ئـایـا کاتی ئه وه هاتبیت له ناو دلته وه عه لمانیه ت و حکومی یاسای ده سکرد شه ق تئ هه لده یت

ئـایـا کاتی ئه وه هاتبیت له ناو دلته وه عه لمانیه ت و حکومی یاسای ده سکرد شه ق تئ هه لده یت

 

مــوســـولـمـــانــی بــه ریــز . . .

ئـایـا وا نازانیت کاتی ئه وه هاتبیت له ناو دلته وه و که س پیت نه زانیت عه لمانیه ت و حکومی یاسای ده سکرد شه ق تئ هه لده یت و به کوفری بزانیت و بلییت به لئ بؤ سه روه ری حوکمی قورئان ؟

ناکریت بلیـیـت به لئ بؤ کؤ بونه وه ی هه مو ئؤمه تی ئيسلامی له ژیر فه رمانی یه ك سه ر کرده ی پاك و یه ك ئالآو دروشمی رون و رؤشنداو به لئ بؤ رامالین و له ناودانی هه مو جؤره کانی کوفر و شیرك و فه ساد له سه رخاکی پیرؤزی موسولمانان؟

دلنیام گه ر فریای خؤت نه که ویت و له ناخته وه ئه و بریاره نه ده یت ئه وا له کاروانی ریبازی پیغه مبه ران و پیاو چاکان به جئ ماویت و تا مردن ناچاریت هه ر قسه ی میدیاکان و مه لا کافره چلکاو خؤره کان دو باره بکه یته وه ، که جگه له وشه ی (تیروریست و خوارج و رافضی) هیچی تر له ئيمه شاره زا نین و ئه وانیش رؤژی قیامه ت و پاش مردن خؤیانت لئ بزر ده که ن !

تکایه ئاگادار به . . مه ترسی له پیشــه وه یه .. هـیـچــکـه س نازانیت مـه رگ که ی ريگه ت پئ ده گریت

دیدگاهتان را بنویسید