فاصله گرفتن و طرد كساني كه آگاهانه در جنگ مسلحانه بر علیه دین سکولاریسم شرکت نمی کنند (۳۷۸) واکنش عموم مسلمین در برابر جنگ روانی دین سکولاریسم

فاصله گرفتن و طرد كساني كه آگاهانه در جنگ مسلحانه بر علیه دین سکولاریسم شرکت نمی کنند (۳۷۸) واکنش عموم مسلمین در برابر  جنگ روانی دین سکولاریسم

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

 

جهاد پر خیر ترین بازرگانی  و تجارتي است كه تنها انسانهاي عاقل و بسيار زيركي به آن پي مي برند كه مخلصانه تسليم قانون شريعت الله و دستورات الله و رسولش گشته باشند .  بيشترين آيات در قرآن بعد از نماز در مورد جهاد و قتال مي باشد ،  با صرف نظر از اين همه آيه ، با ذكر يك حديث از رسول الله صلي الله عليه وسلم  اهميت اين تجارت را در بخشي از پروسه ي جهاد و مبارزات مسلحانه روشن مي گردانم .

ﻋﻦ ﺃﺑﻰﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻰﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ : “ﻗﻴﺎﻡ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ  قياﻡ ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ “[۱]يعني : يك ساعت  ايستادن و ماندن در صف جنگ مسلحانه و قتال  در راه الله ، ثواب نماز شب ۶۰ سال را دارد .

الله متعال در هيچ خير و بركتي را باز نكرده است كه  جوري باشد اين خير  به  قسمتي از مردم برسد و قسمت ديگر از ان محروم گردند و نتوانند به آن برسند، بلكه ميدان  قتال و جهاد باز است و منهج و برنامه هم روشن است  و ثواب آن نيز براي تمام  عاقلان و مخلصان  كفايت مي كند . به نظر شما شغل خوب و پر سودي نيست ؟

حالا عده اي مسلمان  آگاهانه و  از روي علم  و تنها به دليل سهل انگاري و تنبلي و دنيا دوستي از اين تجارت و معامله رو بر مي گردانند و در آن شركت  نمي كنند ، ما چنين انسانهايي را عاقل نمي دانيم بلكه كودن هايي هستند كه جهت محافظت از ايمان و اراده ي  توحيدي خود بايد از آنها فاصله گرفت .

نكته ي ديگري كه ما را بيشتر به فاصله گرفتن از چنين مسلماناني وادار مي كند اين است كه در وضع موجود  قتال با  اشغالگران مسلح فرض عين است، فرضي مانند نماز  . حالا اگر كسي  چنين فرضي را ترك كند،با آنكه شامل حكم تارك الصلاة نمي گردد ، اما در انتهای حسن ظن و با دارا بودن شرایط اصحاب رسول الله ، شامل همان حكمي مي گردد كه سه نفر جدا مانده از جهاد عصر رسول الله صلي الله عليه وسلم شاملش گشتند .

حالا اگر كسي مثل من از انسانهاي كودن و تاركين فرض عين فاصله بگيرد  به يكي از قوانين شريعت عمل نكرده است ؟ به نظر بنده فاصله گرفتن از چنين انسانهايي كمترين وضيفه ي هر زن و مرد مسلماني مي باشد، و در وضع موجود تنها به حکم «الضرورات تبیح المحضورات» همچون خوردن گوشت مردار در هنگام ضرورت با این موجودات روابط اقتصادی و اجتماعی برقرار می کنیم .

 

[۱]‌ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺪﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻰ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻰ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ/ ۴۴۲۹

دیدگاهتان را بنویسید