سپاه پاسداران دارالاسلام ایران به ‎اربیل به هلاکت رسید.
پس از حملات موشکی سپاه پاسداران دارالاسلام ایران، چیزی از مقر جاسوسی موساد در اقلیم کردستان عراق باقی نمانده است.‌‌
علاوه بر این حملات دارالاسلام ایران به پایگاههای گروههای مسلح همسو با آمریکا و ناتو چون دارودسته ی جولانی در ادلب به مسافت یکهزارو دوصد و سی کیلومتر به نوعی دوربردترین عملیات موشکی ایران تاکنون محسوب می‌شود که پیامی صریح و واضح از سوی دارالاسلام  ایران به آمریکا و ناتو و سایر مزدوران نحلی آنها و بخصوص رژیم صهیونیستی قلمداد می شود

در این عملیات: ۴ فروند موشک بالستیک خیبرشکن از جنوب خوزستان به گروههای همسو با آمریکا و ناتو و از کرمانشاه ۴ فروند و ۷ فروند از آذربایجان شرقی به مقر جاسوسی صهیونیستها در اربیل عراق شلیک شد.

سپاه پاسداران دارالاسلام ایران در بیانیه شماره ۱ خود مسئولیت این عملیات را پذیرفته و می گوید:   در پاسخ به جنایات اخیر تروریستی دشمنان ایران اسلامی مقرهای جاسوسی و تجمع گروهک‌های تروریستی ضد ایرانی در بخش‌هایی از منطقه در نیمه امشب با موشک‌های بالستیک سپاه مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد.

در بیانیه شماره ۲ سپاه پاسداران دارالاسلام ایران اعلام شده است که در پاسخ به حملات راسک و کرمان «محل‌های تجمع فرماندهان و عناصر اصلی مرتبط با عملیات‌های تروریستی اخیر‌؛ به ویژه داعش، در سرزمین های اشغالی سوریه» را منهدم کرده است. 

بر اساس بیانیه شماره ۳ سپاه، یکی از «مقرهای جاسوسی اسرائیل» در اقلیم کردستان عراق مورد حمله موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفته است. این بیانیه هدف از حمله را پاسخ به «شرارت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن فرماندهان سپاه و جبهه مقاومت» اعلام کرده است.

پیام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و دارالاسلام ایران به مناسبت فاجعه گلزار شهدای کرمان

پیام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و دارالاسلام ایران به مناسبت فاجعه گلزار شهدای کرمان

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم
دشمنان شرور و جنایتکار ملت ایران،‌ بار دیگر فاجعه آفریدند و جمع زیادی از مردم عزیز را در کرمان و در فضای معطّر مزار شهیدان، به شهادت رساندند.

ملت ایران عزادار شد و خانواده‌های زیادی در سوگ جگر گوشگان و عزیزان خود غرق ماتم شدند. جنایتکاران سنگدل نتوانستند عشق و شوق مردم به زیارت مرقد سردار بزرگشان شهید قاسم سلیمانی را تحمل کنند. بدانند که سربازانِ راه روشن سلیمانی هم رذالت و جنایت آنان را تحمل نخواهند کرد. چه دستهای آلوده به خون بیگناهان و چه مغزهای مفسد و شرارت‌زا که آنان را به این گمراهی کشانده‌اند، از هم اکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. بدانند که این فاجعه آفرینی پاسخ سختی در پی خواهد داشت باذن الله.

اینجانب در عزای خانواده‌های مصیبت دیده با آنان همدل وهمراهم و صبر و تسلّای آنان را از خداوند متعال مسألت میکنم. روح مطهر شهیدان انشاءالله میهمان بانوی دو عالم و مادر شهیدان حضرت صدیقه‌ی طاهره سلام الله علیها است. با مجروحان حادثه همدردی میکنم و شفای آنان را از درگاه الهی خواستارم.
سیّدعلی خامنه‌ای
۱۴۰۲/۱۰/۱۳