پیدایش و رشد علفهای هرزی تحت نام غلاة در کنار تشیع اصلی واقعیت یا…؟!

پیدایش و رشد علفهای هرزی تحت نام غلاة در کنار تشیع اصلی واقعیت یا…؟!

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

مورخین اهل سنت ابتدای پیدایش شیعیان غالی را در روزگار خلافت سیدنا علی ـ رضی الله عنه  ـ می دانند که در مدائن ظاهر شدند. اینکه  چه زمینه هایی باعث شدند که این جریان مخرب  همچون علف هرزی در عراق سر در آورده و تا کنون نیز به حیات زالو صفت و مخرب خود ادامه دهد نیاز به تحقیق مفصلتری دارد که در اینجا به قدر نیاز به آن اشاره می شود .

قرآن تمام عقاید فاسد و اعمال ناپسند تمام کفار مشرک (سکولار) و کفار اهل کتاب و شبه اهل کتاب را بیان نموده است و به گفته ی کاک ناصر سبحانی رحمه الله :  تا روز قیامت هیچ شرک و عمل شرک آمیزی وجود ندارد که قرآن در مورد آن صحبت نکرده باشد. به همین دلیل قرآن در همان ابتدا با مدیریت و قدرت  رهبری رسول الله صلی الله علیه و سلم  تمام انحرافات جامعه ی کفار ـ از جمله غلو آنان ـ را نشان داده است  به همین دلیل  و نیز وحدت پولادین مسلمین تا اواخر خلافت عثمان بن عفان رضی الله عنه راه را بر وجود اندیشه های منحرف در میان مسلمانان بست، اما در اواخر خلافت عثمان بن عفان و دوره ی خلافت علی بن ابی طالب عراق شرایط متفاوتی داشت.

این که چرا غلو در عراق پدید آمد، حال چه در روزگار امام علی، چه بعد از آن، می‌توان مسأله را به  دسیسه های دشمنان اسلام ( همچون یهود و نصارا و بخصوص یهود)، منافقین و همچنین محیط عراق که محیطی با فرهنگ های متفاوت و کهن میترائی، زرتشتی، نصرانی، یهودی، مندائی وغیره بود، تحلیل و تفسیر کرد. در بسیاری از این مذاهب چون میترائیسم ، زرتشتی گری، نصرانیت و زوروانیسم و غیره تجسم نمودن الله در جسم انسان یا حتی اجرام سماوی و حیوانات و سنگها و… امری طبیعی و از جانب پیروان آن،  فرهنگی پذیرفته شده بود .

ادامهپیدایش و رشد علفهای هرزی تحت نام غلاة در کنار تشیع اصلی واقعیت یا…؟!