میدیاکان و زه فه ر به بیرکردنه وه

میدیاکان و زه فه ر به بیرکردنه وه

 

براینه میدیاکان گه وره ترین ئه رکیك پییان سپیردراوه خالی کردن و پوکاندنه وه ی میشکی خؤتان و رؤله کانتانه بؤ ئه وه ی له پیناو ئاینی کوفردا بتانده ن به کوشت.
دلنیابن به جؤریك مرؤفه ساده و ساویلکه کان به نج ده که ن که له پاش عه قل و هؤش له ده ستدانی ته واو خؤیان به هیچ کارناس و سیاسی و به توانایه ك ناگؤرنه وه!
تکایه خؤتان و مال و مندالتان بپاریزن چیدی زه فه ر به بیرکردنه وه تان نه به ن.
ئه وه ی که له وینه که دا ده یبینن نمونه ی که سانیکه که وا پاش خالی بونه وه ی که له ی سه ریان را ده که نه سه ر فه یسبوك و نامه ده نیرن و ده لین ئیسلام به که لکی ئه م سه رده مه ناییت و سیکولاریسم باشترین ریگایه !

خه لکیکی نه زان و بئ باوه ر وا بیر ده که نه وه که فرؤکه و هیزی چه کداری زؤری میله تان و میدیای درؤزن و پاره و مه لای چلکاو خؤر تا راده یه ك توانیویانه پیشگیری له سه رکه وتنی حه ق بکه ن و هه مان ئه و هؤکارانه ش ده توانن پیش گیر بن له به رانبه ر سه رکه وتنیك که الله تعالی ناردنه که ی تایبه ت کردوه به خؤيه وه و ده فه رمویت : (إن ینصرکم الله فلا غالب لکم) یان ده فه رمویت: (إن تنصروا الله ینصرکم) یان ده فه رمویت : (ولینصرن الله من ینصره)!

دیدگاهتان را بنویسید