روش بازگویی وضع موجود کردستان از دیدگاه مرتدین سکولاریست

dinesekolarism

روش بازگویی وضع موجود کردستان از دیدگاه مرتدین سکولاریست

به قلم : ابوسلیمان هورامی

هنگامی که سوسیالیست ها می گویند «هدف وسیله را توجیه می کند» و سرمایه داران غربی طرفدار دمکراسی بورژوائی می گویند « جهت رسیدن به سود بیشتر و لذت بیشتر می توان از هر وسیله ای هر چند کثیف هم باشد استفاده کرد» این جملات برای مردمان چند دهه ی گذشته قابل لمس نبود تا این که مرتدین محلی با پشتیبانی کفار جهانی سر بر آورده و اعلام موجودیت کردند و در گفتار و عمل، اندیشه های خود را به نمایش گذاشتند. هنگامی که مرتدین فرصت عملی نمودن اندیشه هایشان یافتند و اندیشه های فاسدشان رنگ حقیقی خود را ظاهر نمود مردم فهمیدند که در پشت این صورتک های قشنگی که بر چهره زده اند چه دیوها و خون آشامان حقه بازی جا خوش کرده اند.

به عنوان مشتی از خروار به چند نمونه از تبلیغات مرتدین اشاره می شود و قضاوت نهایی بر عهده ی خواننده گذاشته می شود:

ارگان چریک های فدائی خلق ایران می گوید: « درکردستان همین قشریون سرکوبگر به زنان و دختران کرد تجاوز کردند. این مرتجعین معتقدند که اسرای جنگی کردستان اسیر حربی هستند و طبق قوانین شرع اسلام، سپاهیان اسلام حق دارند زنان و دختران اسیر را میان خود تقسیم کنند.[۱] در جای دیگر می گوید: به زنان و دختران کرد تجاوز می کنند و آن ها را غنیمت خود در جنگ علیه کفار می دانند.[۲] »

حسن زاده مرتد در مصاحبه با الحیات انگلستان اوضاع کردستان را در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ هـ .ش) این چنین توصیف می کند:

« کردها هم چنان مواجه دشواری هایی هستند که علت آن همانا کرد بودن آن هاست البته کردها نباید به زبان خود آموزش ببینند ، مدیران محلی خود را نمی توانند انتخاب کنند و نمی توانند به عنوان کاندیدا در انتخابات مجلس شورا شرکت کنند هر چند منطقه کردستان آکنده از ثروت های طبیعی است رژیم تصمیم گرفته است اجرای هر گونه طرح اقتصادی با قیمت بیش از هفت میلیون تومان یعنی حدود ۱۷ هزار دلار منع شود. اما اگر هزینه های طرحی از این مبلغ بیشتر باشد، صاحب پروژه نباید کرد باشد، هر سرمایه گذار کردی که بخواهد با هزینه ای بیش از ۷ میلیون تومان پروژه ای را به اجرا در آورد باید آن را در خارج از منطقه کردستان عملی کند، تازه این همه ی حقیقت نیست هر کرد که نسبت به وفاداری اش نسبت به حکومت بدگمانی هایی وجود داشته باشد از خرید زمین، خانه و اتومبیل به نرخ دولتی منع می شود. کشاورز کرد نیز اگر حکومت به وفاداریش مشکوک باشد، از خرید سوخت به قیمت دولتی برای ماشین آلات کشاورزی اش منع می شود… در شهر سنندج مسجد معروف و کهنسالی به نام دارالاحسان وجود دارد. در سال گذشته هیئت امنای این مسجد می خواستند آن را تعمیر کنند و توسعه دهند و برای این منظور حدود ۱۰ میلیون توامن گردآوردند، ولی حکومت آن ها را از این کار باز داشت و روی این مبلغ دست گذاشت».[۳]

کتاب دوشنبه ارگان کمونیست های رادیکال می گوید: « ضد انقلابیون ، خائنین و اغتشاشگران همه دشمنان ساختگی مردم هستند که اصلاً وجود خارجی ندارند ، بلکه در حقیقت همگی خلق کرد هستند که به خاطر ایستادگی برای کسب حقوق حقه ی خود سرکوب می شوند.[۴]

شما اگر دقت کنید به قول قدیمی ها « انگار نافشان را با دروغ گره زده اند » کجا دیده یا شنیده اید که زنان و دختران مرتدین توسط حکومت ایران میان سربازان تقسیم شوند، و یا در کدام نقطه دختران و زنان کرد را بعد از تجاوز به عنوان غنیمت به همراه خود برده اند. مرتدین خود بی غیرت و بی شرف اند خیال می کنند که نسبت دادن بی غیرتی و بی شرفی به کردهای مسلمان به همین سادگی است. زنان و دختران کرد تا زمانی که پای مرتدین به منطقه باز نشده بود حماسه سازانی بودند که در فاجعه ی «قلعه ی دمدم» غیرتمندی و پاسداری از ناموس را به تمام دنیای کر و لال اطراف خود فهماندند. این گونه وصله ها به کردها نمی چسبد و حکومت شیعه مذهب ایران هم در آن دوران می فهمید که با چه ملتی سر و کله می زند به همین دلیل بود که هرگز خود را در برابر ملت قرار نداد بلکه به همراه ملت کرد علیه مرتدین وارد جنگ و کارزار گردید.

دروغ های دیگر مرتدین نیز در همین مسیر ، کانال و فاضلاب جریان دارد مثلاً ما هرگز در تاریخ خود ندیده ایم که نماینده ای ترک یا فارسی به اجبار بر مردم جهت شرکت در شورای تهران تحمیل شود همین قاسملو مرتد یکی از کاندیداهای شهر مهاباد بود که رأی نیاورد و بدین شیوه دق دلشان را خالی می کنند. یا این که علت دشواری های کردها را همانا کرد بودن آن ها می داند در حالی که واقعیت دقیقاً بر عکس این مطلب است ما می بینیم که یک کرد شیعه قروه یا بیجاری یا کرمانشاهی یا ایلامی یا شمالی یا خراسانی هیچ مشکلی از لحاظ رئیس جمهور شدن، رهبر شدن، وزیر شدن، استاندار شدن و… در هیچ مقام دولتی و حکومتی ندارد بلکه تمامی محدودیت ها برای کردهای سنی مذهب است و اگر به زبان خود در مدارس رسمی نمی خوانند و نمی نویسند این محدودیت فقط مختص کردها نیست بلکه ترک ها که بزرگ ترین اقلیت ایران را تشکیل می دهند و عرب ها ، بلوچ ها، ترکمن ها، گیلکی ها و… همگی مثل کردها هستند. پس مشکل کُرد ، کرد بودن نیست بلکه فعلاً مشکل مذهب است که بلوچ ها، ترکمن ها، ترک ها، عرب ها و فارس های سنی با آن دست به گریبانند.

در مورد هفت میلیون حرف می زنند که ما نمی دانیم که با هفت میلیون چگونه می تواند پروژه و طرح اقتصادی راه انداخت که کسی جلویش را بگیرد و خرید زمین و خانه هم کی و در چه تاریخی دولتی بوده انگار تمام فضای فکری مرتدین را دروغ و کذب پوشانیده، این مطالب اصلاً نیاز به توضیح ندارد چون خود مردم فقط کافی است که بشنوند تا با آن چه که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند مقایسه اش کنند. مشخص نیست که در چه فضایی از توهم و دروغ زندگی می کنند که خیال کرده اند این جا نیز شوروی کمونیستی یا دول سوسیالیستی مشابه است که فضایش را بر مردم منطقه تحمیل می کنند. یا این که کدام پمپ بنزین اول پرسیده تو چه عقیده ای داری و نژادت چیست و یا کی هستی و پس از آن گازوییل یا بنزین واگذار کرده در زمان مصاحبه نیز کارتی مطرح نبوده، مردم پول داده اند و بنزین یا گازوییل گرفته اند و… .

در مورد مسجد هم مردم ۱۰ میلیون جمع کردند دولت حاضر شد پانصد میلیون پرداخت کند الان آخر قضیه چه شد مهم نیست، مهم این است که پول مردم گرفته نشد بلکه مسجد ساخته شد. اگر بخواهیم تمام دروغ های این کذابان را یکی یکی شرح دهیم کتاب ها باید نوشت در این مختصر هدف این که اسلوب و روش مرتدین در صحبت کردن را نشان دهیم که در چند سطر صحبت کردن دیدیم که چند دروغ عمدی را جا داده اند، وقتی هدف وسیله را برایشان توجیه می کند دیگر سیاست یعنی دروغ ، خیانت ، غدر ، قتل و آدم کشی ، فساد و فحشاء، لختی گری و فروش ناموس و… از تولد نامبارک مرتدین درمنطقه این بلاها ارمغان شوم آن ها برای مردم مسلمان منطقه بوده است.

 

ولله الحمد والمنه

و الله اكبر

ابوسلیمان هورامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] . کتاب دوشنبه ۳۱ – صفحه ۶۹

[۲] . همان صفحه ۹۶

[۳] . حسن زاده ، عبدالله ، کردها و ایران در سایه جمهوری ، میان ستم ملی و ستم مذهبی ، (مصاحبه کامران قره داغی ، الحیات انگلستان – عربی ۳۰/۳/۱۹۹۶ )

[۴] . کتاب دوشنبه ۳۱ – صفحه ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *