زؤربه ی خه لك خؤیان له جیهاد به دوا ده خه ن له به ر دل به ستن به چه ند شتیکه وه

زؤربه ی خه لك خؤیان له جیهاد به دوا ده خه ن له به ر دل به ستن به چه ند شتیکه وه

زؤربه ی خه لك ئينکاری ئه و جیهاده پیرؤزه ناکه ن که موجاهید دژ به سیکولاریسم و سیکولاره جیهانیه کان و به کریگیراوه ناو خویه ییه کان پئ ی هه ستاوه به لآم خؤیانی لئ دوا ده خه ن له به ر خؤشه ویستی و دل به ستن به چه ند شتیکه وه که هیچیان بؤ قیامه تی که س نابنه عوزر و له دنیاش الله تعالی به و ئایه ته پيرؤزه ی سوره تی ته وبه جوابیان ده داته وه و هه ره شه یان لئ ده کات که سزایان بدات و رینماییان نه کات بؤ ریگای هیدایه ت!
برای به ریزم گه ر وا ده زانیت قوتابخانه و شه هاده که ت له کیس ده چیت دلنیابه ئيمه ش وه ك تؤ بوین و ئه و ئایه تانه مان بینی وازمان له خویندن و قوتابخانه و شه هاده وه رگرتنی دنیا هیناو هیچیش له و هه نگاوه جوان و بویرانه مان په شیمان نین!

ئه گه ر وا ده زانیت موچه و کارو کاسبیه که ت لئ ده برن و دوایی کریکاریشت ده ست ناکه ویت! ئه وه پیویستت به وه هه یه که زیاتر به خؤتدا بچیته وه و بزانی الله تعالی خؤت و موچه و ئه و که سه شی به دی هیناوه که موچه بؤ تؤ ره وانه ده کات و پاش هیجره ت کردنیشت الله ئاگای لیته و بؤ یه ك چرکه ش لیت غافل نابیت دلنیابه.

ئه گه ر دلت به که س و کارو خؤشه ویسته کانت به ستوه و ناتوانی دوریان بکیشیت، ئه وه دلنیات ده که م هه ر ئه و خؤشه ویستانه ت له رؤژی قیامه تدا خؤیانت لئ بزر ده که ن و تؤش ئه وانت هیچ بؤ گرنگ نابیت و هه زار جاریش خؤزگه و ئاوات ده خوازیت که هه مو ژیانی دنیات بریتی بوایه له سه نگه ر نشینی وجهاد بؤ سه رخستنی شه ریعه تی ئيسلام و خؤزگه ش ده خوازیت که له و ریگایه دا ته نها په نجه یه کی ده ستت چه ند دلؤپیك خوینی لئ برژایه بؤ ئه وه ی له و رؤژه دا شانازی پیوه بکه ی !

ده سا چیدی تا له دنیایت خؤت دوا مه خه و تکایه جاریکی تریش ئه و ئایه ته ی ناو وینه که بخوینه وه .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *