شرعی های دارودسته ی جولانی را در اخباری مربوط به ایران و دوله بشناسید

 شرعی های دارودسته ی جولانی را در اخباری مربوط به ایران و دوله بشناسید

به قلم: ابوخالد کردستانی

معمولا در هر گروهی زمانی که از شرعی های آن گروه صحبت می شود یعنی آگاهترین و عالمترین و پایبند ترین  افراد آن گروه به قوانین شریعت الله و اخلاق اسلامی . چون اینها هستند که برای سایر اعضای گروه فتوا صادر کرده و راه را نشان می دهند .

حالا اگر در یک گروهی شرعی های آن گروه اهل فساد و دروغ و خیانت باشند به صراحت می توان گفت  که این گروه از یک دسته راهزن و گروه مافیائی هم بدتر است و زیر دستان آنها نیز از دزدها و گروههای مافیائی بدترن .  چون معمولا دزدهای سازمان یافته و گروههای مافیائی سازمان یافته اجازه ی دروغگوئی و خیانت به همدیگر را به خود و اعضای گروه نمی دهند .

در این زمینه ما بسیار دیده ایم زمانی که یکی از اعضای  اکثرا مهاجردوله و سایر گروهها،  که بر اثر حملات  تحالف بین المللی و مرتدین و مزدوران محلی به نواحی اطراف ادلب به همراه خانواده هایشان پناه برده اند، توسط  دارودسته ی جولانی اسیر می شوند، و در زیر شکنجه قرار می گیرند تا اینکه مکان زنان  و دختران خود را به سربازان دارودسته ی جولانی نشان دهند و… .

این بخشی از کثافت کاری و جرم آشکار دارودسته ی جولانی در حق زنان و دختران مهاجرین است  که شکی در آن نیست و دوست و دشمن با دیدن کلیپهای آنها به این واقعیت اقرار دارند . اما ادریسی یکی از شرعی های دروغگو و کذاب دارودسته ی جولانی برای پوشاندن کثافت کاری  و خیانت گروهش به ناموس مهاجرین به دروغ متوسل شده و می گوید: به ما خبر رسانده اند که؛ زنان و دختران اسیر داعش در ایران به ۱۰دلار فروخته می شوند!!

🔥لعنت الله بر دروغگویان

🔥البته  زبیر غزی یکی دیگر از شرعی های دارودسته ی جولانی هم گفت ؛”مهاجران باید شام را ترک کنند چراکه کفار در آن استقرار یافته اند…”

این کفار را چه کسانی وارد سرزمین شام کردند؟ این سوالی است که این شرعی های دروغگو و خائن باید به آن پاسخ دهند .

مریدان ابوقتاده هم بدانند که شاگردش ابومحمود به اعضای دارودسته ی جولانی می گوید: “از خودتان بپرسید عبدالرحیم عطون”مفتی عام جولانی” کجاست؟؟” 👈شام را به فساد کشیده حالا نشسته مثل محیسنی و دارو دستش

این شرعی های جولانی هستند دیگر وای به حال زیر دستان اینها .

در پایان مهاجرین هم لازم است به خود آیند تا کی قرار است با جان و ناموس خود و دیگران در میان دروغگویان و خائنین بازی کنند؟ آیا قرار نیست بیدار شوند و به خود آیند؟

 

 

از نقاط مشترک عقیدتی مرتدین سکولاریست  کردستان 

از نقاط مشترک عقیدتی مرتدین سکولاریست  کردستان 

کاتب : ابوسلیمان هورامی

 

مرتدین چنان چه از اسم شان پیداست غده ی سرطانی هستند که از درون سرزمین های مسلمان نشین و از درون جسم ناتوان مسلمانان سر بر آورده اند. و اقلیت ناچیزی را تشکیل می دهند که قصد دارند با تبلیغات ، پول و اسلحه و قدرت هر بزرگ قدرت مخالف اسلامی به نوایی رسیده و به حکومت برسند از بزرگترین نقاط مشترک مرتدین منطقه اردلان و مکریان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- دشمنی سرسختانه با اجرایی شدن احکام و قوانین اسلام که این ویژگی تمامی مرتدین دنیا می باشد.

۲- هر دو حزب کومله و دمکرات طرفدار سوسیالیست بودند و آن را برترین قانون و حکم می دانستند.

۳- هر دو قانون و حکم اسلام را ارتجاعی و کهنه پرستانه می دانستند.

۴- هر دو در برابر احکام الهی دارای قانون و حکم جداگانه ای بودند که آن را اساسنامه و مرامنامه حزب می دانستند.

۵- هر دو وجود مسلمانان مجاهد و آگاه و تابع دستورات و احکام اسلام را به زیان خود می دانستند.

۶- هر دو خواهان سکولاریسم و سپس سکولاریزاسیون در امور اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، خانوادگی ، آموزشی و … بودند.

۷- هر دو از تمامی دشمنان اسلام و کشورهای ضد اسلام جهت مبارزه با مسلمین و مردم خود بهره گرفتند.

۸- هر دو در قتل و عام و کشت و کشتار مخالفین خود و به خصوص مسلمانان مبارز نهایت شقاوت و سنگدلی را نشان دادند.

۹- هر دو اقلیتی جدای از مردم بودند و تنها با ایجاد جو رعب و وحشت بر آنان حکم می راندند.

۱۰- هر دو زمانی که پشتوانه ی مردمی نداشتند به دامان حزب بعث سوسیالیستی پناه بردند که حسن زاده ی مرتد آن را چنین توجیه می کند:

« برای نمونه این که هر دو حزب علیه امپریالیسم مبارزه می کنند، هر دو خود را دوست کشورهای سوسیالیستی به حساب می آورند… »[۱] و این کلام حسن زاده ی مرتد پشتوانه ی عقیدتی داشت چون در بند ۲ برنامه حزب دمکرات کردستان ایران مصوب کنفرانس سوم حزب خرداد ۱۳۵۰ – ۱۹۷۱ چنین آمده است:

« در اساس پیوندهای استعماری کهنه از میان رفته و یک جبهه وسیع ضد امپریالیستی از کشورهای سوسیالیستی و دمکرات، کشورهای رهایی یافته و ملت های این کشورها که برای آزادی خود مبارزه می کنند تشکیل شده ، این جبهه به نیروی توانمندی تبدیل شده و با حمایت افکار عمومی به بشریت ترقی خواه به عامل مهمی در سیاست های جهانی تبدیل شده است.» و این توهمات آن ها را به بن بست کشاند اما به خیال خود می خواهند گذشته را دفن کنند که انگار چیزی نشده و دوباره از نو شروع کنند که این دفعه مطمئناً کور خوانده اند.

۱۱- هر دو به نسبت اخلاق معتقد بودند و از نظر مسایل خانوادگی چیزهایی مثل شوروی کمونیستی و جوامع سوسیالیستی مد نظرشان است.

۱۲- و … .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] . حسن زاده ، نیم سده مبارزه ، چاپ مرداد ۱۳۷۴ جلد اول صفحه ۶۵

از علل ماندگار شدن دارودسته ی سکولار و مرتد قاضی محمد و سلطه چند ماهه آنان بر مردم مسلمان کردستان

از علل ماندگار شدن دارودسته ی سکولار و مرتد قاضی محمد و سلطه چند ماهه آنان بر مردم مسلمان کردستان

کاتب : ابوسلیمان هورامی

۱- عدم اتحاد مسلمین منطقه به خاطر عدم وجود حکومت یا جماعتی قدرتمند اسلامی مسلح.

۲- عدم اجازه نیروهای شوروی مستقر در منطقه به نیروهای دولتی ایران برای ایجاد امنیت و آرامش نسبی.

۳- گل آلود کردن دین اسلام نزد مردم از جانب دوستان ناوارد و پرورده کردن آن توسط دشمنان زیرک و سوء استفده چی.

۴- منزوی نمودن موحدین مسلمان از جانب دین فروشان اندک، دوستان فریب خورده و مرتدین و کفار پشت صحنه یا روی صحنه.

۵- خباثت و جنایت درندانه ی مرتدین و ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم.

۶- بی سوادی و ناآگاهی مردم از وضع موجود دنیای اسلام و دیگر نقاط جهان.

۷- عدم وجود رسانه های اطلاع رسانی جهانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان و خندقی بر ائمه الکفر در افغانستان

 حکومت بدیل اضطراری اسلامی طالبان و خندقی بر ائمه الکفر در افغانستان

ارائه دهنده: ابومحمود کندزی

مجاهدین در جریان عملیات مبارک الخندق بر علاوه از عملیات های تهاجمی، استشهادی و چریکی، حملات نفوذی خود را نیز شدت بخشیده اند. در طی دو هفتهء گذشته، چندین تن مقامات بلندرتبهء دشمن یکی پس از دیگر در حملات نفوذی و تکتیکی مجاهدین کشته شدند و ملت مظلوم از ظلم و وحشت شان نجات یافت.

روز چهارشنبه، یک هلیکوپتر دشمن هدف حملهء رسای مجاهدین قرار گرفت و در نتیجه ۲۵ تن خدمتگاران اشغالگران به شمول جنرال نعمت (معاون قول اردوی ظفر) فرید بختور (رئیس شورای ولایتی فراه) و چند تن مقامات دیگر ادارۀ کابل کشته شدند.

دو هفته پیش، وفادار اشغالگران «جبار قهرمان» در هلمند و خدمتگار بزرگ اشغالگران «جنرال رازق» در قندهار در حملات نفوذی و تکتیکی مجاهدین کشته شدند، همچنان فرمانده ظالم اربکی ها «حکیم شجاعی» در حملهء مجاهدین قهرمان در ارزگان زخمی شد و ۴ تن قومندان های وی با ده ها تن افراد مسلح شان از بین رفتند.

چه خوب ګفته است که خانهء ظالم ویران است، جنرال رازق و جبار قهرمان ظالمانی بودند که هزاران تن مردم ملکی را شهید و زخمی کرده بودند، آن ها ظلم کردند، اما چنان شکار آه مظلومان شدند که درمیان تفنگ داران و طرفداران خود کشته شدند.

نیز امارت اسلامی در طی حملات تعرضی خود، ساحات وسیعی را در سراسر کشور از وجود دشمن تصفیه نمودند، ساحهء حاکمیت امارت اسلامی گسترش یافت و امنیت جان و مال مردم تامین شد.

امارت اسلامی وعده داده بود که انتقام مردم مظلوم خود را از ظالمان می گیرد، مجاهدین در سراسر کشور بر دشمن حملات انتقامی انجام دادند و دشمن را با تلفات جانی و مالی مواجه ساختند، حملات فوق الذکر چند نمونه ای از حملات انتقامی مجاهدین بود.

امارت اسلامی به دفاع از مردم، ارزش های دینی  و منافع ملی خود متعهد است، جزای جنایات دشمن را می دهد و هیچگاه آنان را اجازه نمی دهد که اهداف شوم شان را پیاده بکنند. مجاهدین تا استقلال کشور و نفاذ نظام اسلامی به مبارزۀ بر حق خود ادامه می دهد و درین راستا از هیچگونه مساعی و قربانی دریغ نمی ورزد.

جهاد فرض عين است (۹  و پایانی)  

جهاد فرض عين است (۹  و پایانی)  

تالیف:عبد الله بن يوسف عزام

(تقبله الله و رحمه الله تعالي)

ارائه دهنده :  احسان هورامی [دانشجوی علوم سیاسی ]

د:نظریه حنابله:

ابن قدامه رحمه الله می گوید:

[وعن أحمد ما یدل علی جواز الاستعانة بالمشرک بل روی، عن أحمد أنه یسهم للکافر من الغنائم اذا غزامع الامام خلافاً للجمهور الذین لا یسهمون له ] المغنی۸/۴۱۴

رویات منقول از امام احمد دلالت بر جواز کمک گرفتن از مشرک دارد. بلکه از ایشان روایت شده است، که برای کافر در صورتی که همراه امام در نبرد شرکت کرده، از غنایم سهمی در نظر گرفته شود. برخلاف جمهور که به کافر سهم نمی دهند. بسیاری از نویسندگان، هنگامی که درباره ی جواز صلح می نویسند، دچار اشتباه می شوند. این عده از نصوص قرآنی بدون شناخت مراحل تاریخی نصوص ، استشهاد می گیرند بنابراین، شناخت مراحل تدریجی نصوص جهادی در قرآن، تا نزول آیه ی ((سیف)) از سوره ی توبه، ضروری است.

[وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ] ﴿التوبه۳۶﴾با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگى با شما مى‏جنگند و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است .

[فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ] ﴿التوبه ۵﴾مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد.

ابن قیم رحمه الله در زاد المعاد، تصریح نموده اند که ، جهاد در مکه مکرمه حرام بود. پس از هجرت اجازه داده شد. و پس از ان دستور داده شد آنانی که آغازگر جنگ با شما بودند با آنها بجنگید، و سپس به نبرد همه مشرکان دستور داده شد./ حاشیه ابن عابدین ۳/۲۳۹

علامه ابن عابد رحمه الله می نویسید:

[ اعلم أن الأمر بالقتال نزل مرتبّا فقد کان رسول الله صلی الله علیه وسلم مأموراً اولاً بالتبلیغ والاعراض. یقول الله : U[فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ](الحجر/۹۴) ثم بالمجادلة بالأحسن[ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] (النحل /۱۲۵) ثم اذن لهم بالقتال[أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ](الحج/۳۹) ثم امرو بالقتال ان قاتلوهم [فان، قاتلوکم کذلک جزاء الکافرین] (التوبة/۵) ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الءشهر الحرام[فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ] ثم أمروا به مطلقاً[ وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین ]فتح العلی المالک۱/۲۸۹

بدان که دستور نبرد وجهاد به ترتیب نازل شده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم در بدو امر، مأمور تبلیغ واعتنا نکردن به اعتراضات مشرکین بودند. خداوند می فرمایند: پس آشکارا بیان کن آنچه را ، بدان فرمان داده می شوی ، وبه مشرکان اعتنا مکن. سپس مأمور مباحثه ی نیکو شد: ای پیامبر مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فرا خوان وبا ایشان به شیوه ی هر چه نیکو تر و بهتر گفتوگو کن. بعد از آن به آنها اجازه ی نبرد داده شد: اجازه ی ( دفاع از خود) به کسانی داده می شود که جنگ به آنها تحمیل می گردد، چرا که به ایشان ستم رفته است و خداوند براین که ایشان را پیروز کند تواناست.

پس از آن درصورتی که با مسلمانان بجنگند، با آنها نبرد کنند: پس اگر با شما جنگیدند ایشان را بکشید. سزای کافران چنین است. سپس با سپری شدن ماههای حرام به پیکار دستور داده شده اند: و در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می جنگند و تجاوز وتعدی نکنید. زیرا خداوند تجاوز گران را دوست ندارد. بنابراین باید مرحله زمانی را که آیه در آن نازل گشته، فهمید. باید به این گونه اشاره کرد که ، در مراحل اولیه ی دعوت قبل از اینکه کیان و سلطه ای که مبادی آنرا حراست نماید، شکل گیرد، مذاکرات و گفتوگو های سیاستمداران روا نیست. هنگامی که دعوت اسلامی در زیر بازی سیاست و دام دولتی نابود می گردد.

بیشتر بخوانیدجهاد فرض عين است (۹  و پایانی)  

جهاد فرض عين است (۸)

جهاد فرض عين است (۸)

تالیف:عبد الله بن يوسف عزام

(تقبله الله و رحمه الله تعالي)

ارائه دهنده :  احسان هورامی [دانشجوی علوم سیاسی ]

 

سوال چهارم: آیا باید به تنهایی جنگید درحالی که مردم بی تفاوت نشسته اند؟

آری! باید جنگید، زیرا خداوند پیامبرش را این گونه مورد خطاب قرار داده است:

[فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلا] ﴿النساء/۸۴﴾

در راه خدا بجنگید (حتی اگر تنها هم باشید، بیم و باک نداشته باش زیرا که وعده نصرت و پیروزی به تو داده شده است) تو جز مسئول اعمال خود نیستی. و مؤمنان را(هم به جنگ دعوت کن و به آن) تحریک و ترغیب نما. تا اینکه خداوند ( پرتو شجاعت تو و شجاعت مؤمنان) قدرت کافران را باز گیرد. و قدرت خداوند بیشتر و مجازات او سخت تر است.

۱) جنگیدن گرچه تنها هم باشد.

۲) ترغیب و تحریک مؤمنان به مبارزه و جنگیدن.

و خداوند رب العزة حکمت نبرد را باز داشتن و نیرو و قدرت کفار یاد می کند. زیرا بدون نبرد و پیکار، کفار از ما هراسی ندارند.

[وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله]وبا آنها پیکار کنید تا فتنه ای باقی نماند. و دین (خالصانه) از آن خدا گردد.

با ترک پیکار، شرک سیادت را آغاز می کند و کفر یاری می شود و این فتنه است. صحابهy  ظاهر این آیه را فهمیده بودند. از ابو اسحاق رحمه الله روایت شده است:

[ قلت للبراء بن عازب tالرجل یحمل علی المشرکین أهو یلقی بیده الی التهلکة؟ قال: لا لأن الله بعث رسوله صلی الله علیه وسلم فقال: ]فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک] انما ذلک النفقة] فتح الربانی۱۴/۸

به براء بن عازب رحمه الله گفتم: مردی به مشرکین حمله می کند آیا او با دستهایش خود را در هلاک انداخته است؟ پاسخ داد خیر. زیرا خداوند پیامبرش را فرستاده و فرمود: در راه خدا بجنگ تو جز مسئول اعمال خود نیستی. آن آیه مربوط به نفقه می باشد.

ابن عربی رحمه الله (در احکام القرآن) می فرماید:

بیشتر بخوانیدجهاد فرض عين است (۸)

جهاد فرض عين است (۷)  

جهاد فرض عين است (۷)  

تالیف:عبد الله بن يوسف عزام

(تقبله الله و رحمه الله تعالي)

ارائه دهنده :  احسان هورامی [دانشجوی علوم سیاسی ]

بخش دو

پرسشهای بزرگ و مهم!!

آیا امروزه امکان و تطبیق این فتوا وجود دارد؟

این امکان وجود دارد که کسی بگوید: ما فهمیدیم که امروزه جهاد با جان فرض عین است، و جهاد مانند نماز و روزه فرض است؛ بلکه جهاد با جان از نماز و روزه هم مقدّم است. همان گونه که ابن تیمیه(رحمه الله) می گوید:

[فالعدوا لصائل الذی یفسد الدین والدنیا لا شی أوجب بعد الیمان من دفعه] الفتاوی الکبری ۴/۶۰۸

دشمن مهاجمی که دین و دنیا را به فساد و تباهی می کشاند، پس از ایمان، چیزی از بیرون راندن او واجب تر نیست.

نماز به هنگام جهاد به تأخیر می افتد، جمع می شود، رکعات آن مختصر شده و یا هیئت آن تغییر می یابد. در صحیحین آمده است:

[ ملأ الله بیوتهم وقبورهم ناراً کما شغلونا عن الصلاة الوسطی حتی غابت الشمس]

همان طور که مشرکین باعث مشغولیت ما از ادای نماز عصر شدند تا آنکه خورشید غروب کرد، خداوند خانه و گورهای شان را از آتش پرکند.

مجاهد در ماه رمضان، روزه را افطار می کند. همانگونه که امام مسلم(رحمه الله) روایت نموده که: آن حضرت صلی الله علیه وسلم در راه فتح مکه، روزه را افطار نمودند و فرمودند:

[انکم مصبحوا عدوکم و الفطر أقوی لکم فافطروا]شما به زودی با دشمن روبه رو می شوید و افطار باعث نیرومندی تان است پس افطار کنید.

پس برای ما روشن گردید که هر گاه جهاد فرض عین گشت از کسی اجازه نگیریم. همانگونه که در ادای فریضه ی نماز فجر قبل از طلوع خورشید نیازی به اجازه پدر،استاد یا آقا نیست . و درادای فریضه جهاد هم نیازی به اجازه نیست . مثلا اگر پدر و فرزندی در جایی خواب باشند و فرزند خواست نماز فجر را ادا کند، در حالی که پدرش خواب است . آیا کسی می گوید : برای ادای نماز فجر باید فرزند از پدرش اجازه بگیرد ؟ و فرض می کنیم، اگر پدر فرزندش را به هر دلیلی از نماز خواندن باز دارد ، مثلا بگوید : وقتی تو نماز را ادا کنی امکان دارد افرادی که خواب اند و نماز نمی خوانند ، از خواب بیدار شوند وبه این ترتیب زمینه اذیت و آزار شان فراهم گردد. آیا فرزند از پدرش اطاعت و فرمانبرداری می کند ؟ پاسخ روشن است که    [انما الطاعة فی المعروف ] فرمانبرداری درکارهای نیک است . صحیح الجامع الصغیر آلبانی شماره های ۳۹۶۷-۷۳۹۷

[ لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق ] در راه نا فرمانی آفریدگار، فرمانبرداری از هیچ مخلوقی روا نیست . حدیث صحیح رواه احمد والحاکم

]لا طاعة لمن لم یطع الله ] کسی که از خدا فرمان نمی برد ، اطاعتش لازم نیست.صحیح الجامع الصغیر آلبانی۷۳۹۷-۳۹۶۷

بیشتر بخوانیدجهاد فرض عين است (۷)  

جهاد فرض عين است (۶)

جهاد فرض عين است (۶)

تالیف:عبد الله بن يوسف عزام (تقبله الله و رحمه الله تعالي)

ارائه دهنده :  احسان هورامی [دانشجوی علوم سیاسی ]

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله و الصلوة علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن بهدیه اهتدی.

اما بعد:

شما می دانید که در افغانستان به خاطر اعلای کلمة الله و برپایی دولت قرآن، جهاد آغاز شده و همچنان ادامه دارد. و تحقق این هدف به وجود مجاهدانی که با حقیقت و روح اسلام آگاهی داشته باشند و از اصالت جهاد اسلامی حراست نمایند، نیازمند است. بنابراین به حضور علما و داعیان نیاز شدید و مبرم داریم . تابه طور مداوم بهار شاد و بیداری و توجیه مشغول باشند. و جهت آگاهی باید گفت: بسیاری از علما و مربیان در افغانستان در میادین جهاد به شهادت رسیده اند. ما نیازمند وجود مردانی هستیم که در مدارس مجاهدین و اردوگاه ها و پادگان ها و جبهه ها به تدریس و توجیه و احیا گری بپردازند. تا خداوند ما را در راستای تحقق اهداف نهایی موفق بگرداند. نیاز ما به علما و دعوت گران از هر متخصص و پژوهشگر دیگری بیشتر است .

پکتیا- جاجی ۳شوال ۱۴۰۵ه ق

 

اجازه خواستن از والدین و شوهر و طلبکار

حکم اجازه خواستن به حالت دشمن بستگی دارد.

۱- اگر دشمن در شهرهای خود بسر می برد و تحرّکات نظامی و تجمعّی در مرزها و ثغور اسلامی نداشت. و شهرهای اسلامی در آرامش و آسایش به سرمی برد وبه حد کافی در مرزها سرباز مستقر بود، در این حالت جهاد فرض کفایه است و برای خروج باید اجازه خواست. زیرا فرمان برداری از والدین و شوهر فرض عین است و جهاد در این صورت، فرض کفایه است و فرض عین برفرض کفایه مقدّم است.

۲- اگر دشمن به مرزهای شهر های اسلامی تهاجم آورد و یا در شهرهای اسلامی داخل شد، درآن هنگام بر اهل آن شهر و اطرافیان آن، جهاد فرض عین می گردد. و در چنین شرایطی حکم اجازه خواستن ساقط شده و کسی نمی تواند مانع رفتن دیگری شود؛ تا جایی که فرزند بدون اجازه ی پدر و همسر بدون اجازه ی شوهر، و بدهکار بدون اجازه ی طلب کارش می تواند بیرون شود.

این حالت سقوط اجازه، تا ان هنگام ادا مه دارد که دشمن را از سرزمین اسلامی بیرون برانند. عده ای گرد هم آیند که توان بیرون راندن دشمن را داشته باشند ولو اینکه چنین گردهمایی با تجمع همه ی مسلمانان روی زمین هم امکان پذیر باشد.

وقتی که جهاد فرض عین گشت، بر اطاعت پدر نیز که فرض عین است، مقدم می باشد. زیرا جهاد حمایت از دین و اطاعت والدین، حمایت از نفس شان است، به این معنی که امکان دارد با شرکت فرزندشان آن دو ملول و غمگین شوند. ولی حفظ دین بر حفاظت از نفس مقدم است. گرچه جهاد خود، اتلاف جان مجاهد است، اگر او به خاطر حفاظت دین، شهید گردد. و حمایت از دین امر یقینی است، اما نابودی نفس والدین فقط در حدّ گمان است، بنابراین، یقین بر شک مقدّم است.

مثال فرض عین و کفایه

بیشتر بخوانیدجهاد فرض عين است (۶)

جهاد فرض عين است (۵)

جهاد فرض عين است (۵)

تالیف:دکترعبد الله بن يوسف عزام

(تقبله الله و رحمه الله تعالي)

ارائه دهنده :  احسان هورامی [دانشجوی علوم سیاسی ]

همین شیوه را آن حضرتrبر عرنیین اعمال نمود. چنان که در صحیحین آمده است. (فتح الربانی ترتیب مسند احمد شیبانی از احمد عبدالرحمن البنا۱۸/۱۲۸٫ درحدیث چنین آمده است: عن انس أن نفراً فی عکل وعرینة فأنی بهم فسمل اعینهم وقطع ایدیهم وارجلهم)

پس تکلیف دولت کافری که دین و مال حیثیّت و آبروی مردم را به تباهی می کشاند، چیست؟ آیا با آنان نبرد و مبارزه واجب تر و شایسته تر نیست؟

اینها پاره ای از ادله و مجوز(( نفیر عام))، بسیج عمومی برای نبرد، هنگام دخول کفار در سرزمین مسلمانان بود.

بدون تردید،دفع دشمن کافر واجب ترین امر پس از ایمان آوردن است؛ همان گونه که شیخ الاسلام ابن تیمیه (رحمه الله) گفت : [فالعدو و الصائل الذی یفسد الدین و الدینا لا شیء أوجب من بعد الایمان من دفعه] (الفتاوی الکبری۴/۶۰۸)

دشمن مهاجمی که دین و دنیا را به فساد و تباهی می کشاند، پس از ایمان آوردن چیزی واجب تراز دفع کردن و راندن او نیست.

حکم کنونی جهاد در فلسطین و افغانستان

از آنچه که قبلاً ذکر گردید، نیک واضح گشت، هنگامی که بر یک وجب از سرزمینهای اسلامی تجاوز گردید، جهاد بر اهالی آنها و بر آنانی که در مجاورت شان به سر می برند، لازم می گردد. اگر آنان از عهده ی این کار بر نیامدند و یا کوتاهی و سستی کردند، آنگاه دامنه ی فرض عین، از مناطق نزدیک آغاز شده وبه شرق و غرب زمین گسترش می یابد.

در چنین حالی، نیازی به کسب اجازه ی همسر از شوهرش، فرزند از پدر و بدهکار از طلبکار نیست. بنابراین:

۱- تا وقتی که کوچکترین منطقه ی اسلامی در تصرف کفّار باشد، گناه آن برگردن همه ی مسلمان است.

۲- مسئولیت و افزایش گناه براساس قدرت و توانایی و امکانات افراد متفاوت است، گناه علما، رهبران و داعیان با نفوذ جامعه، به مراتب از گناه توده ها و عوام سنگین تراست.

۳- گناه بی تفاوتی و عقب گرد نسل معاصر، در قضیه ی کنونی افغانستان، فلسطین،فیلیپین، کشمیر،لبنان، چاد، اریتره (و اخیراً عراق،سومال،يمن،مغرب و…) به مراتب سنگین تر از گناه سقوط سرزمین های اسلامی درگذشته و نسلهای موجود درآن زمان می باشد وبه نظر ما اکنون باید تلاش ها و کوششهای خود را در افغانستان و فلسطین متمرکز نمود. زیرا قضیه شان محوری بوده و دشمن اشغالگر و مکّار، طرح و برنامه ی گسترده ای برای کل منطقه در سر می پروراند. و با حلّ قضیه ی این کشورها، بسیاری از قضایا در مناطق اسلامی دیگر حل، و حمایت از این دو کشور،حمایت از کل منطقه است.

بیشتر بخوانیدجهاد فرض عين است (۵)

جهاد فرض عين است (۴)

جهاد فرض عين است (۴)

تالیف:دکترعبد الله بن يوسف عزام (تقبله الله و رحمه الله تعالي)

ارائه دهنده :  احسان هورامی [دانشجوی علوم سیاسی ]

سوم: نزد شافعیه

در نهایة المحتاج رملی(رحمه الله) آمده است که :

[فان دخلوا بلدة لنا وصاربیننا وبینهم دون مسافة القصر فیلزم اهلها حتی من لا جهاد علیهم من فقیر وولد وعبد ومدین وامرأة](نهایة المحتاج۸/۵۸)

اگر دشمن وارد سرزمین ما شد ومیان ما و آنان کمتر ازمسافت قصر( نماز) وجود داشت، بر اهالی آن شهر، حتی آنانی که جهاد برآنها لازم نیست، اعم از فقیر، بچه و برده ، مدیون و زن، دفاع لازم است.

چهارم: نزد حنابله

در المغنی ابن قدامه (رحمه الله) آمده است:

وتعین الجهاد فی ثلاثة مواضع

۱- اذا التقی الزحفان وتقابل الصفان

۲- اذا نزل الکفار ببلد تعین علی اهله قتالهم ودفعهم.

۳- اذا استنفرالامام قومالزمهم النفیر

(المغنی۸/۳۴۵)

جهاد در سه موقعیت وحالت لازم ومتعیّن می گردد.

۱- هنگامی که دو گروه با هم برخورد کردوه و دو صف مسلمین و کفّار درمقابل هم قرار گرفتند.

۲- وقتی که کفّار وارد شهری شدند، براهالی آن دفاع ومبارزه لازم است.

۳- هنگامی که امام مسلمین عده ای رابرای جهاد اعزام نمودند رفتن شان الزامی است.

ابن تیمیه (رحمه الله) می گوید:

بیشتر بخوانیدجهاد فرض عين است (۴)