آمریکای سکولار منفورترین حکومت دنیا از زمان پیدایش تا کنون

آمریکای سکولار منفورترین حکومت دنیا از زمان پیدایش تا کنون

ارائه دهنده: مسعود سنه ای

جهان از آغاز تا به حال شاهد ظهور قدرت های متفاوت با سیستم ها و سیاستهای منحصر به خود بوده است، و در طول تاریخ این قدرت ها به دنبال منافع و استقرار حاکمیت خویش بودند تا ایجاد رفاه و آرامش در میان اتباع خود. بعد از سقوط قدرت بزرگ خلافت اسلامی در سال ۱۹۲۴م، عدالت و انسانیت همراه با خلافت یکسره سقوط کرد و جایش را نظام سرمایه داری به رهبری قدرت نخست قرن ۲۱ یعنی امریکا گرفت. این حساس ترین نقطه عطف در تاریخ بشریت بود که بعد از این مادی گرائی اساس همه چیز است و تنها چیزی که انسان ها باید به منظور بدست آوردن آن سر بدهند منافع مادی است وبس.

تاریخ امریکا با خون ریزی و غارت آغاز شده است، تازه واردهای اروپا چنان وحشتی را درآمریکا  به میان آوردند که زبان از گفتن آن عاجز است. قتل و کشتار فردی و دسته جمعی بومیان سرخ پوست امریکائی حکایت از فاجعه‏ بارترین حادثه بعد از کشف امریکا دارد که میلیون ها انسان بی گناه از طبقه سرخ پوست بومی امریکا به قتل رسیدند و هم چنان همچون برده، انواع ظلم و ستم را بر آن ها روا داشتند.

بعد از سقوط ایدیولوژی سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق، امریکا به قدرت نخست جهان دست یافت و بدبختی را که کمونیسم در جهان به ارمغان آورده بود به آمریکا که حامل نظام سرمایه داری بود تفویض کرد و سایه کمونیسم از روی بشریت دور شده و بساط شوم سرمایه داری به رهبری امریکا پهن شد.

امریکا بعد از شکست رقیب سرسخت و دیرینه خود با یکه تازی و خودکامه گی تمام به تحت سلطه در آوردن جهان اقدام کرد، تا این که پیروز جهان در قرن ۲۱ شد. این کشور منافع خود را بر منافع کل ملت های جهان ترجیح داد به این ترتیب نه بر پیمانی ثابت ماند و نه قانونی را جدی گرفت و هر آن چه که منافع ملی امریکا متقضی آن بود برای بدست آوردن آن به هر وسیله دست یازید ولوکه منتج به از بین رفتن ملتی تمام می ‏شد.

ایالات متحده امریکا نخستین دولت وحشی و غیر انسانی است که از سلاح اتم در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی کشور ژاپن استفاده کرد که هنوز هم زندگی در آن جا به شکل عادی خود برنگشته و حتی گیاهی سبز نشده است. این حمله جان صدها هزار انسان بی گناه را گرفت و به همین شکل فاجعه انسانی دیگر یعنی جنگ ویتنام که باعث کشته و زخمی شدن هزاران انسان بی گناه شد، از دست آوردهای دولت ضد انسانی و سکولاریستی امریکا است.

ولی خطرناک ترین حمله امریکا بعد از شکست کمونیسم ، در مقابل اسلام و حاکمیت جهانی اسلام صورت گرفت. این غول کافر و سکولار حالتی را بر مسلمین مستولی ساخت که دردناک ترین خاطره از این قدرت منحوس در تاریخ اسلام به شمار می رود. حملات سکولاریستی امریکا در عراق که حتی کنوانسیون های بین المللی سکولاریستی را نیز نادیده گرفت، منجر به اشغال، کشتارِ بی رحمانه، قتل عام مردم، استثمار منابع طبیعی؛ چون: نفت، هتک حرمت و تجاوز به ناموس مسلمانان و پایمال کردن تمام ارزش های انسانی که بر برادران مسلمان ما از طرف امریکا در عراق تحمیل شد.

در فلسطین و سوریه و عراق و افغانستان و یمن هم جنایات وحشتناکی از جانب این غول سکولاریستی صورت گرفته است. بر این اساس در تمام سرزمین های مسلمین جوی های خون را امریکای اشغالگر و سکولار روان ساخته است که روزانه مورد حملات این هیولای خطرناک سکولاریستی قرار می گیرند و قتل عام می شوند

این لجام گسیخته گی ها و تکتازی ‏های مستبدانه ای امریکا و غرب سکولار پایان نخواهد یافت مگر با وحدت یافتن امت اسلامی از دیدگاه فکری، سیاسی و جغرافیائی تحت قیادت یک رهبر واحد؛ تنها قدرتی که می تواند از خودکامه گی ها و جنایات امریکا و همکاران سکولارکافر اش جلوگیری کند وحدت رهبریت و وحدت فرماندهی است.

بنابراین برای ما مسلمین شایسته و زیبنده این است که در مقابل ظالم بایستیم و جلو ظلم و جنایت این هیولای خونخوار را بگیریم و این کسر شان ما مسلمانان خواهد بود که ناظر این همه بدبختی های بشریت و علی الخصوص برادران مسلمان خود باشیم و دست روی دست گذاشته کاری نکنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید