اخلاص به دین الله یا دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن در یک قلب

اخلاص به دین الله یا دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن در یک قلب

ارائه دهنده: ابوعبدالله .ک

اخلاص به معنی پاک نگه داشتن نیت و عمل از هر پلیدی و آلوده گی می باشد. داشتن اخلاص به دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن به معنی داشتن گمان نیک و سازگاری نیت و عمل به باورهای آنان است، برعکس اخلاص به الله سبحانه وتعالی داشتن گمان نیک به قضای او و پاک کردن عمل و نیت از پلیدی و آلوده گی بوده و اعمال را به نیت ثواب خالصانه برای الله جل جلاله انجام دهد.

دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن که قرن ها علیه اسلام و مسلمانان مبارزه کردند و برای نابودی وحدت ملیاردی امت اسلامی از هیچ سعی و تلاشی دریغ ننموده و همواره در ستیز اند. آنان پیروان دین  باستانی هستند که در برابر آخرین دین الله تعالی سرِ ناسازگاری گرفته و اعلان دشمنی نموده اند.

اسلام دین الله از ابتدا تا قیامت است و شریعت پیامبر خاتم نمایانگر اسلام تا روز قیامت است که در قرن هفتم میلادی به آخرین پیامبران، رسول الله صلی الله علیه وسلم همراه با قرآن فرستاده شد تا هدایتگر تمام بشریت گردیده و از جهالت، ذلالت و بدبختی بسوی انسانیت و روشنای فراخواند و با معرفی عالم ابدیت که در آن جنت و دوزخ است انسان ها را بسوی عمل نیک و اخلاص به الله متعال که ضامن رضایت اوست، دعوت کند.

این واضح است که ما در جهان در دایرهٔ امتحان الهی قرار داریم تا با سپری کردن این امتحان وارد دنیای جاودان گردیم، اگر ما زندگی خود را برای عبادت الله متعال، اوامر و نواهی او سبحانه وتعالی صرف کنیم و مخلصانه به دربار او سبحانه وتعالی چنگ زنیم، ان شاءالله توسط رحمت الله متعال وارد جنت که بزرگ ترین نعمت است خواهیم شد، و اگر بر خلاف دساتیر الهی زندگی را صرف کردیم از سبب غضب او سبحانه وتعالی وارد دوزخ که چه بد جای است می شویم.

اما امروز با تغییر فضا و واقعیت حاکمه اسلامی، دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن از کانال غربِ دشمن با لباس دوست در میان مسلمانان جا گرفت و هر روز با تلاش شان هویت عدهٔ زیاد از مسلمانان را نسبت به اسلام در حال زدودن است. این بی هویتی را می توان در داشتن گمان نیک به غرب، اطاعت، اطمینان، دوست و برادر خواندن، محبت و ترجیح دادن و داشتن اخلاص به آن ها شناخت که امروزه غربی های سکولار هم نظامی و ملکی تا در و دروازه ای مسلمانان وارد شده و احساس ترسی از مسلمانان را ندارند.

از طرف دیگر، حکام مزدور و متملق و اجیران دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن با سرنوشت مسلمانان بازی کرده و آنان را بسان برده به دشمنِ که غرب است می فروشد که آن ها بر نأموس، عزت و ارزش های اسلامی می تازند، و این حکام با فرمایش غربی ها، نظامی که از عقیدهٔ آن ها بوجود آمده و با اسلام سازگاری ندارد آن را با خیانت به الله سبحانه وتعالی و مسلمانان-صرف برای اخلاصی که به غرب دارند- تطبیق و پاسداری می نمایند. برای دوام چندی قدرت شان به آنان وابسته شده از تطبیق حکم بماانزل الله سر باز می‏ زنند و حتی خیانت به الله متعال و رسول الله صلی الله علیه وسلم را که چه جرمی عظیمی است، کسب می ‏نمایند.

آیا مسلمانان فراموش کرده اند که دنیا جایگاه جاویدان نیست؟ بل راهی است که باید با هدایت الله سبحانه وتعالی و رسولش صلی الله علیه وسلم طی کرد تا منتهی به جنت شد و از انحرافاتِ که سرانجامش جهنم است رهایی یابید!

اگر هدف از خلقت ما یافتن دوباره جنت باشد که بدون شک آنست، باید به الله جل جلاله اخلاص داشت و برای کسب رضایت او سبحانه وتعالی عمل کرده از شرک و پیروی طاغوت که اعلان دشمنی با الله است، خود داری کنیم؛ زیرا محبت الله و دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن در یک قلب جای نمی شود. یا مخلص به الله سبحانه وتعالی باشیم یا به دین سکولاریسم و مذاهب مختلف آن ، زیرا این هردو خاصیت ناسازگاری را دارند.

دیدگاهتان را بنویسید