ئايا که سیك له سه ر حه ق بیت له هیچ جه نگیکی کافراندا شکست ناخوات ؟

ئايا که سیك له سه ر حه ق بیت له هیچ جه نگیکی کافراندا شکست ناخوات ؟

ئه بو سوفیان ده لیت من له شام بوم کاتیك پیغه مبه ر”صلی الله علیه وسلم” له مه دینه وه نامه ی بانگهیشت بؤ ئيسلامی بؤ هرقل ی پادشای رؤم ناردبو ، ده لیت هرقلیش خیرا داوای له دارو ده سته که ی کردبو که بزانن له خه لکی مه که کئ هه یه ئيسته له شام بیت و محمد بناسیت؟ ئه وانیش گه ران و ئيمه یان په یدا کردو بردینیان بؤ کؤشکی پادشا، دواتر هرقل بانگی کردین و له به رده می خؤیدا دایناین و وتی کئ به خزمایه تی به و محمده ده گاته وه؟ منیش وتم من پئ ی ده گه مه وه، هرقل له ناو کؤمه لیك پرسیاردا که لیمی کرد ئه م پرسیاره شی کرد و منیش به م شیوه یه جوابم دایه وه .

(قال هرقل: ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻨﻜﻢ ؟ قلت : ﺳﺠﺎﻻ ﻳﺪﺍﻝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻧﺪﺍﻝ ﻋﻠﻴﻪ . ﻗﺎﻝ : ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺗﺒﺘﻠﻰ ، ﺛﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ).

واتــه :

هرقل وتی : ئایا حالی جه نگ کردنی ئيوه له گه لیا چؤنه ؟ منیش وتم : جاری وا هه یه ئه و به سه ر ئيمه دا سه ر ده که ویت و جاری واش هه یه ئيمه سه ر ده که وین ، هرقل وتی :(هه ر هه مو پیغه مبه ران ئاوهان، له سه ره تاوه به و شیوه یه تاقی ده کرینه وه و پاشان عاقیبه ت و کؤتایی بؤ ئه وان ده مینیته وه و هه ر ئه وانیش سه ر ده که ون!).
چه ند پرسیاریکی تری لیم کرد و له دوای وه لآم دانه وه م وتی : ئه وکه سه ی که هاتوه بؤ ناوتان پیغه مبه ره و ئه گه ر من له وئ بومایه خؤم ده کرده خزمه تکاری و قاچیم ده شت، به لآم دلنیابن ده سه لآتی فراوان ده بیت و ئه م شوین پئ یه ی منیش ده که ویته ده ستی ئه و!

به ریزانم ئه وه حالی هه مو پیغه مبه ران بوه له به رانبه ر دوژمنه کانیان کاتیك توشی تاقی کردنه وه ده بون، خؤ ئيمه هیچ کات نابینه خاکی ژیر پئ ی ئه و به ریزانه، ئيتر بؤچی ده بیت شکستی بچوكیش رومان تئ نه کات و سه ختی و تاقیکردنه وه نه بینین؟!

به لآم با هه مو لایه ك بزانن ئه گه ر به راستی ده ست به بیرو باوه ره که مانه وه بگرین و شوین ریبازی پیغه مبه رانی به ریز بکه وین ئه وه سه رکه وتنی کؤتایی و عاقیبه تی سه رکه وتنه کان بؤ شوینکه وتوانی راستگؤی ریبازی پیغه مبه رانه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *