مذاکره و انعقاد قرارداد و پیمان سیاسی و عدم تعرض و نیز قرارداد دفاعی و نظامی (۱۷۹)

مذاکره و انعقاد قرارداد و پیمان سیاسی  و عدم تعرض و نیز قرارداد دفاعی و نظامی (۱۷۹)

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

یکی دیگر از ابزار روابط خارجی پیامبر خاتم  انعقاد قرار داد ها وپیما ن های سیا سی بود که از جمله ی آن پیمان عقبه ، منشور مدینه[۱] وصلح حدیبیه را می توان برشمرد.[۲]

یکی از معا هدات رسول خد پیمانی است که بین ایشان ونصارای نجران منعقد شد. نجران با هفتاد دهکده ی تابع خود ، درمنطقه مرزی حجاز ویمن واقع شده بود و در آغاز ظهور اسلام، تنها منطقه ی نصرانی نشین حجاز محسوب می شد که از دین سکولاریسم دست برداشته وبه ایین نصرانیت گرویده بود. پیامبر بافرستادن نامه ی به ابو حارثه اسقف نجران سا کنان آن دیار را به پذیرش دین مبین اسلام فرا خواند وهیأ ت نمایندگی نجران به مدینه آمدند تا با پیامبر گفتگو نمایند وصحت وسقم نبوت پیامبر خاتم را نیز بررسی نمایند.

پس از بحث فراوان در باره حقانیت اسلام ونبوت پیامبر نمایندگان نجران مذاکرات خودرا با رسول خدا قانع کننده نیافتند وهردو طرف آمادگی خود رابرای مباهله اعلام نمودند. در این هنگام ایه مباهله ناز ل گردید ورسول خدار ا مأ مور کرد تا با کسانی که بااو به مجادله ومحاجه برمی خیزند وزیر بار حق نمی روند مباهله نمایند.

پیامبر اسلام برخلاف انتظار سران هیأ ت نما یندگی نجران، همراه با تعدادی از اهل بیت خود در میان آنان آمد.نصرانیان به این نتیجه رسیدند که پیامبر در دعوت وادعای خویش اعتقاد راسخ دارد. سر انجام، با وحشت نصرانیان از مباهله، پیمان صلح بین آنان ومسلمانان به امضاء رسید و نصرانیان متعهد شدند سالیانه مبلغی به عنوان جزیه  به دولت اسلامی بپردازند ودر برابر آن،پیامبرخاتم  نیز مسؤلیت دفاع وجلوگیری از هر گونه ظلمی را از طرف مسلمانان به نصرانیان نجران وآزادی آنان در مراسم مذهبی رابه عهده گرفت.

[۱] سید جعفر شهیدی، تحلیلی از تاریخ اسلام، تهران، انتشارات نهضت زنان ایران(۱۳۵۹) ، ج ۲٫ ص  ۵۴-۴۹

[۲] سید محمد تقی مدرسی،  ، هدایتگران راه نور، قم، نشر بقیع۱۳۷۵ ، ص ۴۸- ۴۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *