شما اول ایرانی، عرب، بلوچ و .. هستيد يا مسلمان ؟ (۳۴۶) جنگ روانی سکولاریستهای محلی

  • شما اول ایرانی، عرب، بلوچ و .. هستيد يا مسلمان ؟ (۳۴۶) جنگ روانی سکولاریستهای محلی

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

ما به كرات از زبان سكولاريستهاي وطن فروش و خائن محلی  و يا هوادارانشان شنيده يا مي شنويم كه شما اول ایرانی، عرب، تُرک، كُرد ، پشتون ، هورامی ،  بلوچ و .. هستيد يا مسلمان؟ وبلافاصله به تبعيت از حيله هاي شيطاني خود جواب داده كه ما اول ایرانی، عرب، تُرک، كُرد و… هستيم بعد مسلمان يا كمونيست يا دمكرات يا هرچيز ديگري .

آنها با ترفند عنكبوتي براي خود آشيانه اي ساخته اند كه با اولين هوشياري مسلمين ويران ونابود مي گردد. مرتدين سكولار با عوامفريبي ،هويت عقيدتي وهويت ملي را در برابر همديگر قرار مي دهند تا اينكه شخص را وادارند كه ابتدا بر جنبه ارثي و وراثتي خود اقرار كرده وسپس تا تحقق يك كشور يا سرزمينی ملي خیالی، از مطرح كردن هويت عقيدتي خود صرف نظر نموده و آن را بتاخير بياندازند. حتي اگر دست يابي به اين توهم وحيله شيطاني هم در زمان حيات وي رخ ندهد .

البته اين تاخير انداختن وكنار زدن ودر اولويت چندم قرار دادن مسئل عقيدتي را فقط مختص مسلمانان مي دانند ، ومنظورشان از طرح اين مسئله فقط وفقط اين است كه مسلمانان عقايد خود را دور انداخته وتسليم نقشه ها، اراده، عقيده و دین سکولاریستی آنها گردند وگرنه خودشان هرگز از اين نقشه وبرنامه پيروي نمي كنند. آنها به صورت سفت وسخت بر عقيده ی ديكتاتوري سكولاريستي خود مي چسپند و حتي از آن هم شديدتر، بر مذهبی از دین سكولاريسم كه به آن تعلق دارند تا سر حد خونريزي و قتل وجنايت تاكيد و پافشاري مي نمايند.

بعنوان مثال كومله آدمکشان کردستان ، به همراه اتحادیه ی میهنی طالبانی ، و حزب کارگران اوجالان  كه تابع دین سکولاریسم و مذهب ماركيست – لنتيست – مائوئيستي  بودند ابتدا از هم کیشان سکولار خود چون حزب دمکرات کردستان جدا شده وسپس با بوجود آوردن مرا منامه جدا گانه اي مسائل عقيدتي وايدئولوژيكي مذهبی در درون دین سکولاریسم را پيش كشيده وبا ايجاد جنگ وخونريزي ميان همديگر هزاران انسان فريب خورده كردستان وهورامان را قرباني عقايد خود نمودند.

همين احزاب سكولار مرتد با بر جسته كردن مسائل عقيدتي ودر اولويت قرار دادن آن ، به جنگ با صوفيان نقشبندی حزب رزگاري در ايران، شيعيان مركز، مكتب قرآن احمد مفتي زاده وديگر جماعتهاي اسلامي رفتند وهزاران نفرازآنان را فداي عقايد خشونت طلبشان نمودند . همين سياست را در كردستان عراق ،تركيه و سوریه هم در پيش گرفته اند .

در كردستان عراق در جنگ بين احزاب بارزانی و طالبانی  ومتحدينش هزاران نفر كرد را قرباني عقايدشان نمودند، وپس از آن جنگ ميان حزب کارگران اوجالان با طالبانی ها و بارزانی ها  و اسلام گرايان حزب الله وترورهاي وحشیانه اين مسلمانان بي كس وتنها در گذشته و هم اکنون در عراق و سوریه   نمونه ديگري از وحشيگري ديكتاتورهاي سكولار در قبال عقايد مخالف خودشان مي باشد.

در تمام اين موارد در غرب ايران زمين وكل جهان به صراحت مي بينيم كه براي ديكتاتوري دین سكولاريسم اولين چيزي كه برايش مهم است عقيده وايدئولوژي است وپس از آن ملت وديگر گزينه ها مطرح می گردند. وحتي بعضي از مذاهب دین سکولاریسم ازجمله سوسياليستها هيچ اعتقادي به مليت ندارند ، بلكه انترناسيونال سوسياليست را معيار قرا مي دهند ؛  آنها مليت وهمه چيز را فداي عقايد انترناسيوناليستی خود نموده اند. اما در عوض مي بينيم جهت فريب مردم باز حيله گري را اولين وبرنده ترين سلاح خود برمي گزينند.

مرتدين سكولار با آنكه هميشه دم از نژاد و مليت پرستي زده اند اما هميشه ودر همه حال نژاد ومليت را قرباني عقايد خود نموده اند وتمام جنگهايشان نيز به خاطر عقايدشان بوده است. جنگ بين كومله ودمكرات ، پارتي و حزب کارگران اوجالان ، طالبانی و حزب کارگران اوجالان ،كومله و رزگاري، اتحادیه طالبانی و امارت اسلامی هورامان و….  همه وهمه به خاطر عقيده و ايدئولوژي بوده است نه مليت. چون در تمام اين موارد كردهاهستند كه به دست كردها قتل وعام مي شوند ، آنهم صرفاً به خاطر عقايد مخالفي كه دارند.

سكولاريستها كه خود عامل بوجود آمدن اين تقابل مسخره اسلام ومليت هستند هرگزحاضر نبوده ونخواهند بود كه به خاطر مليتشان دست از عقيده سكولاريستي خود بكشند ،بلكه فقط از مسلمين انتظار چنين حماقتي را دارند. آنها مي دانند كه طرح اين سوال از اساس غلط واشتباه است . آنها به كرات وهزاران بار در طول تاريخ ملتشان را قرباني عقايدشان كرده اند وهرگزحاضر نبوده ونخواهند بود كه به خاطر ملتشان دست از عقيده و دین  فاسد سكولاريستي شان كشيده وبه عقيده وباورهاي ملتشان احترام بگذارند. بلكه برعكس، حاضرند به خاطر یکی از مذاهب دین سکولاریسم که برای خود بر گزیده اند همه مردم را تكه تكه كرده وبه جان هم بياندازند.

براي يك مسلمان موحد عقيده اش بالا تر از پدر، مادر، همسر ، فرزندان ، قوم و طايفه و كل دنياست. همچنانكه مردم ما به كرات اين را به اثبات رسانده اند، وتنها راه عزت وسربلندي ما هم در طول تاريخ همين دين وعقيده پاك ما بوده است . ما هميشه با حفظ سرسختانه سرزمينمان در برابر تهاجمات بيگانگان به عنوان يك وظيفه شرعي وحفظ اساس پاك وطن دوستی در قلبهايمان نمونه عيني وطن دوستي وپاسداران واقعي عقايد وارزشهاي وطن بوده ايم وچنانچه ملت ما مي خواهد كه ازاين چند دستگي و آشفتگي فرهنگي وبي بند وباري نجات يابد، چاره اي ندارد جزاينكه از شر عامل تمامي اين بلاها ومصيبتها يعني ديكتاتوري سكولاريستي خلاص گردد، وبرتمامي  مذاهب  منشعب ازآن كه همچون بلايي ويرانگر برسرملت ما فرودآمده اند لگدجانانه اي بزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *