پیش گیری له سه رکه وتنی حه ق

پیش گیری له سه رکه وتنی حه ق

 

 

خه لکیکی نه زان و بئ باوه ر وا بیر ده که نه وه که فرؤکه و هیزی چه کداری زؤری میله تان و میدیای درؤزن و پاره و مه لای چلکاو خؤر تا راده یه ك توانیویانه پیشگیری له سه رکه وتنی حه ق بکه ن و هه مان ئه و هؤکارانه ش ده توانن پیش گیر بن له به رانبه ر سه رکه وتنیك که الله تعالی ناردنه که ی تایبه ت کردوه به خؤيه وه و ده فه رمویت : (إن ینصرکم الله فلا غالب لکم) یان ده فه رمویت: (إن تنصروا الله ینصرکم) یان ده فه رمویت : (ولینصرن الله من ینصره)!
هه ر لیره وه به پیویستی ده زانم بلیم :

پاش به سه را خویندنه وه ی ئه م ئایه تانه و چه ندین ئایه تی موحکه می تر ئایا باشتر نیه  لانی که م ئيخوانه کانی کوردستان بگه رینه وه به خؤیانداو که میك له فیکرو راو بؤچونی ”سید قطب” ده رباره ی تفسیریان بؤ خه لکی نه زان قسه بکه ن؟!

يان هه ر خؤشیان له و خه لکه سیکولاره(عه لمانی) خراپتر له ناو قوراوی ماده گه رایی و کوفرو بئ باوه ریدا رؤچون و باوه ریان هه ر به ده قی ئایه ته کانیش نه ماوه ؟!

ئایا باشتر نیه به ناو سه له فیه کان بگه رینه وه به خؤیانداو خویندنه وه یه ك بؤ قورئان و سوننه ت بکه ن و بزانن که خه لکانیك «ریگا خوش که ری عیباده تی الله له ریگایی به دیهینانی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف» ن و شیرك و کوفر له ناو ده ده ن هیچ کات و له هیچ حالیکدا خه لکانیكی تر سه ر ناکه ون به سه ریاندا که به ئاشکرا له که ناله کان و رادیؤ و رؤژنامه و گؤفاره کانه وه کوفرو شیرك و فه ساد و خؤش ویستنی کافران بلآو ده که نه وه و له ویش خراپتر له ریگه ی پرؤگرامی قوتابخانه کانه وه رؤله کانی داهاتوی میله ت فیری ئيمان به طاغوت ده که ن ؟!

له کؤتایشدا ده لیم :

ئایا که سانیکی عاقل و خاوه ن بیر په یدا نابن بلین:

هؤ خه لکینه دوا که وتنی سه رکه وتن و فه تحی گه وره بؤ سه ر بازانی ئیسلام له لایه ن الله وه پئ ده چیت حیکمه ته که ی له وه دابیت که الله تعالی بیه ویت فورسه تیکی زیاتر به م خه لکه بدات بیر بکه نه وه و بگه رینه وه و ته وبه بکه ن، ئه گه رنا سه ر که وتن به سه ریانه وه وه ستاوه و چاوه روانی (کن فیکون) ده کات و هه ر که هاتیش خوين رشتنی کافره سیکولاره کان و به ناو سه له فی و ئيخوانی و هه مو حیزبه کان پیکه وه ده ست پئ ده کات و ئه و کاته گله یی له ته مه لی و که مته رخه می خؤتان بکه ن .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *