واکنش ابو قتاده فلسطینی به درگیریهای داخلی میان جماعت احرار شام و هیئت تحریرشام

واکنش ابو قتاده فلسطینی به درگیریهای داخلی میان جماعت احرار شام و هیئت تحریرشام

به قلم : ابوخالد کردستانی

جنگ نیابتی گروههای مختلف مسلح در سوریه چنان نقاب خود را برداشته است که بر هر بیننده ی منصفی میزان خیانت بر آرمانهای مسلمین در آن کاملا مشخص و هویدا گشته است. در این جنگ تحمیلی هر گروه و دسته ای دارای مفتی و شیخ الاسلام و مجتهد خاص خودش می باشد که غیر از خود همه را گمراه و خوارج و رافضی و مرتد و فاسق و… می داند . البته اگر گفتارهای این مفتی ها چون ابوبصیر، طارق عبدالحیلم و… در حق مخالفین را مشاهد فرمائید میزان ادب آنها و جملات زننده ای که بر زبان می رانند آشکارتر خواهد گردید .

در پی درگیری داخلی بین جماعت احرار شام و هیئت تحریرشام بر سر یک پادگان آموزشی در روستای مسطومه از توابع ادلب ابوقتاده فلسطینی با جملاتی چون مفکرین و شیوخ فساد و انحراف ،مزدوران نیرنگ باز، پلید، بازیکنان شرارت و… طیف ابوبصیر و مفتی های جبهه ترکیه(ناتو) را مورد خطاب قرار داد و گفت:

“تعریفاتی که برادران در مورد مشکل بین هیئت و احرار بيان كرده اند منصفانه است به نظرم ما در آینده متوجه تحولاتی بزرگی در سرزمین شام خواهیم بود.

هیئت تحرير به سرآغازی ترسناک چنگ زده است که تمامی اینها سبب جنگ داخلی در شام خواهد شد براستي که خیرخواهان، هيئت را از چنین چیزی برحذر داشته اند تا ناخواسته وارد قضیه ای نشود که قدرت خارج شدن از آن را نداشته باشد.

پس بر هیئت واجب است که میدان جهاد شام را به عملیاتی جهادی بر ضد نظام مشغول کند زیرا این عمل سبب مشروعیت بخشیدن به هيئت در داخل و…می شود. پس نباید به تدریج وارد مرداب اختلافات داخلی شود و درنتیجه شعله آتش دشمنی کسانی که در ترکیه و…منزوی شده اند  فروزان کند کسانی که مفکرین و شیوخ فساد و انحراف هستند و حتی مزدورانی هستند که زیر پوشش دینی خود را مخفی نموده اند و (به زعم خودشان) اسلام گرا هستند در حالی که این نیرنگی بیش نیست.

منظور این است هیئت تحرير صاحب این اختیار است که خود را در موضع شکار از سوی پلیدان قرار ندهد بخاطر اینکه کم کم وارد دشمنی با فصایل دیگر می شود. اگر در این مشکل سقوط کرد عاقلانه و حکیمانه نیست که این فساد را به شیاطین نسبت داد بلکه باید سببش را حکیم نبودن شخص صالح و نادانی او در مورد اداره جنگ دانست امیدوارم هیئت خود را مشغول نظام نمايد و به جنگ و جدال بازیکنان شرارت اهمیتی ندهد و آن را پشت سرش رها کند”.

دیدگاهتان را بنویسید