فرمانده هیئت تحریر الشام جولانی را به خودکشی سفارش کرد

فرمانده  هیئت تحریر الشام جولانی را به خودکشی سفارش کرد

به قلم : ابوخالد کردستانی

ابومحمد جولانی جوان خام و بی تجربه ای در علم انقلاب و مبارزه است که تا به حال جهل وی خون هزاران انسان بی گناه را گرفته است و با انکه خود را از خط آمریکا و ترکیه دور می داند اما واقعیت این است که در شکل کلان ثمره ی جنگهای او به نفع آمریکا و ترکیه و سایر دشمنان مسلمین بوده است .

در اقدامی یکی از فرمانده هان هیئت تحریر الشام شخص جولانی را به «خودکشی آنهم به شیوه ی شرعی »سفارش کرد. حالا این شخص برای چنین شخصی از کجا خودکشی شرعی را تولید کرده به خود وی برمی گردد فقط باید گفت از اینها انتظارهر چیز عجیب و غریبی می رود .

أس الصراع فی الشام (صفحه مختص یکی از فرماندهان جبهه جولانی) می آورد : “در کانال تلگرام خودش خطاب به ابو محمد الجولانی و هیئت تحریر الشام نوشت: من اگر جای الجولانی بودم پس از شکست های نظامی فصیل او به شکل شرعی خودکشی می کردم.او همچنین در ادامه نوشت: مردم را وارد ورطه کردید و دیگر فصائل را از حضور در شراکت خود منع کردید، اما به شکل دراماتیکی عقب نشینی کردید.”

این شخص باید اضافه می کرد جولانی و متحدینش  تا به حال به شکل دراماتیکی جان هزاران انسان را گرفته اند و هزاران زن را بیوه و بچه را یتیم و شهر ها را ویران و مسبب گسترش کم سابقه ی فقر و فحشاء و نا امنی در مناطق تحت نفوذ خود گشته اند .

دیدگاهتان را بنویسید