ﭘﻨﺪ ﻭ ﺗﺬﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻋﻠﻤﺎﯼ سوء ﻭ الرویبضه در محافظت از وحدت و پرهیز از تفرق

ﭘﻨﺪ ﻭ ﺗﺬﮐﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻋﻠﻤﺎﯼ سوء ﻭ الرویبضه در محافظت از وحدت و پرهیز از تفرق

ارائه دهنده: سید مصطفی بانه ای

ﺳﺨﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ مسلمان و ﭘﯿﺮﻭ ﻋﻘﯿﺪﻩ ی پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم به حساب اورده  ﺍﻣﺎ ﻃﻮﻃﯽ ﻭﺍﺭ ﻭﮐﻮﺭﮐﻮﺭﺍﻧﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺩﯾﻦ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ اعمال تفرقه انگیز و غیر شرعی انها نیزﺩﻓﺎﻉ ﻫﻢ می کنند!!

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺫﻭ ﺍﻟﺠﻼﻝ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :‏« مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ * وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ» (توبه/۱۱۳-۱۱۴)

ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻗﻄﻊ ﻣﻮﺍﻻﺕ ﯾﻌﻨﯽ حتی ﻃﻠﺐ ﺁﻣﺮﺯﺵ ﻭ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﮎ ﻭ ﮐﻔﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﺮﻃﺒﯽ ﺩﺭ ﺗﻔﺴﯿﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ .ﺩﺭ ﺣﺪﯾﺚ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺁﻣﺪﻩ ﮐﻪ :

ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﯿﻪ ﻗﺎﻝ : ‏« ﺟﺎﺀ ﺃﻋﺮﺍﺑﯽ ﺇﻟﯽﺍﻟﻨﺒﯽ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺃﺑﯽﮐﺎﻥ ﯾﺼﻞ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﮐﺎﻥ ﻭ ﮐﺎﻥ ٬ ﻓﺄﯾﻦ ﻫﻮ؟ ﻗﺎﻝ ﻓﯽﺍﻟﻨﺎﺭ٬ ﻗﺎﻝ ﻓﮑﺄﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﮏ ﻓﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺄﯾﻦ ﺃﺑﻮﮎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﻘﺒﺮ ﻣﺸﺮﮎ ﻓﺒﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ٬ ﻗﺎﻝ ﻓﺄﺳﻠﻢ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﯽ ﺑﻌﺪ ﻭ ﻗﺎﻝ ﻟﻘﺪ ﮐﻠﻔﻨﯽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺒﺎ ؛ ﻣﺎ ﻣﺮﺭﺕ ﺑﻘﺒﺮ ﮐﺎﻓﺮﺇﻻ ﺑﺸﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ‏»[۱]

ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺎﺩﯾﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻧﺰﺩ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ٬ ‏( ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ‏) ﭘﺪﺭﻡ ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻓﻼﻥ ﻭ ﻓﻼﻥ ﺑﻮﺩ ‏[ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﯿﮏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ‏] ٬ ﭘﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ٬ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺍﺯﯾﻦﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﯿﻦ ﺷﺪ ‏[ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺪﺭﺵ ‏] ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪﺍﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪﺍ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮﺩ :ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺒﺮ ﻣﺸﺮﮐﯽ ‏[ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﮐﺎﻓﺮﯼ ‏] ﻋﺒﻮﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﭘﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﮋﺩﻩ ﺑﺪﻩ٬ ﺭﺍﻭﯼﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﻌﺪﺍ ﺍﻋﺮﺍﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻞﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺍﻣﺮ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ‏( ﻭﺁﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ‏) ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺒﺮ ﮐﺎﻓﺮﯼ ﻧﮕﺬﺷﺘﻢ ﻣﮕﺮﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﮋﺩﻩ ﺩﺍﺩﻡ . ‏» .

زمانی که ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺰﯾﺰ و دیگر مسلمین ﺭﺍ جهت پیشبرد صحیح کفر به طاغوت و بیزاری از شرک و مشرکین حتی ﺍﺯ ﻃﻠﺐ ﺁﻣﺮﺯﺵ ﺑﺮﺍﯼ نزدیکانشان ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﯽ ﻣﺮﺩﻩﺍند٬ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ  است حالا چگونه است که علمای سوء علاوه بر ثناخوانی برای کفار و مرتدین زنده و نوکری برای طاغوتها، عامل تفرق و چند دستگی مسلمین گشته اند و باز خود را ادامه دهنده ی راه پیامبر و قرآن می دانند؟! آیا شایسته نیست مریدان این دسته از علمای  سوء کمی بیاندیشند؟

اگر سکولاریستهای جهانی به رهبری آمریکا جانورانی چون شیطان یاری و یاسر الخبیث و… در میان تشیع، و موجوداتی چون عرعور و ابوبصیر طرطوسی و سلفیون مدخلی و…. در میان اهل سنت را جهت ایجاد تفرق و چند دستگی میان مسلمین پرورش داده اند چرا ما نباید هوشیار باشیم و فریب این عوامل دست نشانده را نخوریم؟ آیا شایسته نیست مریدان این دسته از علمای  سوء کمی به مصیبتهای ناشی از تفرق و فواید ناشی از وحدت بیاندیشند؟

برای یک مسلمان شایسته است که با چنگ زدن به قرآن و سیره ی رسول الله صلی الله علیه وسلم از علمای سوء و دین فروشان وابسته به یکی از طاغوتها دوری گزیند و هر گونه تلاشی که منجر به ایجاد تفرق و سست نمودن پایه های وحدت میان مسلمین می گردد پرهیز نماید. در این صورت آیا شایسته نیست در برابر تبلیغات ماهواره های منتسب به اهل سنت و تشیع و دین فروشان موجود در آنها که پیام اوران فتنه ی جنگ مذهبی و تفرق هستند با احتیاط برخورد شود؟

……………………………………….

[۱] ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ : ۱۵۷۳ ﻭ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﮑﺒﯿﺮ ﻃﺒﺮﺍﻧﯽ : ۳۲۶ ﻭ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺑﯿﻬﻘﯽ : ۱۴۰ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﺑﯽ ﻧﻌﯿﻢ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﯽ : ۵۲۲ ﻭ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺰﺍﺭ:۹۳ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﯿﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻠﯿﻠﺔ ﺍﺑﻦ ﺳﻨﯽ : ۵۸۸ ﻭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺍﺣﺎﺩﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺁﻟﺒﺎﻧﯽ : ۱۸

دیدگاهتان را بنویسید