ای برادر من! هرچه داری باید فدا کنی و با کفار سکولار و اشغالگر خارجی و نوکران آنها بجنگی. مگر نمی بینی…؟

ای برادر من! هرچه داری باید فدا کنی و با کفار سکولار و اشغالگر خارجی و نوکران آنها بجنگی. مگر نمی بینی…؟

 به قلم :  ابوخالد رفيعي

چیزی جز آتش دیده نمیشود. عقابهایی سرخ چشم که از دهانشان گلوله هایی آتشین پرتاب میشود, اسبهایی که از دهانشان دود بیرون می آید و انسانهایی از دندانهای تیز شده شان خون کودکان ما قطره قطره بر زمین میریزد. خانه ای که خرابه شده و این انسان نمایان در آن دختری را کشان کشان میبرند.

مردهایی که اندامشان از لجن پر است روسری را از سر زنان میدرند و صورت ایشان را چنگ میکشند و خون از سرشان سرازیر میشود. از زمین اسکلت و استخوان رویانده شده. صلیبهایی بزرگ به سمت ما می آیند صلیبهایی که آغشته به خون هستند. جانورانی در پی آن دوان دوان می آیند. گویی از همه طرف این جانوران ما را دوره کرده اند. جانورانی سبز و زرد ولجنی. آسمان تیره و سیاه است و رگه های سرخ رنگی در آن پدید آمده است. گاهی سگانی به پیش ما می آیند و پاهایمان را لیس میزنند گولشان را نخورید!!! اینها از شیاطین هستند و فریب کار. تکه استخوانی هم به ایشان ندهید.

  کودکان پیر شده اند و پیران همچون کودکان سخن میگویند. اینان خواهران ما هستند. پس نقابشان کجاست؟ شوهرانشان, کودکانشان؟ گوشه ای آن طرف تر این یاران شیطان یکی از خواهران را در بر گرفته اند و… کسی نیست تا به اینها چیزی بگوید؟ ای سربازان خدای یکتا کجایید؟

  آری! نور سرشتگان آمدند صورتشان از شدت نورانیت معلوم نیست. با بالهایی برای پرواز گرچه تعدادشان کم است ولی می جنگند و غالب میشوند.می گویند:

«خدا ما را به پیروزی وعده داده است و شیطان ما را به شکست. ما منتظریم تا ببینیم وعده چه کسی عملی میشود. و وعده خدای یکتا عملی است»[۱]

بعضی صلیبها میشکنند و بعضی همچنان سر به آسمان برافراشته اند. ای هم کیشان من کجایید؟ چرا کمک نمیدهید؟ مگر نمیبینید با اسبهای سیاهشان بر ما تاخته اند. سوار بر اسبهای سفیدتان شوید!

  پهلوانی با پرچمی پر از نور میرسد. گلوله های آتشین را که از آسمان و زمین بر سرش فرود می آیند را رد میکند و به شیاطین میرسد. نورش را به شیاطین بازتاب میکند و ایشان را از بین میبرد تا خاموش میگردد و بال در می آورد و به اوج آسمان پر می کشد، ناگهان محوطه ای از آسمان را از تاریکی در می آورد. نورانی میگردد و راه سبزی در پیش این پهلوان است. راهی پر از شکوفه ها و گلهای سرخ…

    ای مسلمانان!

بیشتر بخوانیدای برادر من! هرچه داری باید فدا کنی و با کفار سکولار و اشغالگر خارجی و نوکران آنها بجنگی. مگر نمی بینی…؟

مذاهب ثروتهای مسلمین و در پناه یکی از« ۳ ابزار» عامل ترقی و پیشرفت

 مذاهب ثروتهای مسلمین و در پناه یکی از« ۳ ابزار» عامل ترقی و پیشرفت

ارائه دهنده : عبدالباسط الکوردی

👈👈همانطورکه  می دانیم اختلاف درمسایل فقهی گنجایش دارد, واین اختلافات تابه روزقیامت ادامه دارد,چون فهم فرق میکند

👈اختلاف درچه چیزی است؟!اختلاف دراین نیست که نمازشش فرض است یاپنج فرض,اختلاف همانطورکه گفتیم درمسایلی هست که درنمازدست راکجابگیریم,یاسجده سهودرواجبات میشودودرغیرواجبات نمیشود,یعنی بعضی اختلافات دردرون بعضی ازعبادات است.

✅ برخی اختلافات تنوعی است که رسول الله یک کاررادرچندحالت تکرارکرده است مثل نمازوتر,امابعضی اختلاف هاتنوعی نیست,یاضعیف یاقوی است

👈👈کسیکه توان تحلیل مسایل راداردوبه قوی عمل میکندبرای چنین شخصی جایزنیست به کسیکه به ضعیف عمل میکندشمشیربکشد,چون آن شخص به اون سندی که بهش برای انجام ضعیف رسیده معذوراست نزدالله متعال ان شاء الله

👈والبته صرفامابایدبراین باشیم که تعصب نداشته باشیم,

✅مامیخواهیم حکومت کامل اسلامی یانظام اسلامی برپاکنیم ان شاء الله,مانظام اسلامی رادرسایه یک اجماع واحد شورای اوالی الامر می خواهیم, حکومت اسلامی در شکل تکامل یافته ی آن به این میماندکه ماتمام امت راجمع میکنیم درزیرسایه شورای واحد متخصصین مذاهب مختلف اسلامی,وهرمذهب اسلامی همانندیک گنجینه ی فقهی اسلام هستند,ازهرکدام انسان میتوانداستفاده کند و در نهایت یک رای واحد را تحت عنوان اجماع به همهی مسلمین ارائه دهد که به تدریج مسلمین به وحدت صدر اسلام برخواهند گشت .

👈به این شکل نباشدکه حتی بعضی ازعلماتعصب راواردکتاب خودکرده اندومیگویندکه بازنی که شافعی مذهب هست ازدواج صورت نمیگیرد,

بیشتر بخوانیدمذاهب ثروتهای مسلمین و در پناه یکی از« ۳ ابزار» عامل ترقی و پیشرفت

رسانه های سکولار و منافقین زمینه سازان انحطاط و جایگاه حکومت اسلامی در ممانعت از آن

رسانه های سکولار و منافقین زمینه سازان انحطاط و جایگاه حکومت اسلامی در ممانعت از آن

ارائه دهنده: عبدالسلام هراتی

از زمانی که اسلام  توسط کفار سکولار جهانی و سکولاریستهای مزدور محلی از صحنه‌ی حکومت و اداره ی جامعه و سیاست کنار زده شد و نظام‌های سکولار بشری به عنوان بدیلی برای اسلام برگزیده شد، مشاکل زیادی گریبان‌گیر مسلمین گشت و همین مشاکل سبب شد تا کفار بر مسلمانان هجوم آورده و بر آن‌ها پیروز شوند و داشته و نداشته‌ی‌شان را به تاراج ببرند. از طرفی انحطاطی‌که هر روز امت را به سوی نابودی می‌کشاند، عامل دیگر پیروزی کفارسکولار و مریدان محلی آنها به شمار می‌رفت. همین انحطاط بزرگترین دلیل نابودی  حکومت بدیل اضطراری اسلامی عثمانی و از بین‌رفتن جایگاه اسلام در عرصه‌ی سیاست بود.

 یک ملت یا امت زمانی به  انحطاط می‌رود که خلاف باور‌هایش عمل نماید، حال این باور می‌تواند به فرهنگ و یا ارزش‌ها باشد.  نقطه‌ی آغاز انحطاط مسلمانان نیز زمانی بود که ناآگاهانه مجذوب فرهنگ‌های کفار سکولار بیگانه شدند و برخلاف آن‌چه که باور داشتند عمل نمودند.

متأسفانه امروز در یکی دو سرزمین نباشد بیشتر از یک قرن است که در اکثر سرزمینهای مسلمان نشین مسلمین در نبود سلطه و کیانش زندگی‌اش را توأم با انحطاط به پیش می‌برد و با گذشت هر روز این انحطاط در قشر قشر جامعه رخنه‌کرده و در رگ‌رگ  فرزندان امت توسط غرب سکولار و هم‌دستانش تزریق می‌شود.

بیشتر بخوانیدرسانه های سکولار و منافقین زمینه سازان انحطاط و جایگاه حکومت اسلامی در ممانعت از آن

کی قرار است دوله و سایر گروهها و جماعتها بیدار شوند ؟

کی قرار است دوله و سایر گروهها و جماعتها بیدار شوند ؟

به قلم: ابوعبدالله موکریانی

ما بارها دیده ایم که هواپیماهای اسرائیلی مواضع حکومت شیعه مذهب ایران و گروههای مذهبی همسو با آن چون حزب الله را مورد حملات هوائی و توپخانه ای قرار داده اند و ما نه تنها سکوت کرده ایم بلکه در مواردی جاهلانه احساس خوشحالی و رضایت هم داشته ایم .  

در کنار این، رسانه های اسرائیلی به نقل از منابع امنیتی خود و از زبان فرمانده کل نیروهای نظامی اسرائیل گادی ایزنکوت اعلام نمودند که در سالهای گذشته هواپیماهای جنگی اسرائیل بارها پایگاهها و مناطق تحت کنترل دوله را در سوریه و مصر و کشورهای دیگر مورد هدف قرار داده اند . حالا این کشورهای دیگر کجاها هستند که دوله در آن قدرتی داشته  به عنوان یک مجهول باقی مانده است . اما شکی نیست که عراق و یمن از این کشورها هستند که با همکاری و تعاون حکومت سکولار ترکیه و رژیم فاسد آل سعود و اردن هواپیماهای جنگی اسرائیل توانسته اند از مرز هوائی آنها رد شده و مناطق تحت کنترل دوله را در این کشورها مورد هدف قرار دهند.

در کنار این ما بارها و بارها شاهد کشتار زنان و کودکان و مسلمین افغانستان و سوریه و سومالی و یمن و عراق و غزه و غیره توسط جنگنده های آمریکا و ناتو و اسرائیل بوده ایم  . در اینجا واضح است که مسلمین با تمام فرق و مذاهبی که دارند دارای دشمنان مشترکی هستند و این دشمنان برایشان فرقی ندارد فلانی سنی است یا شیعه، سلفی است یا حنفی و شافعی و …..

با این وجود ما می بینیم که غلات سنی و شیعه یا این دشمنان اصلی را رها کرده و به جان مذاهب اسلامی مخالف خود افتاده اند، و یا ضمن جنگ با این دشمنان، شدت عمل آنها بیشتر متوجه مذاهب مخالف خودشان است، که تمام این مصیبتها ناشی از عدم درجه بندی شرعی دشمنان اسلام و مسلمین بوده است؛ هر چند عده ای(چون مدخلیسم وسیاف و ربانی و حکمتیار و صلاح الدین بهاء الدین و مفتی های خائن الحرمین و… و شکبه های ماهواره ای چون کلمه و نور و …  ) آگاهانه سعی دارند مسلمین را در این جهل نگه دارند و با مشغول کردن مسلمین به مسلمین راه را برای چپاول بیشتر و اشغالگری بیشتر کفار و مرتدین باز گذاشته و مسلمین  را در راه اهداف دشمنان اصلی خرج کنند .

زمانی که ما می بینیم شبکه ی ماهواره ای کلمه با افتخار اعلام می کند که در جنگ روانی و بسیج افکار عمومی مسلمین جهت خدمت به دین سکولاریسم و دموکراسی آن گوی سبقت را از سایر مرتدین اصلی و سکولار ربوده است، هشداری جدیست که نشان می دهد  ایمان مسلمین در معرض خطر قرار گرفته است، و در کنار جنگ گرم کفار اصلی و مرتدین، جنگی روانی و نرم توسط رسانه های کفار اصلی و مرتدین و بخصوص توسط منافقین (سکولار زده ها) در جریان است که صدمات آن بسیار بیشتر از جنگ گرم بوده است .

بیشتر بخوانیدکی قرار است دوله و سایر گروهها و جماعتها بیدار شوند ؟

مراتب ولاء وبراء در اسلام

مراتب ولاء وبراء در اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی محمد؛عبدالله ورسوله وآله وصحبه.

وبعد…

ولاء و براء در اسلام از بزرگترین مستلزمات توحید خالصی است که الله تعالی پیامبران را بدان مبعوث کرده است و صدیقین وشهداءو صالحین بر آن طریق رفته اند.

ولاء یعنی:محبت ونصرت الله ورسول ومؤمنین، وبراء یعنی بغض ونفرت وعداوت با هر کسی که غیرالله را می پرستد و با هر معبود غیر الله وبا هر کس که از غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت می کندو با هر متبوعی غیراز ایشان.

و از آنجایی که عقیده ولاء وبراء جزئی از این دین می باشد واز آنجایی که بسیاری از مسلمین در این زمان –که بدعت وفرقه سازی انتشار یافته است-به سبب جهل به بسیاری از احکام شریعت،درباره این مفهوم ومراتب آن دچار فتنه شده اند بطوریکه منجر به عدم التزام و عدم عمل به این مفهوم ومقتضیات و مستلزمات قولی وعملی وعقیدتی آن شده است،ازاین رو ،لازم است که روشهای آسانی برای یادآوری وآموزش این عقیده ومراتب آن،به کارگرفته شود.

به خاطراین بود که این مقاله،نوشته شد.از الله امید است که این نوشته را سودمند گردانده و سبب هدایت سازد.

برادر مسلمانم بدان که…..

رابطه ما با مردم بر اساس ولاء وبراء استواراست،ولاء برای اسلام وایمان واحسان،وبراء از کفر وفسق وعصیان.و ولاء وبراء ما برای منهجی است که امت اسلام برآن اجماع کرده وما نیز باید باید حول آن گرد آییم،که کتاب الله وسنت رسولش می باشد-نه فرد ونه گروه-مطابق فهم جماعت اولیه مسلمین در اعتقاد وقول وعمل بدون بخش بخش کردن احکامش وبدون تحریف نصوص ومعانی اش.

قسمت اول؛مراتب ولاء:

ولاء؛یعنی محبت ونصرت در راه الله تعالی که سه رتبه دارد:

-مرتبه اول؛ولاء برای جماعت مسلمین:

و جماعت مسلمین یعنی؛امت اسلام که شامل هر کس می شود که در اسلام متولد شده یا خود وارد اسلام شده باشد، واز آن باز نگشته باشد.

ودوستی و موالات با امت اسلام-چه افراد وچه ملتها-در شریعت الله واجب است همانطور که دشمنی ومعادات با امت اسلام یا دوستی وموالات با امت هایی غیر ازامت اسلام؛موجب کفر وخروج از اسلام می باشد،الله تعالی می فرماید:{ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ*‏ وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ‏: تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي مي‌آورند و زكات مال به در مي‌كنند . و هركس كه خدا و پيغمبر او و مؤمنان را به دوستي و ياري بپذيرد ( از زمره حزب‌الله است و ) بي‌ترديد حزب‌الله پيروز است.}[مائده:۵۵-۵۶] ونیزمی فرماید:{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ: مردان و زنان مؤمن ، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند }.[توبه:۷۱}.

-مرتبه دوم؛ ولاء برای جماعت مسلمین که از طریق یکی از  «۳ ابزار» به وجود می آید :

و جماعت یعنی؛ فرقه ناجیه(نجات یافته از جهنم) از میان فرقه های امت اسلام،ومنظور مسلمانانی هستند که در اعتقاد وقول وعمل بر روش رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحاب گرامی اش از طریق یکی از ۳ ابزار متحد شده و با شورای اولی الامر آن امتی  واحد تشکیل داده باشند .

احمد وابوداود با اسناد صحیح از معاویه رضی الله عنه روایت می کند که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمودند:( أن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على ثنتين وسبعين فرقة في الاهواء، ألا وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة في الأهواء، كلها في النار، إلا واحدة، وهي الجماعة): اهل کتاب قبل از شما در اهواء (آراء عقیدتی ونظریه های فکری) به هفتاد ودو فرقه تقسیم شدند واین امت در اهواء به هفتاد وسه فرقه تقسیم خواهند شد،همه این فرقه در جهنم هستند جزیکی که جماعت می باشد.

-مرتبه سوم؛ولاء برای طائفه منصوره:

بیشتر بخوانیدمراتب ولاء وبراء در اسلام

کسی که از او، از روی جهلش کفری صادر شده باشد، آیا (به خاطر جهل)معذور محسوب می شود؟

کسی که از او، از روی جهلش کفری صادر شده باشد، آیا (به خاطر جهل)معذور محسوب می شود؟

از شیخ عبدالله بن شیخ محمد رحمهما الله تعالی؛در باره کسی پرسش شد که از او کفری صادر شود و از روی قصد نباشد بلکه جاهل باشد،آیا معذور محسوب می شود-چه قولی باشد وچه فعلی وچه توسل؟
* * *
جواب:
وقتی کسی که به الله و رسولش ایمان دارد،فعلی مرتکب شود که آن فعل کفر بوده ویا اعتقاد به آن کفر باشد و نسبت به آنچه رسول خدا صلی الله علیه وسلم به آن مبعوث شده،جاهل باشد؛چنین شخصی در نزد ما کافر نمی شود و به او حکم کفر نمی دهیم تا اینکه حجت رسالی که مخالفش کافر می شود، بر او اقامه شود.
هنگامی که بر او اقامه حجت شده و محتوای دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم برای او روشن شد وبا این حال بعد از اقامه حجت بر انجام آن فعل اصرار ورزید؛چنین شخصی کافر می شود.
چون کفر، با مخالفت با کتاب الله وسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم،متحقق می شود.
و این مطلب به طور کلی بین علماء مجمع علیه می باشد واستدلالشان به این آیات می باشد:
{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً: و ما ( هيچ شخص و قومي را ) مجازات نخواهيم كرد ، مگر اين كه پيغمبري ( براي آنان مبعوث و ( روان سازيم.}[اسراء/۱۵[
{‏ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ‏:‏ و كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي‌شوند و هنگامي كه بدانجا رسيدند درهاي آن به رويشان گشوده مي‌گردد و نگهبانان دوزخ بديشان مي‌گويند : آيا پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده‌اند تا آيه‌هاي پروردگارتان را براي شما بخوانند و شما را از روياروئي چنين روزي بترسانند ؟ مي‌گويند : آري ! ( پيغمبران برانگيخته شدند و اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بيممان دادند ) وليكن فرمان عذاب بر كافران ثابت و قطعي است ( و ما راه كفر در پيش گرفتيم و بايد هم تاوان آن را بپردازيم و چنين سرنوشت شومي داشته باشيم ) . ‏}[زمر/۷۱[
و نیز به حدیثی که در صحیحین وسنن ودیگر کتب اسلام ثابت شده است استدلال می کنند که حذیفه رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می کند که فرمودند:{مردی در زمانهای قبل ازشما،به پسرانش گفت:هنگامیکه من مردم مرا بسوزانید،سپس نصف(خاکستر)مرا در خشکی ونصف دیگرم را دردریا بپاشید،سوگند به الله اگردست الله به من برسد مرا چنان عذابی می دهد که کسی دیگر ازجهانیان را آنطور عذاب نداده باشد،(بعد ازمرگش و اجرای وصیت) ،الله به دریا وخشکی دستور داد که ذرات موجود در آنها را جمع کنند،سپس به او گفت:باش(کن)،در همان لحظه مرد ایستاده شد،الله گفت:چی چیزی تو را به این کار واداشت؟گفت:ترس وخشیت تو،پس الله به او رحم آورد(او را بخشید)}.
این مرد معتقد بود که اگر این کاررا انجام دهد الله توانایی زنده کردن او را نخواهد داشت،واین اعتقاد واین کارش از روی جهل بود نه از روی کفر وعناد،او به قدرت الله بر دوباره زنده کردنش شک کرد(واین کفراست) ولی با این وجود خداوند او را بخشیده و بر او رحم آورد.
و هر کس که قرآن به او رسیده باشد،بر او اقامه حجت شده است ولی جاهل محتاج کسی از اهل علم است که او را دراین باره آگاهی دهد(و معانی قرآن را به او بگوید(.
والله اعلم
]الدرر السنیة:ج۱۰/ص۲۳۹-۲۴۰ [

نشانه های ضعف یقین در مسلمین (مرض خطرناک و کشنده ­ای که افراد و امت­ها را از بین برده ­است )

نشانه های ضعف یقین در مسلمین (مرض خطرناک و کشنده­ ای که افراد و امت­ها را از بین برده ­است )

مؤلف: شیخ خالد حسینان (تقبله الله)
مترجم: ص. مهاجر

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاه و السلام علی اشرف خلقه و خاتم رسله سیدنا محمد و علی آله و صحبه و من اهتدی بهدیه الی یوم الدین، وبعد:

همانا عامل اساسی که باعث می­شود، انسان به طور جدی و مستمر برای آخرت تلاش کند، یقین و اطمینانش به کسب ثواب و پاداش نیک در آخرت است. او به طور یقین می­داند که روز پایانی وجود دارد و آن روز قیامت و حساب، روز بهشت و جهنم و صراط و میزان است. پس یقین قطعی­اش باعث می­شود که به کاری که خداوند متعال بدان خشنود می­شود و از آن راضی است عمل کند و بر آن ثابت قدم باشد و به سرعت و رقابت وارانه به سمت خیرات در حرکت است.

پس این معادله و قاعده­ای است که آن را همیشه در ذهن و قلبت نگه­دار: هرگاه یقین به آخرت ضعیف شد، عمل و محصول برای آخرت ضعیف می­شود و هرگاه یقین به آخرت قوی شد، عمل و محصول برای آخرت قوی می­شود.

منظور از یقین و اطمینان، یقین به آخرت است. هرگاه بنده به دوباره زنده شدن، بازگشتن و هر آنچه در قیامت است، ایمان داشت، قلبش مانند منظرگاهی برای آن می­شود، مانند اینکه آن را می­بیند. خداوند متعال می­فرماید:

«وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» بقره ۴
«و به روز رستاخيز اطمينان دارند.»

پس هنگامی که ایمان بنده بیشتر شد و یقین در قلبش رسوخ و جا گرفت، گوئی که حقایق آخرت در روبرویش است و بهشت و جهنم را می­بیند و زندگی، اخلاق، افکار، راه و شیوه­اش و هر آنچه که در زندگی­اش است تغییر می­کند. بعضی از زاهدان گفته­اند: «فکر نکنم کسی در مورد بهشت و جهنم شنیده باشد، و لحظه­ای از حیاتش وجود داشته باشد که در آن با ذکر یا نماز یا قرائت قرآن یا احسان، به اطاعت از خداوند متعال نپردازد.»

در این مقاله از مرض خطرناک و کشنده­ای حرف می­زنم که افراد و امت­ها را از بین برده ­است و آن ضعف یقین است. از نشانه­هایی حرف می­زنیم تا انسان از آن برحذر و هوشیار باشد. همانا ضعف یقین باعث شده که بسیاری از مردم دچار مرض تنبلی و سستی شوند. با توفیق خداوند متعال از آن حرف می­زنیم:

بیشتر بخوانیدنشانه های ضعف یقین در مسلمین (مرض خطرناک و کشنده ­ای که افراد و امت­ها را از بین برده ­است )

اعلامیه  کمیسیون ارشاد ودعوت حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان در مورد وحدت، بیداری ومقاطعه با اشغالگران  سکولار خارجی به رهبری آمریکا

اعلامیه  کمیسیون ارشاد ودعوت حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان در مورد وحدت، بیداری ومقاطعه با اشغالگران  سکولار خارجی به رهبری آمریکا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام علی من لانبي بعده.

اما بعد : قال الله تعالی : لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ… الایه – آل عمران : ۲۸ –

ترجمه :  مسلمانان کافران را به دوستی نگيرند ……

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم : الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

رسول الله صلي الله عليه وسلم فرموده است : دین خير خواهي است.

هموطنان عزيز، مسلمانان جهاد پرور و باشهامت !

السلام عليکم ورحمت الله وبرکاته !

شما شاهد نیازها و چگونگی حاکمیت امارت اسلامی و همچنان عوامل تهاجم امریکایی ها، تبلیغات و وعده های آن ها و در مجموع شاهد تمام صحنه های هفده سال اشغال هستید. شما بهتر از هر کسی دیگری می دانید که هرگاه امریکایی ها و متحدین شان محبوبیت بی نظیر امارت اسلامی و نظام شرعی را در کشور و سطح منطقه مشاهده کردند، برای از بین بردن آن کمر بستند و با زمزمهء بهانه های بی اساس بر کشور ما هجوم آوردند و بجای امارت اسلامی لاف از ایجاد یک نظام سودمند زدند. در حالی که پیش از اشغال، امارت اسلامی به همکاری ملت خود توانسته بود جنجال های کشور را خاتمه بدهد و ادارهء باکفايت، بی مثالی را طبق آرمان دیرین افغان ها به وجود بیاورد.

چند نمونه ای از فعاليت های بی نظير امارت اسلامی پيش از تهاجم امريکايی ها :

طالبان و مجاهدین با قربانی های بی مثال و همه جانبهء شان کشور را از تجزیه و ملوک الطوائفی نجات دادند.

تفنگ سالاری، اختطاف، خانه جنگی ها و پاتک ها را از بین بردند و آرمان بزرگ ملت را با حاکمیت آرامش سراسری برآورده ساختند.

با نافذ شدن شریعت اسلامی در مدت کوتاه از جنايات های بيشتری مانند ، زنا، لواطت، عريانی، دزدی، غصب، کشتن ناحق، رشوت و هر گونه ظلم جلوگيری به عمل آمد. در صورت اثبات جرم شرعی، زورمند و کمزور و امیر و فقیر یکسان مجازات می شدند.

کسی در مورد جاسوسی، بیگانه پروری، زندقیت، تقلید از یهود و نصاری و پذیرفتن فرهنگ بیگانگان فکر هم نمی توانست.

کِشت کوکنار توسط صدور فرمان امير المومنين همزمان به سطح کشور ممنوع قرارد گرفت که هموطنان از ان استقبال تاريخی نمودند.

روی رقابت سالم همه دوائر امارت اسلامی سعی می نمودند تا بدون عرضه رشوت و شفاعت خواهی مسائل وضرورت های مراجعين را به پيشانی باز هر چه زود تر حل نمايند.

بیشتر بخوانیداعلامیه  کمیسیون ارشاد ودعوت حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان در مورد وحدت، بیداری ومقاطعه با اشغالگران  سکولار خارجی به رهبری آمریکا

پاسخی به اشغالگران آمریکائی  و مزدورانش : ملت مجاهد افغانستان حق دارد اشغالگران را از هر راه ممکن از کشور خود بیرون کند.

پاسخی به اشغالگران آمریکائی  و مزدورانش : ملت مجاهد افغانستان حق دارد اشغالگران را از هر راه ممکن از کشور خود بیرون کند.

 

سخنگوی امارت اسلامی در مورد حرفهای وزیر دفاع امریکا می گوید: نشریهء غربی «ملتری تایمز» از زبان جیمز میتس، وزیر دفاع امریکا نوشته است که امریکا خواهان حل مشکل افغانستان است، اما طرحی برای اخراج نیروهای خود از آن کشور ندارد.

میتس این حرف ها را در نشست دفاع ملی ریگان ابراز داشته است.

امارت اسلامی به وزیر دفاع امریکا و دیگر مقامات امریکایی واضح می سازد که ملت مسلمان و غیور افغانستان مصمم هستند که نیروهای اشغالگر امریکایی را وادار می سازند تا از افغاستان بیرون شوند.

امارت اسلامی اگر از راه های سیاسی نیز برای اخراج امریکایی های اشغالگر تلاش می کند، هرگز به معنای این نیست که به امریکایی های اشغالگر در عرصهء نظامی چیزی گفته نمی شود و یا بیرون شدن و نشدن از افغانستان، در اختیار جنرالان امریکایی می باشد !!؟

امارت اسلامی به امریکا فرصت داده است، اگر از راه بی مصرف سیاسی می خواهد به اشغال افغانستان نقطهء پایان بگذارد و نگرانی های مشروع خود را رفع بکند، ما آمادۀ این فرصت هستیم. اما اگر مقامات و جنرالان امریکایی به این فکر باشند که نیروهای اشغالگر شان در افغانستان مستقر می باشد و برای آن ها اجازه داده می شود که در این جا زندگی آرام داشته باشند، پس باید یکبار دیگر بر این فکر خود تجدید نظر بکنند.

ما از راه جهاد نه خسته و نه هم نا امید می شویم. مجاهدین امارت اسلامی تا خروج آخرین عسکر اشغالگر امریکایی به مبارزه و جهاد مسلحانهء خود ادامه می دهند.

خطای بزرگ مقامات نظامی امریکا این است که از راه تعقل و منطق پیش نمی روند، همواره از زورگویی کار می گیرند و زور در هر جا نتیجه نمی دهد. ملت مجاهد افغانستان حق دارد که اشغالگران را از هر راه ممکن از کشور خود بیرون بکنند. در طی یک قرن اخیر، دو بار دیگر نیز اشغالگران (انگلیس ها و شوروی ها) را به فرار از افاانستان وادار ساخته اند، امریکایی ها باید تاریخ ما را بخوانند و عبرت بگیرند.

 

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

 

۲۴/۳/۱۴۴۰هـ ق

 

۱۱/۹/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۱۲/۲م

آفتهائی در میان اهل جهاد و مجاهدین که باید از رشد آنها هراس داشت

آفتهائی در میان اهل جهاد و مجاهدین که باید از رشد آنها هراس داشت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واما بعد:

واپس نشستگان و مخذولان را هر لحظه می­توان از لحن سخنانشان شناخت. این نوع افراد معروف و مشهورند و حالشان بر کسی پوشیده نیست .. از اینان نیز باید اجتناب نمود. اما دسته دیگری هستند که نام جهاد و مجاهدین را خراب نموده و منهج جهادی را با، به راه اندختن کشتاری عظیم، تفسیر کرده­اند .. آن هم با نام جهاد و با گمان حب جهاد و مجاهدان و با دستاویز دفاع از آنها ..!

واقعیت حال این دسته از مردم را فقط تعدادی معدود و انگشت شمار می­دانند. شناخت این عده برای برحذر بودن از شرشان لازم است تا کاملاً از آنان اجتناب شود. از بارزترین صفات و خصلت­های این گروه از مردم:

۱- کسانی هستند معروف به ایجاد فتنه و آشوب­ .. خود بزرگ­بین و کم ادب و بد اخلاق­اند. با زبانی تلخ و گزنده، تا مردم گمان کنند که اینان اهل علم و عملند .. و یا از اهل جهاد و اجتهادند .. یا اینکه بر آیین حقی قرار دارند .. در حالی که بر هیچی نیستند.

۲- صدایشان را بالاتر از صدای پیامبر صلی الله علیه وسلم  و بلکه بالاتر از نصوص قرآن، و همچنین بالاتر از اهل علم مرتفع می­کنند. برای هیچ چیزی و هیچ کسی احترامی قائل نیستند .. دارای حماسه­ای زیاد برای جهاد و قتل و قتال­اند و در حقیقت حماسه­شان، چیزی جز هیاهو و ایجاد غوغا و سر وصدا نیست .. مثل سرابی که انسان تشنه آن را آب پندارد.

۳- به سوی هر قولی که به سختگیری و غلو و خونریزی می­انجامد متمایل و منحرف می­شوند هر چند که خطا و ناصواب باشد .. و هر چند به طریقه­ای حرام انجام گیرد.

۴- مخالفانشان را هر چند که بر حق باشند به تخاذل و دشمنی با جهاد و مجهادین متهم می­کنند. تا آنان را بترسانند و سرکوب کنند. در هر مناقشه و جدالی حضور دارند در حالی که رگ­های گردنشان باد کرده و صداهایشان مرتفع گشته است. و موقعی که کار بالا گرفت راهی برای گریز می­یابند و خود را پنهان می­کنند. گویی که این قضیه در اساس به آنها مربوط نمی­شود و برایشان هم مهم نبوده است.

۵- مبنای کارشان براساس ایجاد هیجان و هیاهو و سر وصدا و حماسه­ی زائد است .. و سر دادن شعارهای قتل و قتال برای ترساندن مخالفان خود، بدون علم و بصیرت و بدون رعایت ضوابط و مقاصد شرع، افق دیدشان از دیدن­بینی­شان فراتر نمی­رود! چرا که خود نمی­خواهند دورتر از آن را ببینند ..

۶- اینگونه افراد به خاطر جهل مرکبشان در کمال جرأت و جسارت و بی­تقوایی، در مسائل حساس و مهم دین وارد می­شوند .. حرامی را حلال و یا حلالی را حرام می­کنند .. چیزی را شرقی و یا غربی می­کنند .. کسی را تخطئه و یا تایید می­نمایند .. و وای بر کسی که خطایشان را بگوید و یا با آنان مخالفت کند و یا در پی نصیحتشان برآید .. فورا وی را مخذل و در گروه ضد جهاد و مجاهدین طبقه بندی می­کنند.

بیشتر بخوانیدآفتهائی در میان اهل جهاد و مجاهدین که باید از رشد آنها هراس داشت