شکست سکولارزده های مسلمان نما در انتخابات و حکومت را شکست اسلام دانستن (۳۴۰) جنگ روانی سکولاریستهای محلی

  • شکست سکولارزده های مسلمان نما در انتخابات و حکومت را شکست اسلام دانستن (۳۴۰) جنگ روانی سکولاریستهای محلی

 

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

 

ترجیح می دهم این موضوع را با مثالی زنده توضیح دهم: چندي پيش در  تركيه ی سکولار انتخاباتي در چهار چوب قانون سكولاريستي حاكم بر آن كشور به وقوع پيوست كه در آن فقط احزاب سكولاريستي مي توانستند شركت كنند كه، به احكام سكولاريستي اعتقاد و پايبندي راسخي داشتند، و طبيعي است كه در اين انتخابات هيچ حزب يا جماعت غير سكولاري كه از یکی از شریعتهای دين اسلام تبعيت مي كرد شركت نكرد ، چون دراصل اجازه شركت هم نداشت.

قوانين سكولاريستي حاكم بر تركيه از زمان آتاتورك تا به حال ، بوجود آورنده ي ظلمهاي بيشمار ديني، طبقاتي وحتي نژادي در داخل خاك تركيه گرديده است كه هر يك به نوبه ی خود نمايانگر عمق جنايات و ددمنشیهای تركهاي فاشيت سكولار بر سر مردم مسلمان اين مركز خلافت مسلمين مي باشد .

در عصر كنوني كه به عصر بيداري اسلامي و خيزش مردم مسلمان شهرت يافته است، تمام مسلمانان سرزمينهاي مسلمان نشين به كارنامه ی سياه و اعمال پليد سكولاريسم در حال نه گفتن ، وبيرون راندن جنايتكاران سكولاري هستند كه با دادن شعارهاي پوچ و بي محتواي مليت گرايي ، لیبرالیسم، سوسياليسم، آزادي و … نزديك به يك قرن است كه خون مسالمين را در شيشه كرده وبا آفرينش زندانها و كشتارگاه هاي مدرن ، جهل و نا آگاهي مردم از حقوق اساسي واسلامي خود را ابزاري جهت تخریب دين، وطن فروشي و ازميان برداشتن عزت ، فرهنگ وتمدن اسلامي مسلمين نموده اند.

اما اين بار مسلمين به نسبيتهاي متفاوت وبا شدت وضعف قابل ملاحظه اي، در حال تكاپو جهت احقاق حقوق اسلامي وانساني خود ولگد زدن جانانه به پس مانده هاي سكولاريسم بي رحم ديكتاتور صفت هستند . ديكتاتوري سكولاريسم جهاني به رهبري سازمان ملل وعلي الخصوص اتحاديه ی اروپا وآمريكا اين مرحله ی گذار را به خوبي درك كرده و در يافته اند كه مسلمين هم اكنون چه مي خواهند وچه نمي خواهند.

آنها فهميده اند كه مسلمين از ديكتاتوري  دین سکولاریسم و وحشيگري حكام سكولار فعلي به تنگ آمده  و تاريخ مصرف حكام سكولار سنتي بر سرزمين هاي مسلمان نشين هم پايان يافته است ، ومردم قطعا خواهان حكومت شريعت اسلامي در برابر حكومت ضد شريعتي سكولارها هستند.

اما طبق معمول كل تاريخ ، دشمنان دین ، با جنگي نرم و رواني وسيع ، وبا پشتيباني مالي و تبليغاتي  گسترده ، سالهاست كه در حال پرورش جرياني به اصطلاح اسلامي هستند كه در آن ، هم با انحراف خواسته هاي بر حق مردم حس اسلام خواهي آنها را ارضا نمايد وهم با حفظ چهار چوب سكولاريستي رنگ آميزي شده اي ، مانع تحقق حكومتي شدن احكام و قوانين الهي در زمين و انهدام كامل قوانين سكولاريستي متعفن گردند.

درست كردن جريانات موازي با عقايد مخالفين جهت انهدام آن ها براي دشمنان بشريت در طول تاريخ كاري هميشگي وتكرار شدني است . آن ها چه در جنگ با عقايد ديني همچون پولس در مسيحيت وچه در عقايد غير ديني كه برايشان توليد خطر مي كند استاد توليد جرياني مخرب ومنحرف در داخل آن هستند ، به نحوي در آخر امر، منافع دنيوي وضد انساني آن ها را تامين نمايد.

رجب طيب اردوغان وحزبش، يكي از اين مهره هاي پليد جريان نا مبارك وانحرافي منتسب به اسلامي است كه در اغلب سرزمين هاي مسلمان نشين جهت مبارزه با مجاهدين فرقه ی ناجيه وانحراف سير مبارزاتي مسلمين توليد و پرورش داده شده اند.

رجب طيب اردوغان رسماً خود را سكولار مي داند ، واساسنامه حزبي آن نيز بر مبناي سكولاريسم  و احكام سكولاريستي بنا نهاده شده است . وشما در هيچ يك از برنامه ها واهدافش نخواهيد ديد كه در آينده اي نزديك يا دور،  وي قصد پياده كردن احكام شريعت اسلامي بر مردم را داشته باشد . اما با درك قدرت ديني وبيداري اسلامي در ميان مردم ، با طرحها و کمکهای بی دریغ دشمنان دین همچون اسرائیل و آمریکا ، هميشه در صدد سوء استفاده از اين قدرت ، جهت رسيدن به قدرت حكومتي بوده است.

اين دسته از موجودات، دين و احساسات ديني ومذهبي را وسيله ونردباني جهت رسيدن به قدرت واستثمار وبيچاره تر نمودن انسانهايي مي نمايند، كه همچون گوسفنداني تخدير شده به دنبال قصاباني آگاه به سوي كشتارگاه هاي دين، قيامت،دنيا، آرزو ها وخواسته هاي بر حقشان در حركتند.

اين گونه موجودات، هم چنانكه پيداست، هيچ گونه پيوند وارتباطي با احكام وقوانين الهي وحكومت شريعت اسلامي نداشته و ندارند. بلكه خودشان از بزرگترين و يكي از مستحكم ترين ستون هاي جاهليت موجود در جنگ با اسلام و قوانين شريعت و مجاهدين مسلمان مي باشند. حكم اين بچه مسلمان هاي مجري احكام سكولاريستي بر اساس راي تمامي علماي صالح اين امت، از حكم كفار اصلي سنگين تر وخطرناكتر است.

در مقابل اين مرتدين سوء استفاده چي از مذهب، كردهاي سكولار مرتدي را مشاهده مي كنيم كه ظلم وستم تركهاي سكولار بر مردم كرد ونژاد پرستي سكولارهاي ترك عليه كردها را وسيله اي جهت رسيدن به شهرت و كسب قدرت ونردبان ترقي خود نموده اند.تركهاي سكولار و عربها وفارسهاي سكولار به شهادت تاريخ كثيف ترين جنايات را در حق مردم مسلمان ترك ،عرب،فارس وعلي الخصوص كردها نموده اند. اما سكولارهاي كُرد هم براي اينكه نگذارند كه مردم از سكولاريسم و جنايات آن با خبر شوند ، از همان حربه وسياست نژاد پرستان سکولارترك جهت تحميق مردم كُرد استفاده كرده اند.

وعده هاي سكولاريستهاي تركي كه احساسات مذهبي را وسيله اي  جهت تخدير مردم قرار داده بوده اند  خيالي وپوچ از آب در آمد، و مردم سرگردان گمراه شده ، فريب تبليغات هاي سكولارهاي محلي كرد نژاد خود را خورده اند كه شايد اين دروغ گويان يك حرفشان راست باشد. اما تاريخ ثابت كرده است كه تنها يك راه نجات براي ملت كرد وتمامي انسانها وجود دارد كه هم سعادت دنيوي آن ها را تامين ميكند وهم نجات اخرويشان را ، و آنهم اسلام وپياده شدن احكام وقوانين شريعت اسلامي در روي زمين وتشكيل حكومتي است كه در آن قانون اساسي اش در تمامي زمينه هاي آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و … بر مبناي شريعت پاك اسلامي تدوين گشته است.

در تركيه ، هم رجب طيب اردوغان وجريانات نا مباركش سكولاريستي است ، وهم جريان كردهايي كه به مخالفت با آن  ، مردم را پاي صندوق هاي راي كشانده اند. تنها تفاوتشان در اين است كه رجب طيب اردوغان و گروه مافيايي اش ،احساسات سركوب شده مذهبي مردم را وسيله ی فریب مردم  قرار دادند و كردهاي سكولار احساسات سركوب شده ی نژادي مردم را. هم خود جريان اردوغان مي داند كه حزب وجريانش اسلامي نيست وهم كردهاي سكولار این واقعیت را می دانند. اما چرا كردهاي سكولارپس از ماهها با گرفتن میز گردهای رنگارنگی در ماهواره هایشان، اضافه شدن راییهای اندکشان بر جریان رجب طيب اردوغان سكولار در ميان بخشی از کردهای سکولار زده را  پيروزي بر اسلام تلقي نموده اند؟

اينكه چرا در رسانه ها و ماهواره هايشان چنين وانمود كرده اند كه گرايش مردم كرد به اسلام پائين آمده و مردم به اسلام نه گفته اند، و در آينده اسلام در ميان كردها كم رنگ تر خواهد گرديد، و …. را همگي بايد در يك جنگ نرم ورواني مرتدين سكولار كردي دانست كه در لابه لاي گفته هاي زهر آگينشان مي توان از نقشه هاي كثيفشان جهت مرتد كردن مسلمانان كرد و نقشه هاي ضد اسلامي شان پرده برداشت.

مردماني كه هيزم آتش ويرانگر ايمان، قيامت، دنيا، آبرو، ناموس وهستي خود گشته اند، بايد به خود آيند كه در دام ساحراني بي رحم گير افتاده اند كه اگر زود به خود نيايندهمه چيزشان را از دست خواهند داد. مردمان ستمديده نبايد در اين بازي كثيفي كه تجار دين ومردم به راه انداخته اند شركت جويند. جنگ ميان سكولارهاي ترك ،كرد،عرب، فارس، انگليسي، فرانسوي و … جنگ ميان حق وباطل ،جنگ ميان اسلام وكفر نيست. بلكه جنگ ميان سكولاريسم با سكولاريسم است كه بر سر تقسيم انسانها و ثروتها وناموس هاي ستمديدگان دچار اختلاف گشته اند و به شهادت تاريخ در آخر امر هم با همديگر به توافق مي رسند.

توحيد، ولاء وبراء ، كفر به طاغوت و جهاد و مبارزات مسلحانه ما مسلمين بر سر حكم وقانون شریعت است نه هيچ چيز ديگري. ما خواهان اجرائي شدن حكم وقانون شريعت در روي زمين هستيم ، وجاهليت موجود وقديم خواهان اجرائي شدن حكم وقوانين بشري در زمين است. مكر ونيرنگ وحيله هاي شياطين انس وجن بسيار ضعيف و پيش پا افتاده اند و با كوچكترين آگاهي وقدرتي همچون خانه عنكبوت ويران ونابود مي گردد، اما اگر مسلمين از اصول اساسي خود بي خبر باشند همين دسيسه ها وحيله ها آن ها را به سوي نابودي وشكست در دنيا وقيامت سوق ميدهد.

هيچ انسان عاقلي نمي تواند جنايات تركها ،عربها و… بر كردها را انكار كند ،اما بايد پرسيد كه آتاتورك،اردوغان، بشتار اسد، حافظ اسد،صدام حسين، رضا خان ،انگليس ، امریکا و… با چه چيزي به سركوب و قتل عام كردها پرداخته اند؟ با سكولاريسم.

سكولاريسم است كه با بهره گيري از عقايد فاسد مذهبي وملي گرايي و … خالق جنايات بي سابقه در طول يكي دو قرن اخير بوده است وجنگهاي شيميائي، اتمي، ميكروبي، ريختن بمب هاي خوشه اي، فسفري و … بر سر انساهايی كه از دين ، وطن وناموسشان دفاع مي كنند از ارمغانهاي سكولاريسم براي بشريت بوده است.

سكولاريسم دشمن شماره يك ستمديدگان جهان و افيوني است كه با ديكتاتوري قوانين ضد اسلامی اش دنيا و قيامت انسانها وعلي الخصوص مسلمين را به تباهي مي كشاند.

براي مسلمين ، مرتدين سكولار كرد وترك وعرب وفارس وانگليسي و … تفاوتي ندارد. براي ما مرتد، مرتد است وكفر، كفر است وزبان، نژاد وخانواده ی شخص اين حكم را عوض نمي كند . براي يك مسلمان ننگ است كه ابزار دست كفار ومرتدين جهت رسيدن به اهداف و نقشه هاي شوم ضد اسلامي وضد بشري آنان گردد، با آن كه به كرات ديده است كه توسط كفار ومرتدين ،پس از رسيدن به اهدافشان ، همچون يك آشغال وتفاله به دور ريخته مي شود.

امروزه ما در عصر بيداري اسلامي ودر مسير تشكيل حكومت مجري احكام اسلامي در سایر سرزمینهای مسلمان نشین قرار گرفته ايم ، و آينده بدون هيچ گونه ترديدي از آن اسلام و اين مسير مبارك است . و چنانچه شخص يا اشخاصي دچار خطا وانحراف گردند بدون شك ضررمند گرديده و رو سياه در گاه الله و تاريخ ملت خود ونواده گانش خواهند گرديد. وبدا به حال ابلهاني كه آگاهانه چنين عاقبت شومي را براي خود رقم مي زنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *