کاکی نویژ خوین ئایا ده زانیت حکومه تی سیکولار(عه لمانی ) واته پیاو له پیاو ماره کردن؟!

کاکی نویژ خوین ئایا ده زانیت حکومه تی سیکولار(عه لمانی ) واته پیاو له پیاو ماره کردن؟!

 

وه ره بگه ریوه بؤ لای ئيسلامه که ت و ته وبه بکه ، سویند به خوا گه ر نه گه رییته وه له قیامه ت له گه ل ئه و که سانه حه شر ده کرییت که ده لین پیاو له پیاو ماره بکریت ، که ده لین جوین دان به خوا و پیغه مبه ر له یاسادا واته ئازادی را ده ر برین ، تکایه بیریك بکه وه ، عه یب نیه گه ر له عه قیده شاره زا نیت و ته نها وه ك لاسایی کردنه وه ی دایك و باوک فیری نویژ بویت و خوات خؤش ده ویت و قورئانت خؤش ده ویت ، وه ره پرسیار بکه دلنیات ده که م ئيمه ش به ئایه تی قورئان جوابت ده ده ینه وه ، زؤرباشیش دلنیابه ده وله تیکی ئیسلامی چه نده به من براوه هینده ش هی تؤیه ، به لآم تؤ خؤت ناکه یته خاوه نی و سویند به خوا له تاواندا ده ژیت به خوا باجه که ی له دنیا به زه لیل بونی ژیر ده ستی کافران و له قیامه تیش به سزای ئاگرد ده ده یته وه ، په روه ردگارمان ده فه رمویت ( إلا تنفروا یعذبکم عذابا ألیما ویستبدل قوما غیرکم)
واته گه ر را نه په رن و یه کلا نه بنه وه سزا ده درین سزای به ئازار و پاشان ئيوه باوتان نامینیت و خه لکیکی تر دین و راپه ریو ده بن بؤ سه ر خستنی دین.
زانایانی ته فسیر ده لین” عذابا ألیما ”واته دو دانه سزا ده درین ، یه که م سزای زه لیل بون له دنیا ، دوه م سزای ئاگر له جهنم.

کاکی نویژخوین تؤ گه ر باوه رت وایه ئيمه هه له بین و گوئ بؤ به لگه ی قورئان و سونته ت ناگرین کاتیك تؤ بییت و هه له کانمان راست بکه یته وه ، ئه ی چی ئه و باوه ره ی لا دروست کردویت که پیکه وه ژیان له گه ل عه لمانی و کومه نیست و حیزبی که ران و یه زیدی و کاکه یی لات ئاسایی بکاته وه ؟ ئایا ئه وان گويت بؤ ده گرن ؟!

له خوا بترسه ئيمه خه واریج نین ، ئيمه ته سلیمی قورئان و سوننه تین ، ئيمه امریکا و عه لمانی و په رله مان و دیموکراتی تکفیر ده که ین ، ئایا ته کفیر کردنی ئه مانه خه لك ده کات به خه وارج؟!

دوباره له الله شه رم بکه و بگه ریوه بؤ باوه شی یاسای ئیسلامه که ت بؤ خزمه ت کردن به ئو مه ته که ت والله تؤ له تاواندا ده ژیت هه تا یاسای نوسراوی ده ستکردی سیکولاری به سه ر شاره که ته وه حوکم بکات ، خؤشت باش ده زانیت یاسا واتا ی چی و له چی وه رگیراوه گه ر نازانیت سه ردانیکی ”البدایة والنهایه” ی ابن کثیر بکه زه ره ر ناکه ی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *