از نقاط مشترک عقیدتی مرتدین سکولاریست کردستان

kofare.kord

از نقاط مشترک عقیدتی مرتدین سکولاریست  کردستان 

کاتب : ابوسلیمان هورامی

 

مرتدین چنان چه از اسم شان پیداست غده ی سرطانی هستند که از درون سرزمین های مسلمان نشین و از درون جسم ناتوان مسلمانان سر بر آورده اند. و اقلیت ناچیزی را تشکیل می دهند که قصد دارند با تبلیغات ، پول و اسلحه و قدرت هر بزرگ قدرت مخالف اسلامی به نوایی رسیده و به حکومت برسند از بزرگترین نقاط مشترک مرتدین منطقه اردلان و مکریان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- دشمنی سرسختانه با اجرایی شدن احکام و قوانین اسام که این ویژگی تمامی مرتدین دنیا می باشد.

۲- هر دو حزب کومله و دمکرات طرفدار سوسیالیست بودند و آن را برترین قانون و حکم می دانستند.

۳- هر دو قانون و حکم اسلام را ارتجاعی و کهنه پرستانه می دانستند.

۴- هر دو در برابر احکام الهی دارای قانون و حکم جداگانه ای بودند که آن را اساسنامه و مرامنامه حزب می دانستند.

۵- هر دو وجود مسلمانان مجاهد و آگاه و تابع دستورات و احکام اسلام را به زیان خود می دانستند.

۶- هر دو خواهان سکولاریسم و سپس سکولاریزاسیون در امور اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، خانوادگی ، آموزشی و … بودند.

بیشتر بخوانیداز نقاط مشترک عقیدتی مرتدین سکولاریست کردستان

از علل ماندگار شدن مرتدین سکولاریست کردستان و سلطه چند ماهه آنان بر مردم مسلمان

kofare.kord

از علل ماندگار شدن مرتدین  سکولاریست کردستان و سلطه چند ماهه آنان بر مردم مسلمان

کاتب : ابوسلیمان هورامی

 

۱- عدم اتحاد مسلمین منطقه به خاطر عدم وجود حکومت یا جماعتی قدرتمند اسلامی مسلح.

۲- عدم اجازه نیروهای شوروی مستقر در منطقه به نیروهای دولتی ایران برای ایجاد امنیت و آرامش نسبی.

۳- گل آلود کردن دین اسلام نزد مردم از جانب دوستان ناوارد و پرورده کردن آن توسط دشمنان زیرک و سوء استفده چی.

۴- منزوی نمودن موحدین مسلمان از جانب دین فروشان اندک، دوستان فریب خورده و مرتدین و کفار پشت صحنه یا روی صحنه.

۵- خباثت و جنایت درندانه ی مرتدین و ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم.

۶- بی سوادی و ناآگاهی مردم از وضع موجود دنیای اسلام و دیگر نقاط جهان.

۷- عدم وجود رسانه های اطلاع رسانی جهانی.

 

 

 

ولله الحمد والمنه

و الله اكبر

ابوسلیمان هورامی

 

 

 

 

 

 

 

 

سکولاریستهای مرتد کردستان : از خود بافتن و به نام مردم صحبت کردن

kofare.kord

سکولاریستهای مرتد کردستان : از خود بافتن و به نام مردم صحبت کردن

به قلم : ابوسلیمان هورامی

 

از مشهورترین تاکتیک های سکولارهای مخرب دین: غوغا سالاری، دروغبانی و با پشتیبانی تبلیغاتی ،خود را به عنوان نماینده و رهبر، بر مردم مسلمان تحمیل کردن است.

در حالی که هم خود آن ها می دانند و هم آگاهان به دین و اکثریت قریب به اتفاق مردمان مسلمان منطقه نیز به این نکته ایمان و یقین دارند که هیچ کدام از سکولارهای دمکرات یا کمونیست، مدافع دین و اجرا شدن قانون و حکم خدا و خواست حقیقی مردم نیستند بلکه هر کدام دارای مرامنامه، قانون و حکم جداگانه و ویژه ای هستند که علناً در برابر قانون و حکم خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم اعلام وجود نموده اند و هدف نهایی آن ها تشکیل جامعه ای سوسیالیستی (شبیه حزب دمکرات و…) یا کمونیستی (چون کومله، پیکار و…) یا ترکیبی از دمکراسی بورژوائی و هواها و امیال خودشان به اضافه بس مانده هاي  كمونيست كلاسيك (مانند احزاب منشعب  از تفكرات   وابسكرايانه اوجلان ) می باشد و هرگز روزی شنیده نشده است و نیز شنیده نخواهد شد که آن ها از عملی شدن قانون خدا و رسولش صلی الله وعلیه وسلم و تشکیل جامعه ای اسلامی دفاع نمایند. پس خواست آن ها با خواست مسلمانان فرق می کند. آن ها صاحب حکم و قانونی متمایز و جداگانه ای هستند و مسلمانان نیز صاحب قانون و حکم جداگانه ای اند.

بیشتر بخوانیدسکولاریستهای مرتد کردستان : از خود بافتن و به نام مردم صحبت کردن

گوشه ای از تفکر حاکم بر پاسدارانی که خداوند آن ها را برای دفع موقتی مرتدین به کوردستان هورامان فرستاد

ketab2

گوشه ای از تفکر حاکم بر پاسدارانی که خداوند آن ها را برای دفع موقتی مرتدین به کوردستان هورامان فرستاد

 

در ابتدای امر بر گفتاری از سخنرانی های خمینی که راهنمای عمل پاسدارها و دیگر ارگان ها بود اشاره می کند که می گوید:

« وظیفه ی ماست که در مقابل ابر قدرت ها با سیستم و قدرت ایستادن هم داریم به شرط این که روشن فکران دست از غرب و شرق و غرب زدگی و شرق زدگی بردارند، ما با کمونیسم بین الملل به همان اندازه در ستیزیم که با جهان خواران غرب به سرکردگی آمریکا و با صهیونیسم و اسراییل شدیداً مبارزه می کنیم… ما باید حساب مان را با قدرت ها یکسره کنیم و به آن ها نشان دهیم که با تمام گرفتاری های مشقت باری که داریم با جهان برخوردی مکتبی می نماییم. جوانان عزیز که چشم امید من به شماست با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود دفاع کنید که قدرت تفکر علیه خود را از آنان سلب نمایید… .

شما احتمال این را ندهید که تفنگ و ژ۳ و مسلسل شما پیروز شده است، مقابل شما بالاتر از این را داشتند، شما اندک داشتید و آن ها بسیار، لاکن آن چه که شما را پیروز کرد و می کند آن ایمان شماست و آن اخلاص شماست که در شما هست و در آن ها نیست شما برای خدا در میدان ها وارد می شوید و آن ها برای شیطان، آن ها حزب شیطان اند و شما حزب خدا، آن چه شما را در دو جبهه پیروز کرده و می کند ان شاء الله جبهه ی باطنی و نفسانی و جبهه ی جنگ با گروه شیطانی آن اخلاص و ایمان شماست که شما را پیروز می کند… .

بیشتر بخوانیدگوشه ای از تفکر حاکم بر پاسدارانی که خداوند آن ها را برای دفع موقتی مرتدین به کوردستان هورامان فرستاد

اتحاد سکولاریستهای مرتد کردستان و شبه نظامیان چگینی و تولید فاجعه ی قارنا

 

kofare.kord

اتحاد سکولاریستهای مرتد کردستان و شبه نظامیان چگینی و تولید فاجعه ی قارنا

به قلم : ابوسلیمان هورامی

 

بار دیگر آدمخوران خام خور چگین صفت صفوی نهاد پلید و اندیشه های مسموم خود را به نمایش گذاشتند تا به تمام دنیا بفمانند که با وجودی که میان اینان و حشاشیون حسن صباح و قزلباش های اسماعیل صفوی و نوادگانش و جنایتکاران مسلمان کش قجار و سر به داران و دیگر هم مسیران شان در طول تاریخ فاصله ی زمانی وجود دارد اما هیچ گونه فاصله ی عقیدتی و فکری و عملی وجود ندارد و سیاست شان در برخورد با مسلمین همان استراتژی خیانت، غدر، رواج فساد و تفرقه  و خونریزی میان مسلمین در راستای منافع کفار صهیو صلیبی و الهامات شیطانی است.

فاجعه ی قارنا ثابت کرد کسی که با وجود این همه روشنی عمل پیروان عبدالله بن سبأ و اسماعیل صفوی در برخورد با مسلمین چنان چه شکی در تفاوت این جانیان قرن چهاردهم میلادی با قاتلان خلفای رسول الله صلی الله و علیه و سلم و خیانتکاران  فاطمی مصر و همراهان جنایتکار و خیانتکار مغول و… داشته باشد یا جاهلی است ناآگاه یا دیوانه ای ست زنجیری یا خائنی است تمام عیار که قصد فریب اذهان مردم و هدر دادن انرژی آن ها را دارد.

بیشتر بخوانیداتحاد سکولاریستهای مرتد کردستان و شبه نظامیان چگینی و تولید فاجعه ی قارنا

از فواید نگارش وقایع تاریخ جنایات سکولاریستهای کوردستان

kofare.kord

از فواید نگارش وقایع تاریخ جنایات سکولاریستهای  کوردستان

 

کیخسروی در مورد علت کناره گیری از حزب دمکرات مرتد و انگیزه اش در نقد و شناساندن چهره ی ناپاک رهبری حزب به جامعه می گوید: …حتی اگر حرکت فعلی با این انتقادات به طور کامل هم نابود شود و نطفه یک حرکت درست و اصولی برای آینده شکل بگیرد بزرگترین پیروزی به دست آمده است، و گر نه اگر سنگ بنای اولیه درست پی ریزی نشود با شکستی بسیار سنگین مواجه خواهد شد. به قول معروف:

خشت اول چون نهد معمار کج                       تا ثریا می رود دیوار کج

به تعبیری دیگر: تا ثریا کی رود دیوار کج؟[۱]

امروزه با وجود دریایی از تبلیغات پوچ و پر هزینه اما فریبنده ی مرتدین که از پشتوانه ی کفار عالمی نیز برخوردارند به همان میزان و شاید بیشتر منابع اطلاع رسانی و آگاهی دهی مسلمانان نیز وجود دارد و در میان این همه تبلیغات که راست و دروغ با هم آمیخته شده تنها قلبی سلیم و درونی حق طلب است که می تواند اسباب هدایت خود را فراهم ساخته تا الله جل جلاله نیز وی را هدایت دهد.

بیشتر بخوانیداز فواید نگارش وقایع تاریخ جنایات سکولاریستهای کوردستان

خەندان : سوپای‌ توركیا داعش له‌ باكووری‌ عیراق بۆردوومان ده‌كات !!

peshmarga.eng

خەندان : سوپای‌ توركیا داعش له‌ باكووری‌ عیراق بۆردوومان ده‌كات !!

 

ئەی هەر ئێوە نەبون بەردەوام هاوارتان ئەکرد (( داعش )) دروستکراوی تورکیایە !!
ئایا درۆتان ئەکرد و خەلکتان وەك خۆتان بە – کەر – ئەکرد ..یان.. ئەردۆغان توشی شێتی بوە جەماعەتی خۆی بوردمان ئەکات..

بێ گومان ئەردۆغان شێت نەبوە .. بەڵکو ئێوەن لەسەر درۆ لەدایك بون و لەسەر درۆ گەورە بون و لەسەر درۆ ئەژین.. هەندێك خەلکی کەر بۆتان کەر بوە برواتان پێ ئەکات

madakhela.kar