در جنگ نیابتی جیش الاسلام با جبهه جولانی برای چندمین بارحرمت زنان مسلمان نیز شکسته شد

در جنگ نیابتی جیش الاسلام با جبهه جولانی برای چندمین بارحرمت زنان مسلمان نیز شکسته شد

به قلم: ابوخالد کردستانی

همیشه در رسانه ها دیده ایم که یکی از اهداف گروههای مختلف مسلح در برابر حکومت سکولاریستی بشار اسد محافظت از ناموس مسلمین و محافظت کردن از این قشر از جامعه به عنوان ناموس مسلمین بوده است اما د رعمل برای چندمین بار مشاهده نموده ایم که اینها زمانی که دستوری از جانب اربابانشان دریافت می کنند غیر از اجرای دستور هیچ چیزی برایشان مهم نیست، نه ناموس مسلمین و نه خون مسلمین بی گناه و نه مکانهای عبادی مسلمین .

قبلا دیدیم که همین گروههای مسلح به بهانه های مختلف به ناموس چندین خواهر مسلمان مهاجر تجاوز کردند و صدای کسی در نیامد .انگار این گروهها معیار و اصولی ثابت در برخورد با خواهران مسلمان خود ندارند و قصد ندارند اصلاح گردند چون در اقدامی مشابه زمانی که جیش الاسلام وابسته به آل سعود قصد داشتند به حریم منزل ابو عاصم امیر هیئت تحریر الشام در غوطه شرقی تجاوز کنند همسر این شخص تلاش کرد در مقابل عناصر جیش الاسلام مقاومت و از ورود آنها به منزل جلوگیری کند اما در اقدامی جنون آمیز توسط این مزدوران آل سعود به قتل رسید .

آیا اینها می توانند حافظ دین، جان ، ناموس و مال مسلمین باشند ؟ به نظر بنده چنین انتظاری خواب و خیال و جنونی آشکار است .

دیدگاهتان را بنویسید