جيش الاسلام وابسته به آل سعود و اقدام جهت ریشه کن کردن جبهه جولانی در سوریه

جيش الاسلام وابسته به آل سعود و اقدام جهت ریشه کن کردن جبهه جولانی در سوریه

به قلم: ابوخالد کردستانی

جنگ نیابتی و وابستگی گروههای مسلح به طرفهای خارجی همیشه مشکلات خاص خود را در بر داشته است . افغانستان و عراق و کردستان ایران و ترکیه و… نمونه های قدیمی تر این سناریوی خونین بوده اند اما واقعیتهای مصیبت بار کنونی سرزمین شام تکرار همان سناریوهای قدیمی و بلکه خشن تر آن می باشند .

جيش الاسلام که حافظ منافع دولت فاسد آل سعود و متحدین منطقه ای آن چون قطر و امارات در خاک سوریه می باشد در بیانیه ای اعلام کرد که تلاش خواهد کرد که جبهه جولانی(هیئت تحریر الشام) را در منطقه ریشه کن کند.جیش الاسلام در این بیانیه تاکید کرده است که تلاش خواهد کرد جبهه النصره (هیئت تحریر الشام) را به عنوان زمره آثمه ریشه کن کند و از فیلق الرحمن خواسته است که در این مسئله بی طرف باشد.

به نظر شما سود چنین جنگهای داخلی به جیب چه کسانی خواهد رفت؟ هزینه های غیر قابل اغماض جانی و مالی و ناموسی و ویرانیهای اجتناب ناپذیر ناشی از جنگ و گسترش فقر و نا امنی و فقر و فساد ناشی از این جنگهای نیابتی را مردم ستمدیده ی سوریه پرداخت خواهند کرد یا حکام فاسد آل سعود و دیگر جنگ افروزان منطقه ای ؟

دیدگاهتان را بنویسید