نبايد اخبار را از رسانه هاي كفار اشغالگر خارجي و حكومتهاي دست نشانده ي آنها و منافقين دين فروش گرفت (۲۹۳)

نبايد اخبار را از رسانه هاي كفار اشغالگر خارجي و حكومتهاي دست نشانده ي آنها و منافقين دين فروش گرفت (۲۹۳)

 

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

در حالي كه تمام رسانه هاي رسمي و ماهواره اي ، غير از اينترنت ، در اختيار آنهاست ؛ اگر مسلماني چنين اخباري گرفت چه ؟ زماني الله متعال به ما هشدارمي دهد كه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا …(الحجرات/٦) يعني اينكه مسلمان نبايد اخبار را از يك مسلمان موحدي كه توسط رسول الله صلي الله عليه وسلم تربيت شده اما دچار يك فسقي گشته است به آساني دريافت كند، بلكه بايد راست و دروغ آن را روشن و آشكار گرداند ، با اين وجود در مورد مسلمانان  فاسق اين زمان  و بخصوص  كفار و مرتدين و منافقين دين فروش اجير شده چه بايد كرد ؟  زماني كه ما اخبار يك مسلمان فاسق را به همين سادگي باور نمي كنيم حالا چگونه بايد به اخبار كفاراشغالگر خارجي  و مرتدين محلي و منافقين دين فروش گوش كرده و اعتماد نمائیم ؟ در شریعت الله شهادت از کافر و مرتد پذیرفته نمی شود و بدون شک  شهادت در مورد وقوع خبر یا رویدادی نیز به هیچ وجه از آنها پذیرفتنی نیست .

آشكار و كاملاً روشن است كه دشمنان خارجي مسلمين و منافقين بومي از قرنها پيش به صورت عموم و در چند دهه گذشته به صورت اخص،  جنگي رواني و تبليغي را بر عليه مسلمين به راه انداخته اند، به همين دليل، اخبار مربوط به مجاهدين و مسلمين باعزت، و حتي مسلمين ذليل شده را نيز، تحت هيچ عنواني نمي توان از كفار و بخصوص مرتدين و منافقيني كه در اختيار اينها هستند گرفت، و مسلمان حق ندارد بدون توجه به سرچشمه ي خبر،  آن را نشخوار نموده و به ديگران نيز منتقل نمايد .

حالا فرض مي كنيم كه ما مجاهدين شريعت گرا را نمي شناسيم و از اعمال آنها نيز اطلاعي در دست نداريم، و اخباري در مورد آنها به ما مي رسد؛ چگونه بفهميم چنين خبري راست است يا دروغ ؟ طبق آن چيزي كه گفته شد در همان ابتداي امر بايد روشن نمود كه منبع خبر و كسي كه خبر را پخش مي كند كيست ؟ به دنبال آن بايد فهميده شود كه منبع و پخش كننده ي خبر طرفدار يا عضو جناح خاصي هست يا بي طرف می باشد.

زماني كه رسانه هاي وابسته به  آمريكا و انگليس و آل سعود و روسيه و …. و مرتدين محلي چون پ.ك.ك، بارزاني، طالباني، دين فروشان منافق همنشين با اينها، كه در حال جنگ مسلحانه با مجاهدين بوده و اخباري را با مخلوط نمودن راست و دروغ منتشر مي كنند، كدام عقل سليم به يك مسلمان اجازه مي دهد كه  كوركورانه آن را پذيرفته و نشخوار كند ؟  

جاي تعجب نيست كه كفاراشغالگر خارجي  و مرتدين و دين فروشان منافق و رسانه هايي كه در اختيار آنهاست اخبار دروغين و مسموم را منتشر كنند، اما جاي تعجب دارد و بلكه مايه ي شرم و خجالت است اگر مسلماني به چنين اخباری اعتماد داشته باشد  و يا بانشخوار آن به ديگران منتقلش كند؛ به همين ترتيب ما نمي توانيم به رسانه هاي كفار سكولار جهاني و مرتدين محلي بگوييم رويتان سياه، چون روي آنها سياه تر از آني است كه دوباره نياز به سياه شدن داشته باشد، اما به صراحت از الله متعال مي خواهم كه روي كساني كه، چنين آگاهي داشته واز روي عمد،  حرف انها را باور مي كنند سياه گرداند .

  • شكي نيست كه اكثر سرزمينهاي مسلمان نشين در اشغال كفار سكولار خارجي و نوكران محلي شان مي باشد و اين نوكران توانسته اند نوكراني از ميان ملاها ي دين فروش و منافقين براي خود استخدام كنند تا عقايد مردم را فاسد نموده و با اين كار مردم را از مجاهدين شريعت گرا دور نموده و به طرف حكومتهاي فاسد و مرتد بكشانند، حالا در اين ميان تكليف آن عده از انسانهاي فريب خورده چيست ؟

متاسفانه تكليف اين فريب خورده ها را خودشان مشخص كرده اند، زماني كه اينها با قلب يا زبان يا عملاً در صف كفار و مرتدين قرار گرفته و مي گيرند، در اين دنيا،  جزو همان كفار و مرتدين به حساب مي آيند؛ اما سفارش من به اين دسته كه نا آگاهي و جهالت از يكطرف و افتادن در دام و سحر ملاهاي دين فروش و  رسانه هاي ماهواره اي كفار و مرتدين  از ديگ سو باعث سرگرداني و گمراهي آنها شده است مي گويم :

اي كسي كه عقل و اختيار خود را در اختيار رسانه هاي سكولار و دين فروشان قرار داده اي و كوركورانه با مجاهدين شريعت گرا مخالفت نموده و از دشمنان قانون شريعت الله حمايت مي كني، گوش بده و نترس و مطمئن باش كه قضاوت صحيح آن نيست كه تنها به حرف فاسقين و كفار و مرتدين و خائنين گوش دهي و از نگاه اينها در مورد دشمنانشان قضاوت كني، اين احتمال را بده كه ممكن است فرعوني كه خود مدافع دين و مردم مي داند در مورد موسي دروغ بگويد و تويي كه شبانه روز حرف فرعون و دين فروشاني چون بلعم باعوا را مي شنوي، عاقلانه تر اين است كه حرف خود موسي را نيز بشنوي و بعد قضاوت كني  ! اين به عنوان قدم اول .

من و امثال من همان مجاهدين شريعت گرايي هستيم كه در تمام رسانه هاي منافقين و كفار جهاني و منطقه اي  با زشت ترين كلمات و بدترين تهمتها و دروغها از ما ياد مي شود، و تو هم بدون تفكر و روشن نمودن واقعيت سخنان، همان گفته ي آنها را تكرار نموده و بازگو مي نمايي ! مطمئن باش من هرگز از تو و امثال تو نترسيده و نمي ترسم و هيچ نيازي هم بهت ندارم، اما تو و امثال تو بسيار به من نياز داريد اما از آن غافل هستي !

حرفم را بفهم ؛

بيا و براي چند لحظه هم كه شده  خودت را در واقيت پس از مرگ و روز قيامت  قرار بده ، تصور كن كه تو تنهايي  و هيچ لباسي هم به تن نداري و با اين وضعيت تورا خركش كرده و بهت مي گويند : اي نادان تو بدون تحقيق و كوركورانه و طبق سخنان و نقشه هاي دشمنان قانون الله، به طاغوتها اطمينان پيدا كردي و از پارلمان كفري و دين ساخته شده توسط مردم (قانون اساسي جاهلي و سكولار) كه در برابر قانون الله قرار داشت حمايت كردي و در صف كساني قرار گرفتي كه بر عليه بازگشت و تطبيق قانون الله بودند … حالا دهنت را ببند و براي هميشه در آتش جهنم بمان و بدان كه بار ديگر نمي ميري  و هر روزت در جهنم به اندازه ي ۵۰٫۰۰۰ سال در دنيا طول مي كشد !حالا بگو ببينم براي چنين روزي چه جوابي داري ؟! همين الان جوابي برايش آماده كن …

اگر همان جوابهاي رايج در ميان عوام جاهل كه توسط   دين فروشان  تلقين شده است را داري، مطمئن  و در جريان باش كه هيچ يك از آنها نزد الله قابل قبول نيست، مي گوئيد نه ؟ برو ببين قرآن و سنت صحيح بر فهم  اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم و تابعين و امامان بزرگوار اهل سنت چون شافعي و مالك و حنبل و حنفي  در اين باره چه مي گويند، تا بداني  كه سرنوشتت را دست چه خواب و خيالي  سپرده اي ..

بدان كه من مجاهد شريعت گرا چقدر دلسوز توام ، حالا فكر كن و كمي  هم به خودت و آينده ات اهميت بده .  اين را هم با كمال اطمينان بدان كه من مجاهد،  نه مال و نه زمين و نه هيچ چيز ديگري از تو نمي خواهم، تنها به تو مي گويم تا دير نشده و زماني براي توبه باقي مانده، برگرد .

آگاه باش كه من مجاهد براي خون ريزي و كشتن هيچ مسلماني نيامده ام  بلكه در برابر اشغالگران  سكولار و كافر خارجي و نوكران محلي آنها به رهبری سازمان ملل آمریکاو ويران نمودن بت پارلمان سكولارها و زير پا نهادن  قانون سكولاريستي  و از ميان برداشتن مرزهاي ساختگي سايكس  – پيكو و يكسان و برابر نمودن تمام ملتها و زبانها  و تامين امنيت و رفاه قيام نموده دولت و نظام اسلامی خاص خود را تشکیل داده ام و بس .

اين را هم بدان كه هركسي كه در صف كفار اشغالگر خارجي به رهبری آمریکا قرار گرفته  و در برابر اهداف نظام و دولت اسلامی ما و رهبریت ما به عنوان عاملی وحدت بخش در هر گوشه ای از مرزهای تحت حاکمیت ما قرار بگيرد ، خودش خونش را براي ما حلال مي گرداند و گرنه ما مثل جنايتكاران اشغالگر و مرتدين محلي در سایر سرزمینهای مسلمان نشین عاشق مسلمان كشي و ویرانگری نيستيم !

به همين دليل ازت مي خواهم و باز ازت مي خواهم كه اگر مسلحي و در صف كفار اشغالگر خارجي قرار گرفته و به نمايندگي و نیابت از آنها با نظام اسلامی ما مي جنگي اين كار را نكن و اگر غيرت جنگيدن با دشمنان دين و ملتت را نداري  حداقلش اين كه از حقوق و رزق نترس و  اسلحه ات را پرت كن و چنانچه با قلم يا زبان بر عليه ما هستي قبل از آنكه دست ما بهت برسد  توبه كن و كمي هم به روز مرگ و قبر و زنده شدن  فكر كن  تا دريابي كه قسم به ذات الله  من دلسوزتم .

من كوركورانه پرچم تحكيم قانون شريعت الله در برابر قانونهاي كفري و ارتدادي ديگر را برنداشته ام بلكه در سينه ام آيات قرآن و احاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم بر فهم اصحاب و تابعين و امامان صالح  را دارم و با چراغ و روشنايي علم شرعي  و رهبریتی آگاه و عالم به اصول فقهی شریعت و دولتی اسلامی قدم بر مي دارم و دينداري و قتال با كفار خارجي و مرتدين محلي و ريختن خون آنها را با دودلي و گمان قبول نكرده ام و يقين دارم كه با كشتن اين موجودات، در نزد الله، جايگاه و مقامم بالا مي رود؛ و بهت اين اطمينان را نيز مي دهم كه ما به تمام سرزمینهای تحت اشغال حکومتهای دست نشانده بر مي گرديم و هيچ كسي هم نمي تواند جلو ما را بگيرد .

من به زبان ساده اي با تو صحبت مي كنم و كسي هم  نيست كه آن را نفهمد، پس بار ديگر  ازت خواهش مي كنم كه خودت را در صف كفار اشغالگر خارجي و سكولاريستهاي مرتد محلي قرار نده و باز ازت خواهش مي كنم كه خونت را براي ما حلال نكن .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *