دلیل دشمنی ابوبصیر با اندیشه های القاعده و گروه جولانی

دلیل دشمنی ابوبصیر با اندیشه های القاعده و گروه جولانی

به قلم : ابو خالد کردستانی

مدتی پیش ابوبصیر طرطوسی پیشنهاد می دهد که ابومحمد جولانی از فرماندهی جبهه فتح الشام استعفا دهد. دلیل این پیشنهاد هم همفکر بودن ابومحمد الجولانی و ارتباط او با القاعده است. و می گوید درست است که جبهه رسما از القاعده جدا شده است اما بر کسی پوشیده نیست که هنوز هم جبهه تحت تاثیر افکار القاعده می باشد و تا زمانی که این اتفاق نیفتد (استعفای ابومحمد جولانی) اتحادی در جماعت های سوریه صورت نمی پذیرد.

در اینجا علت مخالف ابوبصیر اندیشه های موجود در القاعده است . در حالی که جولانی خائن ریاست طلب ، رسما از القاعده نیز جدا گشته و اعمال و گفتار او نیز بوئی از القاعده ی اسامه بن لادن رحمه الله نبرده است . اما القاعده چه چیزی را ترویج می کرد که کسانی چون مفتی های انگلیس و صحوات را تا این اندازه نسبت به خود کینه توز کرده است ؟

  • القاعده ی اسامه بن لادن رحمه الله خواهان جنگ با دشمن شماره یک مسلمین یعنی آمریکا و متحدین آمریکا بود ؛ اما این شیوخ اتحاد با آمریکا و متحدینش بر علیه مسلمین را پذیرفته اند.
  • القاعده ی اسامه بن لادن رحمه الله دولت سکولار ترکیه را طاغوتی و حلیف کفار ناتو و آمریکا می دانست که باید بر علیه آن جهاد و قتال شود؛ اما این شیوخ صحوات آن را اسلامی و جهاد در زیر پرچم آن را بهترین نوع جهاد می دانند! حسبنا الله و نعم الوکیل
  • القاعده ی اسامه بن لادن رحمه الله هر گونه جنگ مذهبی بر علیه سایر فرق اسلامی و بخصوص شیعه و حکومت مذهبی آن را ناپسند می شمرد و مفتی های او چون ابوانس شامی شیعیان مخالف با آمریکا را برادر می خواند ؛ اما این شیوخ صحوات مبلغ جنگ مذهبی میان گروههای مختلف اهل سنت با هم و با فرق شیعه گشته اند
  • القاعده ی اسامه بن لادن رحمه الله مبلغ وحدت تمام تفاسیر اسلامی بر علیه دشمن مشترک یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و عزت مسلمین بود ؛ اما این شیوخ صحوات مبلغ تفرق و کینه و دشمنی میان مسلمین و ذلیلی گشته اند .

این به اضافه چندین دلیل دیگر باعث مخالفت این شیوخ صحوات با القاعده ی اسامه بن لادن رحمه الله گشته است . اینها بدون شک مبلغین تفرق و سستی و ذلیلی مسلمین تحت عنوان جهاد گشته اند و چنین جهادی جهاد فی سبیل طاغوت و ذلیلی است نه جهاد فی سبیل الله و عزت و سربلندی . انکار این بیماری سرطانی به دلیل عدم وجود آن نیست بلکه هر کسی که آن را انکار کند فرصت درمان را از دست داده و قطعا نابود خواهد گشت .

دیدگاهتان را بنویسید