تاریخ و چیستی جنبش‌ ببرهای تامیل ؛ چرایی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک ) و درسهایی که از آن باید آموخت ( ۱ )

pkk.kafer

تاریخ و چیستی جنبش‌ ببرهای تامیل ؛ چرایی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک ) و درسهایی که از آن باید آموخت  ( ۱ )

 

ارائه دهنده :  ابوسلیمان هورامی

 

پایان چریک‌های موسوم به ببرهای تامیل (ایلم) در سریلانکا را نباید رویدادی خارج از چارچوبه تحولات جهانی  سکولاریستهای ویرانگر به حساب آورد. در دنیای سکولاریستی  که مسیر و مدار امور به سمتی هدایت می‌شود که فرهنگ و اندیشه‌های سکولار – لیبرالی غرب فراگیر شود، از خرده فرهنگ‌ها و به تبع آن اقوام مختلف، حمایتی جز حمایت‌های آرشیوی به روش مثلاً یونسکو به عمل آورده نمی‌شود. بدیهی است در دنیای سکولاریستی  که سمت و سوی آن از این قرار تعریف شده است که خرده فرهنگ‌ها و قومیت‌ها برای امواج فرهنگ  سکولاریستی جهانی جا باز کنند و خود به موزه‌ها و کتابخانه‌ها بروند، جنبشی قومی که برای کسب هویت ملی و استقلال سرزمینی می‌جنگد، اگر از درایت رهبران جنبش بیداری اسلامی برخوردار نباشد و نتواند پشتوانه ی مردمی ، مادی و نظامی هم فکرانش  در سراسر دنیا را به دست آورد  و واقعیت عینی  و عقیدتی ملتش را نادیده بگیرد ، به سرنوشت جنبش ببرهای تامیل دچار خواهد شد ؛ که زیر سنگین‌ترین و خشن‌ترین حمله‌های ارتش سریلانکا به کلی نابود شدند.

سازمان ملل به جای محکوم کردن حکومت ظالم واشغالگر جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا  در روش نادرستش در برخورد با قضیه ی ملیتها و آزادیهای عمومی و انسانی مورد ادعای خودش ، یکجانبه  به محکوم کردن« بخشی »از فعالیتهای چریکهای ملی گرای کمونیست  تامیل پرداخت . غرب که همواره به بهانه های مختلف در مسائل کشورهای جهان دخالت می کند، گویی که جرایم موجود در جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا که از طرف حکومت و احزاب فاشیستی سینهالی و تامیلی بر سر مردم بی پناه تامیل می آید ، برایش خط ناخوانایی است که سواد خواندنش را ندارد. هرچند که بهانه مداخله غربی ها در چین و هند، اقتصاد این کشورها و در افغانستان و پاکستان و عراق  وسومالی و…اتهام ارتباط داشتن با بیداری اسلامی و مجاهدین مخالف اشغالگران  سکولاریست با شعار مبارزه با تروریسم است، اما به نظر می رسد که هنوز هیچ نفعی در جمهوري دموكراتيك سوسياليستي سريلانكا وجود ندارد که توجه دولت های سکولاریست غربی را به خود معطوف کند و به بهانه ی آن هم که شده از قتل و عام هزاران تامیلی به دست حکومت مرکزی و چریکهای مسلح از یکطرف و کشت و کشتار مسلمانان تامیل توسط چریکهای تامیل سخنی به میان آورند.

بیشتر بخوانیدتاریخ و چیستی جنبش‌ ببرهای تامیل ؛ چرایی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک ) و درسهایی که از آن باید آموخت ( ۱ )

سکولارهای مردم فروش مردم کش کردستان خود را حامی آزادی و… می دانند

madkhaliiy

سکولارهای مردم فروش مردم کش کردستان خود را حامی آزادی و… می دانند

ما همگی می دانیم و هم اکنون نیز شاهد  شیوه ی اداره ی کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی در دنیا هستیم که کمونیست ها خواهان جامعه ای تک حزبی به رهبری حزب کمونیست و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا می باشند.

این واقعیت تئوریک عقاید آنان و واقعیت عینی و عملی این تفکر ویرانگر می باشد اما همگی دیده و می بینیم که قبل از رسیدن به قدرت و در دورانی که به مردم و عقاید مختلف به عنوان طعمه نیازمندند به عنوان یک حربه و تاکتیک در تمام رسانه ها و گفته هایشان دم از برابری و دمکراسی و آزادی های مدنی و اجتماعی می زنند. این مردم فریبی آشکار خصلت طبیعی آن هاست چون این ها معتقدند که هدف وسیله را توجیه می کند. یعنی جهت رسیدن به اهدافشان از هر وسیله ای استفاده می کنند، می خواهد اخلاقی باشد یا غیر اخلاقی، انسانی باشد یا غیر انسانی و … .

این جزیی از موجودیت آن هاست. اگر مکر و فریب، آدم کشی، بی ناموسی، رواج فساد و فحشا، مبارزه با خدا و دین خدا و… را از وی بگیری دیگر نابود می شود. به عنوان مثال خصلت گرگ دریدن و پاره کردن و خونخواری ست حالا اگر این ویژگی ها را از وی بگیری دیگر وی را گرگ نمی نامند بلکه می شود حیوان دیگری شبیه سگ یا روباه یا… .

بیشتر بخوانیدسکولارهای مردم فروش مردم کش کردستان خود را حامی آزادی و… می دانند

علت یاس و ناامیدی مرتدین سکولاریست کردستان از مردم مسلمان

madkhaliiy

علت یاس و ناامیدی مرتدین سکولاریست کردستان  از مردم مسلمان

کاتب : ابوسلیمان هورامی

 

همگی ما می دانیم که مرتدین حیات فیزیکی و جنگ طلبی یشان با جنگ هشت ساله ی ایران و عراق گره خورده است و آنان تا زمانی با مردم منطقه و حکومت ایران جنگیدند که حکومت ناسیونال سوسیالیست عراق در جنگ بود و زمانی که ایران و عراق با هم صلح کردند جنگ مرتدین کومله و دمکرات و متحدین شان نیز خاتمه پذیرفت. این بزرگ ترین نشانه ی خائن بودن و مردم فروش بودن آن هاست. اگر این ها برای آزادی و احقاق حقوق مردم کرد می جنگیدند مگر ملت کرد به کدامین حق خودش رسیده بود که آن ها جنگ را تمام کردند، بله روشن است که آن ها به خاطر چه می جنگیدند. به خاطر رسیدن مردم به حقوق حقه یشان نبود چون اینان خود بزرگ ترین مانع رسیدن مردم به این حقوق اند.

مردم نیز غافل از این وضعیت و تغییر رنگ مرتدین نبوده اند و در عوض با در پیش گرفتن مبارزه ی منفی تا حدودی حق شان را کف دست شان گذاشتند، که بزرگ ترین آن جا ندادن و عدم پشتیبانی از مرتدین بوده است.

بیشتر بخوانیدعلت یاس و ناامیدی مرتدین سکولاریست کردستان از مردم مسلمان

شیعیان سکولار و امکان اتحاد با مرتدین سکولاریست کردستان در تأکید بر نقاط مشترکشان

kofare.kord

شیعیان سکولار و امکان اتحاد با مرتدین  سکولاریست کردستان در تأکید بر نقاط مشترکشان

به قلم : ابوسلیمان هورامی

 

معمولاً مرتدین سنی زاده نه با شیعه بلکه با مسیحیت ، یهودیت و تمام برنامه های دیگر علیه اسلام و مسلمین دارای نقاط مشترکی هستند که با بزرگ نمایی و انگشت نهادن بر آن ها سعی می کنند زمینه را جهت تشکیل جبهه ی واحدی علیه فرقه ی ناجیه و طایفه ی منصوره که همان اهل سنت و جماعه می باشد به وجود آورند، چنان که در افغانستان ، عراق ، لبنان ، پاکستان و… دیده ایم.

البته این امر نتیجه ی یک معادله ی کاملاً ساده و طبیعی است. اهل سنت به عنوان یک سنی در میان شیعیان هیچ جایگاه اجتماعی یا پذیرش مردمی ندارد مگر این که مسئله ی معامله یا نیاز مطرح باشد دقیقاً همین معامله هم به صورت معکوس حکمفرما ست بدین معنی که شیعه در معنی امروزی آن در میان اهل سنت دارای جایگاهی نیست. علاوه بر آن مرتدین نیز دارای پایگاهی در میان مردم اهل سنت نیستند. به عنوان مثال چنان چه می دانیم در نقده نماینده ی مرتدین کمونیست که از جانب فرماندار ممانعت به عمل آمده بود که فعالیت نماید اما هنگامی که اجازه فعالیت یافت و حرفش را زد رأی نیاورد. در بوکان هم نماینده حزب مرتد دمکرات رأی نیاورد، قاسملو هم در مهاباد رأی نیاورد. در انتخابات شوراهای سنندج هم مرتدین در برابر اسلامگراها باختند ، در شهرستان مریوان و پاوه و… هم وضع اصلاً به نفع مرتدین نبود در هنگام حمله نیروهای مرکز به سنندج – هم چون مهاباد زمان قاضی مرتد- در سنندج کسی مقاومت نکرد.[۱] یعنی از کوچک ترین شهرها تا کلان شهرها و در کل در میان عامه ملت کرد و هورامی کم آوردند به مردم هم گفتند که در رفراندوم شرکت نکنند اما چون آن ها گفته بودند نکنید مردم شرکت کردند و به عاقبت آن فکر نکردند. و این همه زبان گویای مردم است که اعلام کنند که ما با مرتدین نیستیم و درخواست ما چیز دیگری ست غیر از آن چه که مرتدین برای ما می خواهند. در نتیجه دیدیم که رویه جنگ مسلحانه را در پیش گرفته اند.

بیشتر بخوانیدشیعیان سکولار و امکان اتحاد با مرتدین سکولاریست کردستان در تأکید بر نقاط مشترکشان

سیمای واقعی مردم مسلمان گریزان از سکولارهای مرتد کردستان در انقلاب ۵۷

cropped-taghoot.2.jpg

سیمای واقعی مردم مسلمان گریزان از سکولارهای مرتد کردستان در انقلاب ۵۷

کاتب : ابوسلیمان هورامی

 

۱- جماعتی با اخوان المسلمین و به خصوص اندیشه های شهید ناصر سبحانی گره خورده بودند که در این اواخر به همراه افرادی چون شهید فاروق فرساد و غیره احزابشان تقریباً از ایشان دوری می گزیدند و اولین هسته های سلفیت را بنیان گذاشتند.

۲- گروهی نیز تحت عنوان مدرسه قرآن، حزب مساوات اسلامی و در نهایت مکتب قرآن تشکیل شده بودند.

۳- عده ای هم حزب «ئه ستیره» یا ستاره اسلامی را تشکیل دادند که عاقبت به مکتب قرآن پیوستند.

۴- جماعتی هم «برکان» اسامی را تشکیل دادند که بیشتر شبیه گروه فشاری علیه مکتب قرآن عمل می کردند.

۵- عده ی کثیری از متصوفه نیز تحت عنوان حزب رزگاری منسجم بودند.

بیشتر بخوانیدسیمای واقعی مردم مسلمان گریزان از سکولارهای مرتد کردستان در انقلاب ۵۷

سکولاریسم و جایگاه آن در دین و در میان مردم مسلمان کردستان و منطقه

madkhaliiy

سکولاریسم و جایگاه آن در دین و در میان مردم مسلمان کردستان و منطقه

به قلم : ابوسلیمان هورامی

 

زمانی که اندک اندک علمای دین فاسد شدند و در اختیار حکام ظالم قرار گرفتند دیکتاتوری وحشتناکی را به وجود آوردند که در آن صدای علمای مخلص متعهد و ستمدیدگان سرگردان را در نطفه خفه نمودند و در جامعه برای خود طبقات مادی و معنوی ویژه ای را که در ساسانیان و مسیحیت و دیگر ادیان متروک وجود داشت زنده گرداندند. در این میان مردمان ستمدیده آرام آرام از آن ها فاصله گرفتند تا در نهایت بعضی از آن ها توانستند با هدایت الهی و سپس راهنمایی علمای صادق مردمی دوباره به اصل دین برگردند. اما عده ی کثیری از آن ها به اهل بدعت و یا اهل رده و مرتدین پیوسته و فریب تبلیغات مزدورانه ی آنان را خورده و با دست خود در دنیا و آخرت خود را بدبخت و بیچاره نمودند.

این جریان و فرمول شوم تا زمان تشکیل جامعه ای اسلامی مطابق قرآن و سنت صحیح بر فهم سلف صالح ادامه خواهد داشت در نتیجه عصر ما نیز از این جریان شوم بی نصیب نمانده و موج پلید آن به صورتی فجیع چهره ی پلیدش را نمایان ساخته است. با این تفاوت که این موج منحرف فاسد در گذشته در قالب غلات شیعه ، مزدکیت ، مانویت ، زرتشتی گری و… به صحنه می آمد و امروزه در قالب کثیف سکولاریسم. اما در هر صورت هدف همه یکی است و آن هم مبارزه و جنگ با اجرایی شدن احکام و قوانین اسلام در جامعه.

بیشتر بخوانیدسکولاریسم و جایگاه آن در دین و در میان مردم مسلمان کردستان و منطقه

روش بازگویی وضع موجود کردستان از دیدگاه مرتدین سکولاریست

dinesekolarism

روش بازگویی وضع موجود کردستان از دیدگاه مرتدین سکولاریست

به قلم : ابوسلیمان هورامی

هنگامی که سوسیالیست ها می گویند «هدف وسیله را توجیه می کند» و سرمایه داران غربی طرفدار دمکراسی بورژوائی می گویند « جهت رسیدن به سود بیشتر و لذت بیشتر می توان از هر وسیله ای هر چند کثیف هم باشد استفاده کرد» این جملات برای مردمان چند دهه ی گذشته قابل لمس نبود تا این که مرتدین محلی با پشتیبانی کفار جهانی سر بر آورده و اعلام موجودیت کردند و در گفتار و عمل، اندیشه های خود را به نمایش گذاشتند. هنگامی که مرتدین فرصت عملی نمودن اندیشه هایشان یافتند و اندیشه های فاسدشان رنگ حقیقی خود را ظاهر نمود مردم فهمیدند که در پشت این صورتک های قشنگی که بر چهره زده اند چه دیوها و خون آشامان حقه بازی جا خوش کرده اند.

به عنوان مشتی از خروار به چند نمونه از تبلیغات مرتدین اشاره می شود و قضاوت نهایی بر عهده ی خواننده گذاشته می شود:

بیشتر بخوانیدروش بازگویی وضع موجود کردستان از دیدگاه مرتدین سکولاریست

خلخالی و توهم قتل عام های افسانه ای از مسلمین کردستان

kofare.kord

خلخالی و توهم قتل عام های افسانه ای از مسلمین کردستان

قبل از بررسی تعداد اعدامی هایی که توسط خلخالی صورت گرفته مهمتر از آن عقیده ی اعدام شده ها و علت اعدام آن ها و موضع یک مسلمان موحد در برابر چنین مرگ و میرهایی می باشد.

در این جا باید عقیده ی اعدام کننده و اعدام شونده مشخص گردد تا بتوان راحت تر در مورد آن ها قضاوت کرد. اعدام کننده صادق خلخالی شیعه مذهب و نماینده ی حکومت انقلابی شیعه مذهب تهران در دادگاه انقلاب می باشد و اعدام شده ها هم غیر از یک خان ظالم همگی از چریک های فدائی خلق ایران، کومله و دمکرات و در کل همگی از سوسیالیست ها و مرتدین منطقه یا کفار غیر بومی بوده اند که به همراه مرتدین منطقه در ترویج عقاید کمونیستی یا سوسیالیستی علیه دین اسلام پشتیبان هم بوده اند هرگز دیده نشده یا گزارشی نرسیده و حتی کسی نگفته که خلخالی شیعه مذهب یک شخص مسلمان سنی مذهب را به خاطر عقیده ی سنی بودن یا علمی از اهل سنت را به خاطر عقاید دینی اش اعدام یا حتی زندانی نموده است. مأموریت خلخالی هم این نبود.

اما چه شد که خلخالی و اعدام هایش این اندازه بزرگ جلوه داده شدند. بلندگوی تبلیغاتی چه کسانی در پشت صحنه کار می کرد. کارگردانان این تهاجم تبلیغاتی و فرهنگی چه کسانی بودند. که یک مسلمان اهل سنت را نیز به چنان صحنه و توهمی کشانده بودند که حس می کرد که خلخالی برای سنی کشی آمده است.

بیشتر بخوانیدخلخالی و توهم قتل عام های افسانه ای از مسلمین کردستان

تفاوت کفار اصلی با مرتدین در مسئله مذاکره و گفتگو

baraybonyanejihad11

تفاوت کفار اصلی با مرتدین در مسئله مذاکره و گفتگو

 

صحبت و گفتگو با مرتدین بر خلاف کفار اصلی (یعنی آن هایی که از همان اوایل زندگی شان از دین نیاکان شان که غیر از اسلام است تبعیت می کنند) تنها در همین است که باید به دین اسلام برگردند و از ارتداد خود دست بکشند، نه این که به آن ها گفته شود؛ بیایید با همدیگر بنشینیم و بر روی نقاط مشترک مان به توافق برسیم . مرتدین با ما تمام نقاط مشترک شان را از بین برده اند و تمام راه ها را بسته اند، یعنی در واقع این ها خود راه گفتگو را مسدود کرده اند، و اگر چنین نمی کردند دیگر مرتد به شمار نمی رفتند و مسلمانی بودند هم چون سایر مسلمین یا کافری همو چون سایر کفار اهل کتاب یا غیر اهل کتاب. و زمانی که دم از مداهنه سازش و گفتگو می زنند، می خواهند بدین شیوه مسلمین را انسان هایی خشونت طلب، جنگ افروز، بی منطق و… بشناسانند، که این هم جنگی است روانی علیه مسلمین به کار رفته است و بر آنان تحمیل شده است، در حالی که خود همین مرتدین آگاه اند که خداوند در مورد مرتدین، بر خلاف کفار تنها مجازات «مرگ» را برایشان برگزیده و بس. یگانه راهی که  ، هم مجاهدین طایفه ی منصوره بر آن واقفند و هم مرتدین.

بیشتر بخوانیدتفاوت کفار اصلی با مرتدین در مسئله مذاکره و گفتگو

خەندان : سوپای‌ توركیا داعش له‌ باكووری‌ عیراق بۆردوومان ده‌كات !!

peshmarga.eng

خەندان : سوپای‌ توركیا داعش له‌ باكووری‌ عیراق بۆردوومان ده‌كات !!

 

ئەی هەر ئێوە نەبون بەردەوام هاوارتان ئەکرد (( داعش )) دروستکراوی تورکیایە !!
ئایا درۆتان ئەکرد و خەلکتان وەك خۆتان بە – کەر – ئەکرد ..یان.. ئەردۆغان توشی شێتی بوە جەماعەتی خۆی بوردمان ئەکات..

بێ گومان ئەردۆغان شێت نەبوە .. بەڵکو ئێوەن لەسەر درۆ لەدایك بون و لەسەر درۆ گەورە بون و لەسەر درۆ ئەژین.. هەندێك خەلکی کەر بۆتان کەر بوە برواتان پێ ئەکات

madakhela.kar