چــه نــد خالیکی زؤر گــرنگ بو خوینه رانی به ریز

چــه نــد خالیکی زؤر گــرنگ بو خوینه رانی به ریز

 
يه که م :

په یجی (بنیان جهاد علیه دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن در کردستان و هورامان) و هیچ په یجیکی تری سه ر تؤره کؤمه لآیه تیه کان فه رمی نین و هه رکه سیكیش به پیچه وانه وه خؤی ناساند و پیتانی گه یاند که ئه و فه رمیه، ئه وه راست ناکات و خؤتانی لئ بپاریزن .

دوه م :

بؤ هه مان هؤکار که باسمکرد ئه گه ر لیره وه هه له یه کمان لئ بینرا ئه وه  ئيسلامی پئ عه یبدار مه که ن و هیچکات ئیسلام له هه له ی ئيمه به ر پرسیار نیه و ئه گه ر تیبینیشتان له سه رمان هه بو ئيمه ملمان که چه بؤ به لگه شه رعیه کان .

سئ یه م :

داوامان له هه مو برایان و خوشکانی به ریز هه یه که به هیچ شیوه یه ك له ریگه ی تؤره کانه وه متمانه به هیچکه س نه که ن و ناوی راستی خؤیان و شوینی نیشته جئ بون یان وینه یان به هیچکه س نیشان نه ده ن ، چونکه له کوردستان چه ندین دام و ده زگای ئه منی و دژه ئيسلام هه ن و به هه زاران فه رمانبه ره وه جگه له سه رقال بون به ئيوه هیچکاریکی تریان نیه و موچه ش به ناوی کار کردنه وه له حکومه ت و حیزبه کان وه ر ده گرن! هه ر بؤیه تکایه هؤشیاربن و به ناوی گه وره ی خه لكیك و پؤست و وینه ی رازاوه ی هیچکه س سه ر سام مه بن .

چواره م :ئه و خوشك و برا به ریزانه ی که ناوی ئه صلی خؤیان به کار هیناوه و ناویرن پؤسته کانمان لایك بکه ن یان کؤمینت بنوسن زؤر ئاسان ده توانن بچنه سه ر ئاکاونتی که سانی سیکولار(عه لمانی) و دور له دین، پاشان وینه کانیان بهینن ئاکاونت به ناویانه وه دروست بکه ن له بؤ کؤمینت و لایك کردن و ئه گه ر بتوانن ئایپیه کانتان بگؤرن به هؤی سایت و به رنامه کانی گؤرینی ئایپیه وه کاریکی زؤر سه رکه وتوه و ئه گه ر ئه و کاره بکه ن هیچکه س نازانیت له چی ولآتیکن و باشترین به رنامه ش به رنامه ی ( تــور )ـه که له شکلی پیازیکدایه و ته جره به کراویشه .

پینجه م :

ئه و که سانه ی که له ئاکاونته کانیاندا ژماره ته له فؤنیان دیاره با بیشارنه وه  یان لایبه ن یان بیگؤرن بـه ژماره ی وه همی .

له کؤتاییدا هیوای سه رکه وتن بؤ گشت موسولمانیك ده خوازم و گه ر ئه م پؤسته م لای خؤتان شیر بکه ن و بلآو بکه نه وه سوپاستان ده که م و الله پاداشتتان بنوسیت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *