گه ر به هه شتت ده ویت نابیت دنیا ویست و ره زیل بیت

گه ر به هه شتت ده ویت نابیت دنیا ویست و ره زیل بیت

 

یه کیك له ره حمه کانی الله تعالی بؤ ئيمه ئه وه یه که به هه شتی پر نازو نیعمه ت و نه براوه ی به جؤریك بؤمان خستوه ته بازار هیچکه سیك ناتوانیت بلیت به شم نه ما یان بلیت به رم نه که وت و ریگاکه ی قه ره بالغ بو !
به لآم ریگای جه هه نه م هه تا پر و قه ره بالغ بیت مشته ریه کانی هه ولی زیاتری بؤ ده ده ن و ملی خؤیانی بؤ ده شکینن .
خؤزگه له پیریکی ۸۰ سالتان ده پرسی پیت خؤشبو هه مو ته مه نت چؤن بوایه و به چی بتبردایه ته سه ر؟!
برای موسولمانم .
گه ر به هه شتت ده ویت نابیت دنیا ویست و ره زیل بیت، ره زیل بون له نه فس و مال و مندال و ژیان هه موی پیکه وه ده لیم چونکه پله به رزه کانی به هه شت کالآی ئه و جؤره خه لکانه نین!
ئه وه گؤره پانی جیهاده و ده توانیت خؤت امتیحان بکه ی و هه ر پله یه کی به هه شتت به دله هیچ دو دلی تیدا مه که و خیرا بیکه نه وه ك ناحه زیك په شیمانت بکاته وه . .
بؤ نرخه که شی له شه هاده تخوازی دا ده توانیت پله یه ك بکریت و له جه نگ و ته قه و دوژمن ترساندندا ده توانیت پله یه کی تر بکریت و له هیجره ت و سه رخستنی شه ریعه تی ئيسلام و زؤر کردنی ریزی موجاهیدان پله یه کی تری به هه شت ده کریت !
دلنیات ده که م پله کانی به هه شت و خؤشی و گرانبه هایی شونه کانی ناو به هه شت وه کو یه ك نین بؤیه ریگای بازه ره که شی چؤله و ته نها سه رمایه داره سه خی ته بیعه ته کانی پیدا ده روات .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *