دلیل شروع و پایان کشت و کشتار مسلمین توسط گروههای مسلحی چون جیش الاسلام در سوریه

دلیل شروع و پایان کشت و کشتار مسلمین توسط گروههای مسلحی چون جیش الاسلام در سوریه

به قلم : ابوخالد کردستانی

اخیرا متوجه شدیم که”وائل علوان” سخنگوی رسمی جماعت فیلق الرحمن (در غوطه شرقی) اعلام کرد که” :

جیش الاسلام با میل خود حملات علیه مجاهدان را متوقف نکرد بلکه مجبورش کردند که حملات را متوقف نماید.وائل علوان گفت: ما در همان ساعات اولیه از جیش الاسلام در خواست نمودیم که حملات خود را متوقف نماید، و از مناطقی که اشغال کرده است، خارج شود و برای حل مشکلات پیش آمده به گفتگو بنشیند. ولی آنها قبول نکردند بلکه بر گناه و حملات خود اصرار ورزیدند. آنها با ادامه حملات خود محبوبیت خود را نزد مردم از دست می دهند آنها به سبب همین تجاوزکاریها، دعاها و نفرین های مردم و نیز گلوله های فیلق الرحمن و هیئت تحریرالشام از مناطقی که به زور اشغال کرده بودند بیرون رانده شده و نهایتاً مجبور شدند به حملات خود پایان دهند.”

اما آغاز و پایان این درگیریها و ریخته شدن خون آنهمه مسلمان توسط گروههایی چون جیش الاسلام آل سعود به ترکیه و نشست آستانه گره خورده است و عباراتی چون خوارج و اهل بغی و مرتد و… همگی ماسکهایی جهت عوام فریبی و قانع نمودن زیردستان جهت قتل و کشتار دیگر برادرانشان است. آغاز حملات ایذایی جیش الاسلام و کشت و کشتار آنهمه مسلمان در غوطه شرقی مقدمات و تمهیداتی بود جهت آغاز نشست آستانه و پایان این حملات به مفهوم پایان مقدمات و تنفیذ و اجرای دستور اربابان خارجی بود.

آیا شما جنگ و کشت و کشتار این گروهها در سوریه را جهاد فی سبیل الله و جهت رهایی مردم می دانید یا جهاد فی سبیل آمریکا و کفار خارجی جهت کشت و کشتار و نابودی مسلمین ؟ آیا این مصیبت و بلا نیست؟

 

دیدگاهتان را بنویسید